Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Stabsofficer til Forsvarskommandoens Operationsstab - J3 - AIR (Genopslag)


Stabsofficer til Forsvarskommandoens Operationsstab - J3 - AIR

Brænder du for operativt virke og Forsvarets evne til at skabe sikkerhed, og ønsker du et udfordrende job med fokus på indsættelse af Flyvevåbnets bidrag i Kongeriget og globalt?
Er du en erfaren major, en handlekraftig og initiativrig holdspiller med solid operativ baggrund, der kan nedbryde problemstillinger til håndterbare opgaver?
Har du lyst til personlig og professionel udvikling og til at skabe relationer på tværs af Forsvarets operative virksomhed, mens du udvikler dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter og indgår i operative teams, som arbejder med alle Flyvevåbnets platforme på tværs af værn?
Så har vi jobbet for dig.
Om os
Operationsafdelingen (J3) indeholder LAND, MARITIM og LUFT domæneekspertise. J3 består af ca. 30 medarbejdere, hvoraf otte har luftmilitær baggrund (J3AIR).
J3AIR er OP-stabens omdrejningspunkt for Flyvevåbnets (FLV) enheder indsat i INTOPS, og varetager driften af indsatte enheder på hovedkvartersniveau. Derudover fastsætter J3AIR de overordnede rammer for FLV nationale operationer. Sektionen indgår i et tæt samarbejde med Forsvarskommandoens andre afdelinger, stabe og kommandoer, samt Forsvarsministeriet og NIV III myndigheder med henblik på at sikre bedst mulige rammer for de indsatte bidrag.
Sektionen deltager også i udarbejdelsen af briefinger af Forsvarets øverste ledelse samt Forsvarsministeren mv. Ligeledes bidrager sektionen med input til besvarelse af aktindsigtssager, Forsvarsudvalgsspørgsmål og øvrig ministerbetjening.

Dit faste tjenestested bliver Karup.
Om stillingen
Du får en rolle i udvikling og reorganisering af det operative hovedkvarter samt indsættelse af Flyvevåbnets bidrag inden for Kongeriget samt på den globale scene. Du vil få mulighed for at præge arbejdsområdet for din stilling således det tilpasses dine kompetencer og understøtter den samlede opgaveløsning.

Som Mission Manager deltager du i alle faser af en indsættelse, fra afklaring af muligheder, planlægning af indsættelse, aktuel indsættelse samt efterfølgende erfaringsopsamling. Du er også en naturlig sparringspartner for andre af sektionens Mission Managere samt indgangen til at koordinere på tværs af værn for indsatte værnsfælles bidrag.
Fælles for alle dine opgaver er, at de har operationer som omdrejningspunkt med fokus på at sikre den optimale opgaveløsning.
Under indsættelsen vil du som Mission Manager være kontaktpunkt for rapportering og indberetninger fra udsendte bidrag. På baggrund af disse samt drøftelser med de udsendte bidrag, fremlægges anbefalinger af nødvendige aktioner. Du vil blive involveret i at udarbejde justeringer af operationsordrer under eksisterende operationsplaner og være bidragyder til større tilpasninger ved udsendte bidrag. Derudover vil du også blive koordinator af eksterne besøg ved missionen.

Du vil også blive involveret i FLV nationale operationer, indenfor enten kampfly, helikopter, AIR C2 eller transportfly, hvor du sagsbehandler overordnede direktiver og aftaler, der danner grundlag for operationernes sikre gennemførelse.
Du vil løbende blive inddraget i at skulle bidrage til operationsrelaterede aktindsigtssager, forsvarsudvalgsspørgsmål og borgerhenvendelser. Du kan forvente, at skulle agere som ekspert indenfor dit fagområde i J3A.
Du vil desuden få sekundære arbejdsområder, som ligger udenfor dit primære kompetencefelt – dette for at udvikle dine evner til at indsætte Forsvarets kapaciteter i et værnsfælles perspektiv, samt af hensyn til at skabe redundans i forhold til de andre kollegaer i sektionen.

Du vil i kortere perioder skulle gennemføre tjenesterejser i udlandet. Der er dog i stillingen ikke forventninger om større rejseaktiviteter.
Er du statusbærende pilot, vil eventuel opretholdelse af status blive aftalt nærmere forud for tiltrædelse.
Om dig
Du er major og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse.
Du har operativ ledelseserfaring fra FLV med tilsvarende indsigt i operationer samt den støtte operationer kræver - herunder logistisk støtte og operationsstøtte. Du skal ønske at udvikle evnerne til god opgaveanalyse; omsætte til tider komplekse problematikker til skarpe og fokuserede skriftlige produkter, som sætter staben og den ansvarlige chef i stand til at træffe en oplyst beslutning.

Det er ønskeligt, at du har erfaring fra INTOPS, både i forhold til operative funktioner og i ledelsesfunktioner. Derudover vægtes det højt, at du har stabserfaring fra NIV II eller NIV III. Din sagsbehandling og ekspertise forventes anvendt i koordinationen med andre J-funktioner i Operationsstaben, sidestillede stabe og ved NIV III myndigheder. Derfor kræves en balanceret kommunikationsmæssig bredde og detaljeringsgrad tilpasset modtageren.

Du favner bredt og formår at arbejde selvstændigt indenfor såvel dit primære funktionsområde, som de andre hovedområder i sektionen. Du har gode samarbejdsevner, og kan opbygge professionelle netværk og samarbejdsrelationer til gavn for opgavens løsning samt dit eget virke. Du har mod på at operere i et værnsfælles miljø, hvor du vil repræsentere den luftmilitære faglighed i samarbejdet med de øvrige værn. Du har et stort drive, en høj grad af fleksibilitet, og du vil i perioder forventes at skulle arbejde forskudt i forhold til normale arbejdstider.

Du har gode dansk- og engelskkundskaber i både skrift og tale, og kan begå dig i et internationalt miljø.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for J3A, OL Martin Birkedahl Nielsen på telefon 72 84 04 31 eller Souschef MJ Jesper Svoldgård Vesterby på telefon 72 84 02 51.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19936.

Ansøgningsfristen er den 29. maj 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSKOMMANDOEN
Forsvarskommandoen er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed.
Forsvarskommandoen løser opgaverne under mottoet ”Værd at kæmpe for”, og vores primære ansvar er at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i nationale og internationale opgaver.
Forsvarskommandoen ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. For-svarskommandoen består af Forsvarsstaben og de fem kommandoer; Hærkommandoen, Søværnskommandoen, Flyverkommandoen, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

29.05.2022

Indrykningsdato

04.04.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent