Fortsæt til indhold
Job i Beredskabsstyrelsen

Kursusleder til Beredskabsstyrelsen center for uddannelse


Kursusleder til Beredskabsstyrelsen center for uddannelse

Kursusleder med stor mulighed for at præge udviklingen ved Beredskabsstyrelsens center for uddannelse.
Om os
Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse uddanner hvert år ca. 1.300 kursister og står i øvrigt til rådighed med beredskabsfaglig viden, erfaring og rådgivning over for kommuner, politi og andre aktører inden for beredskabsområdet. Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse er en central spiller i uddannelsen af ledere og mellemledere til det samlede danske beredskab. Uddannelsesporteføljen falder inden for det kommunale og statslige redningsberedskab, politiet, sundhedsberedskabet og andre myndigheder. Desuden tilbyder skolen muligheder for din personlige kompetenceudvikling.
Om stillingen
Du får et spændende job som kursusleder og lærer med stor mulighed for at præge udviklingen og samarbejdet ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse.

Dine arbejdsopgaver er bl.a.:
• Kursusledelse og lærervirke på primært den statslige kursusportefølje ved BRSCU
• Udvikling og videreudvikling primært på statslige beredskabsfaglige uddannelser
• Deltage i beredskabsfaglige arbejdsgrupper
• Medvirke i udviklingen af det danske redningsberedskab.

Stillingens indhold tilpasses i øvrigt dine kvalifikationer. Stillingen er indplaceret som seniorsergent.
Om dig
Du har en relevant beredskabsfaglig uddannelse og ledelseserfaring. Som seniorsergent har du gennemført Beredskabsstyrelsens Grundlæggende Sergentuddannelse. Derudover har du gennemført den Militære Akademiuddannelse eller tilsvarende niveau, eller er villig til at gennemføre uddannelsen.

Er du oversergent, vil du blive ansat på en uviklingskontrakt med krav om at gennemføre Militære Akademiuddannelse samt relevante interne kurser.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring som vagthavende fra et operativt beredskabscenter.

Som medarbejder ved Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse, besidder du en høj grad af faglighed, samt evnen til at arbejde tværfagligt, hvor udviklingsarbejdet tager afsæt i eksperimenterende og innovative læringsrum. Motivation og interesse for at undervise og udvikle kurser essentielt.

Vi søger derfor en medarbejder der:
• Evner samarbejdet og optræder professionelt
• Brænder for at skabe resultater og tænker selvstændigt og ud af boksen
• Trives med at deltage i et tværfagligt samarbejde
• Har erfaring med og interesse for undervisning og pædagogik
• Udviser en høj grad af fleksibilitet i et åbent og fleksibelt miljø
• Har operativ erfaring
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Tinglev, Sønderjylland.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte uddannelseschef Morten Agerskov, tlf. +45 28 73 91 87 eller på mail brs-mra@brs-fiin.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.
 
Ansøgningsfrist er den 25. maj 2022. Samtaler forventes afholdt hurtigst derefter. Stillingen er til besættelse 1. august 2022.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi udvikler samfundets evne til at forebygge og modstå ulykker, kriser og katastrofer.
Vi assisterer øvrige myndigheder, når der er behov for ekstra mandskab og/eller specialmateriel. Vi ryk-ker også ud til akut opståede katastrofesituationer internationalt.
Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler vi samfundets beredskab og krisesty-ringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.
Beredskabsstyrelsen har omkring 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, Beredskabs-styrelsen Teknisk Skole i Tinglev og hovedsædet i Birkerød.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Tinglev, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

U200 Mellemledere BRS

Ansøgningsfrist

25.05.2022

Indrykningsdato

04.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent