Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Batterichef for 3. Ildstøttebatteri ved 1. Artilleriafdeling, 1. Brigade ved Danske Artilleriregiment


Batterichef for 3. Ildstøttebatteri ved 1. Artilleriafdeling, 1. Brigade ved Danske Artilleriregiment

Vil du prøve udfordringen med at blive en del af NRI beredskabet og deltage i indførelsen af nyt materiel? Brænder du for chefvirke og uddannelse? Er du energisk, engageret, målrettet og klar til at gå forrest og lede ved eksemplets magt? Så er stillingen som batterichef noget for dig.
Om os
3 ILSTBT, som du vil blive chef for vil i 2022 opstille og udsende til KFOR47a, og sideløbende gennemføre forudsætningsskabende UDD for BT øvrige PSN samt støtte den øvrige UDD virksomhed i rammen af 1 AA.
3 ILSTBT vil i 2023 være under uddannelse til NRI 2024 beredskab sammen med II/JDR. BT vil være under genopbygning med nyt materiel (bl.a. MSS), nye køretøjer såsom PIR-5 og CAESAR. Du må også forvente at skulle tilpasse uddannelsen med tilgangen af ny KS fra HRU, BM fra TJG modul II og OFF fra VK-I.

Du må forvente at tempoet i uddannelsesaktiviteterne i 2023 vil være højt og der vil være en hel del øvelsesaktiviteter i rammen af BT, BTN, AA og BDE.
Som chef for 3 ILSTBT vil du og batteriet indgå i NATO beredskab til NRI 2024, herunder deltage i internationale øvelser samt indsættelse i både nationale og internationale opgaver/missioner i 2023 og 2024.
Batteriets uddannelsesopgaver vil blive justeret i takt med opbygningen, beredskabet og indsættelserne.
Om stillingen
Jobbet indebærer mange forskellige aspekter, og du vil blive udfordret både ledelsesmæssigt, planlægningsmæssigt samt føringsmæssigt, idet du ved siden af det uddannelsesmæssige ansvar også til stadighed har ansvar for underafdelingens administration og øvrige opgaver, samt skal virke som operativ batterichef når batteriet er indsat. Batteriet og 1. Artilleriafdeling har et højt arbejdstempo, med en dynamisk hverdag og løser mange forskelligartet opgaver.

Du skal trives med, at der bliver udstukket mål og rammer – herunder økonomiske – i form af direktiver og befalinger, hvorefter det forventes, at du analyserer og løser opgaven selvstændigt. Nogle aktiviteter gennemføres styret af 1 AA, II/JDR og/eller 1 BDE samt DAR.
Med henblik på at sikre rotation i stillingen forventes det, at du efter to års tjeneste i stillingen søger nye udfordringer.
Om dig
Du er som udgangspunkt kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin 1 (VUT-I/L) eller Videreuddannelseskursus Bataljon (VUK (BTN)), og du ønsker måske på sigt at komme på Operations- og Føringsuddannelsen/Master i Militære Studier (OFU/MMS).

Du har erfaring inden for ildstøttetjenesten.

Du har særdeles gode evner og erfaring inden for ledelse, føring og uddannelse. Det er vigtigt, at du med snilde, stort engagement, handlekraft og personlig tilstedeværelse evner at tage ansvar for Batteriets virke i dagligdagen såvel som på længere planlægningshorisont, herunder sikrer, at du prioriterer og at din kadre får rettidige rammer.

Du er soldat i ordets bedste betydning. Du har gode samarbejdsevner, er udadvendt og ved at gode resultater opnås af et godt team. Dine samarbejdsevner skal også bringes i spil i forhold til 1 AA og ikke mindst din kollega i nabobatterier, og der er behov for bevidsthed om ensretning og koordination batterierne imellem.

Du har et godt kendskab til både artilleriets som kamptroppernes doktrin, teknologi og organisation, således at du naturligt i forbindelse batteriets virke både fagligt og holdningsmæssigt kan bidrage til fører- og befalingsmandsuddannelse og dermed personellets løbende udvikling
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du forsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være Oksbøl Kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte nuværende batterichef KN Mike Pearce på telefon 21 42 43 16, på mail DAR-1A-300A@fiin.dk eller afdelingschefen OL Dennis Nuppenau på telefon 51 73 23 96, på mail DAR-1A-CH@fiin.dk. Alternativt stabschef MJ Jesper Lindholm på telefon 30349464.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajn Glen Rasmussen på telefon 32 66 53 61.

Ansøgningsfristen er den 6. juni 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Stillingen ønskes besat den 1. august 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

ON OKSBØL GARNISON
Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen. Der er placeret tre garnisoner i Varde Kommune der huser Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen, med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb inden for kommunens grænser.

Danske Artilleriregiment (DAR) blev oprettet den 1. januar 2019 og er garnisoneret på Oksbøl Kaserne. DAR løser en bred vifte af opgaver til støtte for det øvrige forsvar og særligt hærens øvrige enheder.
1. Artilleriafdeling (1AA) yder ildstøtte og rådgivning til og med brigadeniveauet. 1AA vil i de kommende år, få nye moderne artilleripjecer og morterer, nyt digitalt ildledelsessystem samt køretøjer.
2. Kapacitetsafdeling (2KAP) er ansvarlig for gennemførelse af Hærens Basisuddannelse, den efterfølgende Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse (HRU) samt konstabelelevuddannelsen. 2KAP har tillige til opgave at udvikle og opstille Hærens fremtidige luftværnsbatteri og er ansvarlig for dele af hærens tværfaglige områder (Hærens tværgående S7) som f. eks. håndvåben, uniform og personlig beskyttelse, pansrede mandskabsvogne, pansrede patruljekøretøjer, skydeuddannelse, simulation m.m., samt den relaterede kursusvirksomhed.
3. Sikkerheds- og Ballistikafdeling er ansvarlig for områderne Skydebaneinspektoratet, sikkerhed ved skydning med direkte og indirekte våbensystemer fra den mindste til den største kaliber, ballistik og tilhørende skydeteori samt kapacitetsudviklingen på ammunition tilknyttet de kinetiske våbensystemer.
Herudover består DAR af en Garnisonsstøtteenhed (GSE), et Tjenestegrensinspektørelement og et Koordinationselement for ildstøtte.

Oksbøl kaserne er placeret i et naturskønt område, tæt på skov og strand og med Danmarks største militære øvelsesplads i tilknytning til kasernen.
Der er placeret 3 garnisoner i Varde Kommune (Danske Artilleriregiment, Efterretningsregimentet, Hærens Sergentskole og Hjemmeværnsskolen) med tilsammen ca. 900 militære arbejdspladser. Du har derfor gode muligheder for et varieret tjenesteforløb indenfor kommunens grænser.

Oksbøl kaserne skaber grundlaget for, at danske soldater kan kæmpe og vinde

Vi har et godt samarbejde med Esbjerg og Varde Kommune, som er klar til at støtte dig og din familie, hvis du flytter til området. Med udgangspunkt i dit / jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partners job, skole, bolig med videre.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV’er til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.I Varde Kommune har partneren fx mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.
Du er meget velkommen til at kontakte:
Bosætningskonsulent Esbjerg Kommune Pia Enemark, tilflytter@esbjergkommune.dk, 2047 3206 og Bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 3059 0595.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

11.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent