Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

Leder (kaptajn) for Support Flight ved Vedligeholdelsesområde Karup


Leder for Support Flight ved Vedligeholdelsesområde Karup

Vi søger en teknisk officer til en stilling som Flight Commander - ansvarlig for Support Flight kapaciteten ved Vedligeholdelsesområde Karup. Så brænder du for at arbejde med personelledelse, styring samt vedligeholdelse på en mangfoldig pakke af forsvarets materiel fra våben til køretøjer til helikoptere? Er du ansvarsbevidst, struktureret og har gode samarbejdsevner i forhold til øvrig ledelse i vedligeholdelsesstrukturen. Kan du veksle mellem chefmøder og direkte kontakt til svendene på værkstederne, så er det dig vi søger.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karups nære samarbejde med Helicopter Wing Karup giver en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Vi støtter Helicopter Wing Karup og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter.

Vi støtter sammen med Helicopter Wing Karup: Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste. Endvidere forestår Vedligeholdelsesområde Karup basisuddannelse af flymekanikere til Flyvevåbnet.

Vedligeholdelsesområde Karup varetager Base Maintenance og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Vi består af ca. 280 stillinger fordelt på et planlægningselement, logistikelement til støtte for al planlægning og udførsel af vores samlede aktiviteter, dokke til eftersyn af AS550, MH-60R SEAHAWK, T17 og EH101, jordudstyrsværksteder, køretøjsværksteder, våbenværksted mm.

Vi samarbejder på alle områder med Helicopter Wing Karup og er derfor en del af den internationale profil. Heraf varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer i forbindelse med øvelser.

Vedligeholdelsesområde Karup er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille EASA-godkendte flymekanikeruddannelse.
Om stillingen
Du har det overordnede ansvar for at pålagte produktionsmål og beredskabskrav opfyldes for alle sideværksteder under Vedligeholdelsesområde Karup. Til at løse opgaven har du 7 værksteder (SUN, VVK, JVK, AV, EL, MV og SV) samt en NK og en PL til rådighed. NK og PL stillingerne er premierløjtnanter, derudover er der ledelse af mellemledere og teknisk personel. Der er ca. 110 MA i Support Flight.

Det bliver bl.a. dit ansvar at:
• Det rette personel er til rådighed og oppebærer den rette uddannelse
• De rette rammer er til rådighed – både hvad angår faciliteter, værktøj og kultur
• Kommunikationen og planlægning imellem værkstederne, Helicopter Wing og øvrige aktører foregår gnidningsfrit og fleksibelt

Derudover kan du forvente at skulle udføre teknisk sagsbehandling og andre opgaver, som måtte ramme ledelsesniveauet ved Vedligeholdelsesområde Karup. Det forventes, at du deltager i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt.
Om dig
Du er kaptajn eller en erfaren premierløjtnant. Såfremt du er PL og er i gang med VUK eller står foran at skulle gennemføre VUK, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en stærk ledelsesprofil med gode samarbejdsevner og er i stand til at holde overblikket i et, til tider, presset og hektisk miljø. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver med flere samtidige udfordringer. Du skal samtidigt være den person, der skaber ro omkring værkstederne, så opgaverne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Da Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en nyere myndighed, opleves ændringer i bestemmelsesgrundlag og praksis, derfor kræves det, at du er omstillingsparat og åben for forandringer. Derudover forventes det, at du er villig til at arbejde med disse forandringer og skabe en kultur, der accepterer ovenstående.

Om dine kvalifikationer er det ønskeligt, at du har mindst to års erfaring indenfor flyvedligeholdelse, gerne indenfor en af Helicopter Wing Karups helikopterkapaciteter. Du har indgående kendskab til EASA EMAR Part. 145. Du besidder gode evner indenfor kommunikation og ledelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Vedligeholdelsesområde Karup Ulrik Jensen-Holm på telefon 728 42701 / 2541 4687.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19936.

Ansøgningsfristen er den 30. maj 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsva-rets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.05.2022

Indrykningsdato

04.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent