Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup søger en kontorfunktionær til Policy- og koordinationssektionen


Flyvevåbnets Administrative Fællesskab i Karup søger en kontorfunktionær

Ønsker du et spændende job i et innovativt miljø? Har du gode samarbejdsevner og vil du arbejde inden for administrationsområdet? Vil du, i sammenspil med chefer, ledere, kollegaer og samarbejdspartnere, bidrage til en meningsfuld udvikling af Flyvevåbnets administrative processer og tværgående koordination?
Så skal du læse videre her.
Om os
Flyvevåbnets Administrative Fællesskab er en afdeling under Operations Support Wing.
Afdelingen har ansvaret for at levere administrationsstøtte og HR-ydelser til Flyvevåbnets niveau III- myndigheder, herunder administration af struktur og arrangementsstyring.

Afdelingen består af en central del, Koordinationssektionen på Flyvestation Karup, og tre decentrale partnerenheder, der er placeret på hhv. Flyvestation Aalborg, Skrydstrup og Karup.

Koordinationssektionen er opdelt i to elementer: Policy- og koordinationselementet der varetager sagsbehandling og udvikling samt Administrationselementet der varetager rejse- og arbejdstidsadministration.
Vores motto er ”Effekt gennem støtte”, hvilket leveres af vores fagspecialister hver dag, med kunden i centrum og kvalitet i højsædet.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, hvor alle bidrager til, at det er en god arbejdsplads.
Om stillingen
Du skal medvirke til den administrative håndtering af Flyvevåbnets myndigheder og internt i Flyvevåbnets Administrative Fællesskab. Du er således en vigtig medspiller bl.a. inden for følgende områder:

- Opdatering af data til brug for ledelsesinformation til hele flyvevåbnet.
- Bidrage til vedligeholdelse af afdelingens databaser.
- Ved behov, indgå som hjælpeinstruktør i fm. intern undervisning.
- Deltage i erfaringsmøder inden for teamets opgavekompleks.
- Støtte til administration af Reserve- og værnepligtspersonel.

Flyvevåbnets Administrative Fællesskabs opgave om centralisering og ensretning af de administrative processer er stadig i udvikling, hvorfor du vil have stor mulighed for at påvirke udviklingen og forankringen på teamets områder samt bidrage bredt ift. behov på tværs af koordinationssektionen.
Om dig
Vi kræver, at du har en kontoruddannelse. Du er initiativrig og har gode samarbejdsevner. Du trives i et miljø, hvor faglighed, fleksibilitet og korte deadlines er en selvfølge.
Det er en fordel, hvis du har flair for databehandling samt kendskab til DeMars, men ikke et krav.
Vi ser gerne at du vedlægger udtalelser fra tidligere stillinger.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten).

Basislønnen er på kr. 24.303,00 kr. måned. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder i Policy- og koordinationselementet seniorsergent Michael Nielsen på mail: osw-acc-014@mil.dk eller telefon 72 84 49 09.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Sheeba Krause i Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 32 66 50 36.

Ansøgningsfrist: 6. juni 2022.

Jobsamtaler forventes afholdt medio juni 2022.

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. august 2022.

Du kan søge stillingen via link "Søg den ledige stilling". Du anmodes om at vedhæfte alle relevante dokumenter til ansøgningen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

21.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent