Fortsæt til indhold
Job i Forsvaret som Civil

Rådighedsstilling – Næstkommanderende/deling (oversergent) til en Totalforsvarsunderafdeling ved Det Bornholmske Hjemmeværn


Rådighedsstilling – Næstkommanderende/deling (oversergent) til en Totalforsvarsunderafdeling ved Det Bornholmske Hjemmeværn

Hvis du søger udfordrende og afvekslende opgaver, er denne rådighedsstilling muligvis noget for dig.
Ved en Totalforsvarsunderafdeling vil mulighederne og rollerne være mange. Udover at virke som næstkommanderende i en deling (DEL) vil du også skulle planlægge øvelser, virke som instruktør, støtte enheder som kampdommer eller noget helt tredje.
Om os
Totalforsvarsstyrken (TFS) består af hjemsendte værnepligtige og førere der alle er reservister.
I tilfælde af krise eller krig bliver de tidligere værnepligtige, som er hjemsendt inden for de seneste cirka fem år, indkaldt til TFS. TFS er underlagt Landsdelsregionernes Hjemmeværnsdistrikter herunder Det Bornholmske Hjemmeværn (DBH). Et Hjemmeværnsdistrikt/DBH svarer til en Bataljon og har op til tre TFS-kompagnier. Distrikterne er fordelt over hele landet, og TFS’ tilhørsforhold er derfor tilsvarende geografisk fordelt. Du vil derfor, efter eget ønske, kunne forrette tjeneste ved et TFS-kompagni lokalt.
Totalforsvarsunderafdeling ved DBH
DBH er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion øst. DBH opstiller, uddanner og indsætter enheder af Hærhjemmeværnet og Totalforsvarsstyrker.

Vores enhed består af en fast stab med militære og civile medarbejdere samt fem frivillige underafdelinger samt en reservestruktur (TSF). Vi skal opstille og uddanne ét Totalforsvars kompagni, og har hjemmehørende på Almegårds Kaserne, Rønne.
Staben er under distriktschefen organiseret med en Operations- og Uddannelsessektion samt en Logistiksektion.

Vi er en fleksibel førings- og planlægningskapacitet for Landdelsregion Øst, og kan indsættes til alle typer landbaserede operationer og opgaver inden for regionens geografiske og operative område. Herunder at føre både organisatoriske og sammensatte enheder.

Om stillingen
Som næstkommanderende i en Totalforsvarsdeling indgår du i en Totalforsvarsunderafdeling, der skal kunne håndtere mobilisering af Totalforsvarsstyrken. Du vil blive anvendt under distriktets større aktiviteter som planlægger, fører, kampdommer eller tilbagemelder. Du varetager sammen med fastansatte, reservister og frivillige soldater uddannelsesplanlægning og indgår i øvrigt fleksibelt i stabens tjeneste.
Som næstkommanderende for en Totalforsvarsdeling er du en væsentlig brik i hjemmeværnsdistriktets operative opgaveløsning, idet du deltager i planlægning og gennemførelse af uddannelsen af hjemsendte værnepligtige og frivillige i Hjemmeværnet. Der er gode muligheder for egen udvikling i form af kurser, uddannelse og deltagelse i relevante aktiviteter.

Du skal forvente at blive indkommanderet ca. 10 dage om året, fordelt omtrent ligeligt på hverdage og weekends.
Alt efter interesse og kompetencer er der mulighed for flere aktiviteter.


Om dig
Du har en baggrund fra Hæren, som oversergent, og har gjort tjeneste enten som fastansat eller i Forsvarets reserve.
Du er energisk, fleksibel og dedikeret, men først og fremmest har du stor grad af selvstændighed, initiativ og ansvarsfølelse. Ligesom din fremtoning, kommunikationsevne, faglighed, samt fysiske, samt som psykiske robusthed er i orden.

Du prioriterer at have en stilling i Forsvarets reserve, og dit civile job tillader, at du kan deltage i planlagte aktiviteter.

Hvis du har forladt en fast militær stilling indenfor de seneste 3 måneder så kan du nøjes med at kontakte en af nedestående kontaktpersoner, som herefter vil foranstalte, at du bliver overført til TFS uden at skulle ansøge via dette opslag.

Ansættelsesvilkår
Rådighedsstillingerne er niveaufastsat til oversergent af reserven, og ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Centralforeningen for Stampersonel og den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst for Centralorganisationen af 2010 (CO10).

Du aflønnes pr. indkommanderingsdag (7,4 timer). Der optjenes særlig feriegodtgørelse på 12,5 %. Der indbetales ikke til pension.

Som ansat på Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. være eller kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsen.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte TFS kompagnichef Jens Peter Koefoed på telefon 30 71 75 49 eller chefen for operations- og uddannelsessektionen ved Det Bornholmske Hjemmeværn major Jonas Vøg Andersen på telefon 22 53 14 06.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Jesper Bjarke Jensen på telefon 72 81 91 91.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen er med tiltrædelse den 1. juli 2022.


For at komme i betragtning til rådighedsstillingen, beder vi dig sende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket. Det er i den forbindelse vigtigt, at alle bilag bliver vedhæftet som PDF-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allinge, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

21.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent