Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Kommunikationscenteroperatør


Kommunikationscenteroperatør

J6 Operationsstaben søger en Kommunikationscenteroperatør i døgnvagttjeneste, ved FKO COMMCEN og Flåderadio Karup.

Om os
FKO COMMCEN og Flåderadio Karup indgår i Operationsstaben ved J6 Forsvarskommandoen i Karup. J6 er inddelt i tre sektioner; J6 CIS sektionen (Karup), J6 COMMCEN og Flåderadio (Karup) og J6 COMMCEN (København).

FKO COMMCEN og Flåderadio Karup varetager bl.a. den maritime kommunikation ved betjening af Message- and Radiomanagement System (MARS-III).

Herunder betjenes det til enhver tid opstillede kommunikationscenterudstyr med tilhørende fjernbetjent sende- og modtageudstyr.

FKO COMMCEN og Flåderadio Karup betjener ligeledes Forsvarets X-Post system, ved operatør- og supervisor funktioner ved Master Message Transfer Agent (MMTA og MTA Karup).
Om stillingen
Som Kommunikationscenteroperatør ved FKO COMMCEN og Flåderadio Karup indgår du på vagthold i en kontinuerlig vagtturnus.
Ud over din planlagte tjeneste, vil du blive en del af de kommunikationsspecialister, som deltager i udrulning og driften af nye kommunikationssystemer. Et nyt HF Broadcast and Ship-Shore System (BRASS) forventes implementeret ultimo 2022.

Der må i perioder påregnes rejseaktivitet henset til uddannelsesbehov og samarbejdet med NATO- og nationale militære samt civile myndigheder.

Arbejdet består af en bred vifte af CIS relaterede områder inden for alle tre værn, med FKO som helhed og relevante myndigheder og styrelser.
Om dig
Du er minimum udnævnt til konstabel og har gennemført uddannelse som kommunikationsgast (SVN) eller tilsvarende uddannelse som CIS Operatør i HRN/FLV.

Du har ønskeligt erfaring fra sejlende tjeneste som KU-gast (Radiooperatør) ved SVN’s skibe, gerne suppleret med relevante CIS uddannelse.

Du har kendskab til forsvarets organisation i bred forstand og gerne viden om CIS delen af organisationen.

Der vil tillige blive lagt vægt på din indsigt i det værnsfælles CIS område, herunder din forståelse for tværgående nyttiggørelse og anvendelse af de klassificerede og operative IT systemer i Forsvaret.

Du har veludviklede analytiske egenskaber og evner at indgå i samarbejdsrelationer på tværs af grader, funktioner og organisationer. Du evner tillige at arbejde selvstændigt og besidder gode skrive- og sprogfærdigheder, svarende til engelskniveau 3232 jf. STANAG 6001.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er værnsfælles.

CS:
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

HKKF:
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporal forening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren. 

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte LD COMMCEN og Flåderadio Karup, SSG Lars Jensen +45 728 12751.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er den 1. juni 2022 og samtaler forventes afholdt hurtigst derefter. Stillingen besættes fra 1. juli 2022 eller hurtigst muligt derefter.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opga-ver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskom-mandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

01.06.2022

Indrykningsdato

07.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent