Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder af Bevogtningstjenesten ved Fighter Wing Skrydstrup (Genopslag)


Leder af Bevogningstjenesten ved Fighter Wing Skrydstrup

Vil du skabe den højeste sikkerhed, og trives du iblandt alle typer mennesker, hvor dine samarbejdsevner skal være i top? Drømmer du om et unikt sammenhold med spændende opgaver, så vil du passe godt ind hos os ved Fighter Wing Skrydstrup.
Om os
Som Danmarks base for F-16 kampfly er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af et af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med mere end 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde en førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen og gensidig respekt sit præg på hele organisationen, med mulighed for de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der skaber grobund for et tæt sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.

Hos os er engagement, kompetencer og gensidig respekt det vigtigste.

Om enheden:
Fighter Wings bevogtning består af ca. 50 dedikerede og professionelle medarbejdere, heraf et antal hundeførere, der sammen har ansvaret for den fysiske sikkerhed for garnisonen Flyvestation Skrydstrup. Bevogtningen er etableret som en vagttjeneste, hvor medarbejderen går i kontinuerlig tjeneste. De kommende år vil bevogtningen gennemgå en række opgavemæssige ændringer, som følge af implementeringen af det nye kampfly F-35.
I den forbindelse vil der tilgå bevogtningen nye sikkerhedsopgaver, som vil efterspørge nye kompetencer ved medarbejderne. Bevogtningens opgaver vil derfor fremadrettet bliver mere alsidige og komplekse i takt med implementeringen af F-35 og etablering det område, hvorfra vi opererer med F-35 kampflyene.
Om stillingen
Som Leder af Bevogtningstjenesten vil du blive sat i spidsen for en professionel vagtorganisation med ansvaret for den daglige gennemførelse af bevogtning for Garnison Skrydstrup. Din funktion som leder skal gennem situationsbestemt ledelse sikre et godt arbejdsmiljø og den daglige ledelse af professionelle medarbejdere, der sikrer orden både ved de daglige sikkerheds-checkpoints, samt på og omkring flyvestationen.
Dine arbejdsopgaver vil blandt andet omfatte udarbejdelse af vagtinstrukser og bestemmelse for tjenesten, budgetansvar for eget område og bidrag til planlægning og gennemførelse af større arrangementer og operative aktiviteter. Derudover vil du udføre rådgivning i forhold til sikkerhed og bevogtning.
Om dig
Du er premierløjtnant med erfaring i graden og har stærke ledelsesmæssige kompetencer, herunder tidligere erfaring inden for personaleledelse.
Du skal gennem din fremtræden skabe tillid, tryghed samt udvikle og vedligeholde relationer.
Du skal hvile i dig selv og udvise empati for derigennem at kunne rumme forskelligheder uden at føle din identitet angrebet.
Det er ikke et krav, at du har erfaring inden for bevogtningsområdet, men det vil være en fordel.
Det vil være muligt at læse Forsvarsakademiets Videreuddannelseskurser i stillingen.

Vi har følgende ønsker til dine ledelsesmæssige kompetencer:
Du evner situationsbestemt ledelse, da du skal evne at håndtere intern ledelse og håndhævelse af regler og bestemmelser eksternt.
Du evner at omsætte værdibaseret ledelse med det formål at udnytte resurserne bedst muligt og skabe grobund for fastholdelse gennem individuel personlig udvikling.
Du evner at lede med og gennem dine medarbejdere, hvor uddelegering skal styrke organisationens omstillingsevne og fastholdelse.
Du besidder evnen til at udøve helhedssyn i forhold til opgaveløsningen ressourcer og krav fra ”kunder”, hvor gensidig respekt er en vigtig forudsætning.
Du leverer resultater med dine medarbejdere, hvor medindflydelse skaber de bedste resultater og stimulerer engagement, udvikling og fastholdelse med plads til individuelle succeser.

Du kan begå dig både i skriftlig og mundtlig kommunikation.

Du evner at tage hurtige beslutninger, da din funktion handler om menneskers og materiellets sikkerhed.

Du skal kunne honorere de gældende helbredskrav for ansættelse i Forsvaret, herunder kunne erklæres fuldt egnet til international tjeneste.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefsergent Lars Rosenskjold Fighter Wing Myndighedschefsergent og fg. Leder af Bevogtningstjenesten ved Fighter Wing Skrydstrup på telefonnummer: +45 42 40 07 39 eller Fighter Wings Stabschef OL Martin Neubert på telefonnummer: +45 41 22 99 40.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19936.

Ansøgningsfristen er 8. juni 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart derefter. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskellige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

22.06.2022

Indrykningsdato

21.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent