Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chef til Kapacitetscenter F-16 Kampfly ved Kapacitetsansvarlig LUFT ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.


Chef til Kapacitetscenter F-16 Kampfly ved Kapacitetsansvarlig LUFT ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Har du lyst til et ansvarsfuldt job i en travl og varieret hverdag, hvor du vil opleve et spændende, uformelt og samtidigt formelt samt fagligt højt arbejdsmiljø og et godt kollegialt samarbejde? Med ledelsesansvar, økonomiansvar, materielansvar?
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) søger en ny chef til F-16 Kampfly ved Kapacitetsansvarlig Luft.
Om os
I Kapacitetsansvarlig Luft (KALU) er vi systemansvarlige for materielsystemer til luftmilitære operationer. Vi varetager det overordnede driftsansvar for materielkapaciteterne, herunder skaffer, forsyner, vedligeholder og bortskaffer materiel.

I forretningsområdet FLY er vi mere end 60 kolleger, som har det overordnede ansvar for at drive og udvikle forsvarets fly. Vi samarbejder i et internationalt miljø med flyproducenterne, industrien og andre nationer for at opnå de bedst mulige betingelser for driften af den enkelte flytype.

Som den øverste tekniske myndighed i forsvaret har vi systemansvaret for flytyperne, og har således ansvaret for vedligeholdelseskonceptet samt medvirker ved udarbejdelsen af strategien for videreudvikling af flytypen. Vi er en bred sammensat sektion og består af specialister, herunder ingeniører og militære medarbejdere.

Hos kapacitetscenter F-16 er vi et team på 19 medarbejdere, der primært arbejder med udvikling, drift og vedligeholdelse af F-16 flyet samt relaterede systemer. Herunder en officer, der er udsendt i USA til varetagelse af danske interesser i flyets programudvikling og vedligeholdelse.

Hertil kommer projektorganisationen til udfasningen af F-16, hvor projektlederen i linjen er ansat under stillingsindehaveren. Denne organisation er forudset til at rumme op til 9 yderligere medarbejdere.
Om stillingen
Som ny chef for Kapacitetscenter F-16 Kampfly bliver du chef for både specialister og generalister, i form af både civilt og militært personel.
Kapacitetscenteret har specialister inden for alle kampflyets faglige områder. Det være sig elektronik (Avionics), stel og struktur, hydrauliske, pneumatiske mekaniske, elektriske, mv. komponenter, økonomi, logistik, projektledelse for såvel Udfasningsprojektet som for de relativt få tilbageværende udviklingsprojekter, der fortsat kører for F-16, samt våben til både F-16 og F-35.

Det er jo nemlig ingen hemmelighed, at F-16 står relativt tæt foran udfasning i takt med, at det nye kampfly, F-35, indfases. Dette skal ske balanceret således, at F-16 kapaciteten er robust til sidste flyvetime, men samtidig således, at udfasningen foregår på en operativt, økonomisk og logistisk hensigtsmæssig måde.

Stillingsindehaveren vil komme til at koordinere tæt med såvel projektet for indfasning af F-35 som med ledelsen i KALU i forbindelse med F.35 overgang fra anskaffelsesprojekt til drift – særligt fra ultimo 2023, hvor de første F-35 kampfly påbegynder operationer i Danmark.

F-16 forventes taget ud af operativ drift fra primo 2025, men Udfasningsprojektet forventes ikke endeligt afsluttet før 2028. Stillingen forventes at være til besættelse frem til, at F-16 ikke længere er i operativ drift, efter hvilket tidspunkt FMI forpligter sig til at tilbyde stillingsindehaveren en anden passende stilling.

Som chef skal stillingsindehaveren i sagens natur varetage ledelsesansvaret, det være sig personellets trivsel og udvikling bl.a. i form af FOKUS systemet, indstille til Nyløn, etc.

Du kommer til at arbejde med alle disse opgaver i et nationalt og internationalt miljø med høj faglighed. Derudover kommer du til at lede Kapacitetscenter F-16 opgaveportefølje, samt udarbejdelse af notater og redegørelser.

Yderligere skal du sikre, at den nødvendige dokumentation, der danner grundlaget for vedligeholdelsesarbejdet og dermed også materielsikkerheden udarbejdes og vedligeholdes.
Basen for Forsvarets kampfly er beliggende i Skrydstrup, og vedligeholdelsen af Forsvarets fly og tilhørende undersystemer udføres forskellige steder i Danmark og i udlandet.

Danmark deltager i Multinational Fighter Program, som holder møder i de europæiske deltagerlande (BEL, NLD, NOR, PRT) samt USA på skift, og der vil derfor være rejseaktivitet forbundet med stillingen.
Om dig
Du er en erfaren flyvevåbensofficer, der er uddannet major (VUT-II/L) eller optaget på/i gang med at gennemføre Master i Militære Studier eller tilsvarende, der kan underbygge udnævnelse til Major.
Du har en baggrund fra varierende tjeneste i Flyvevåbnet, herunder kendskab til Flyvevåbnets operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse.

Alternativt er du uddannet ingeniør eller har en tilsvarende teknisk/teknologisk uddannelse på akademisk niveau kombineret med ledelseserfaring.
Det vil være en stor fordel, hvis du har erfaring fra drift og vedligeholdelse af F-16 våbensystemer, således at din grundlæggende forståelse af våbenmaterielsystemerne er i top.

Du har grundlæggende forståelse for Luftdygtighed i Forsvaret og er klar til at anvende det selvstændigt i et internationalt miljø. Du har samtidigt gode diplomatiske evner, kendetegnet ved evnen til at samarbejde på tværs af forskellige kulturer og værdier.

Hvis du kommer ”udefra”, altså ikke fra FMI eller forsvarets egne rækker, vil der blive lagt vægt på erfaringer som ledelse, flydriftkendskab, luftdygtighed.
Du har administrativ erfaring – gerne med brug af SAP/R3, samt flair for IT-systemer, herunder MS office.

Det er afgørende, at du arbejder ansvarligt, er selvdreven og initiativrig samt har gode analytiske evner. I en travl hverdag kan du bevare overblikket og arbejde struktureret med komplekse roblemstillinger.
Du er god til at kommunikere og evner at formulere dig forståeligt på skrift og i tale på såvel dansk som engelsk.

Du er en proaktiv og positiv engageret medspiller, som med fleksibilitet og åbenhed løser opgaver selvstændigt såvel som i team.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan søges af både civile, militære og beredskabsofficerer.

Som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Beredsskabsstyrelsen eller militær ansat bliver du ansat og aflønnet i henhold til gældende relevant overenskomst.

Som militær ansat er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

For alle ansatte i Forsvaret gælder det, at du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.


KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Casper Børge Nielsen på telefon 7281 5122.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Kaptajnløjtnant Claus Rasmussen på telefon, 7281 9166.

Ansøgningsfristen er den 1. juni 2022. Vi forventer at gennemføre samtaler løbende, så tøv ikke med at søge allerede i dag.
Stillingen er til besættelse pr. 1. august 2002 eller snarest herefter.

For militære og uniformerede ansatte vil den endelige ansættelsesdato blive koordineret med din nuværende chef

Du skal søge jobbet via nedenstående link. For at komme i betragtning til stillingen bedes du vedhæfte CV, ansøgning og, hvis du er civil, dit kandidatbevis.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

07.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent