Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Gruppeførere til infanterideling ved Livkompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet


Gruppeførere til infanterideling ved Livkompagni, V Uddannelsesbataljon, Gardehusarregimentet

Livkompagniet kalder alle, som brænder for soldaterhåndværket og uddannelsen af fremtidens krigere!
Om os
Vi er et infanterikompagni, der uddanner soldater og skaber handlekraftige førere, som kan begå sig operativt.

Kompagniets kerneopgave er gennemførelse af Hærens basis uddannelse og vi stræber efter at uddanne de bedst mulige soldater – på alle niveauer. Vi lægger vægt på krigeren og skaber dermed først og fremmest enkeltkæmpere, der kan kæmpe og overleve på kamppladsen.

Vi tror på Mission Command, som betyder, at du skal være i stand til at løse opgaver efter hensigt og formål. Det betyder også, at du får frie tøjler til at udfolde din kreativitet såfremt du rammer målet.

Kompagniet besidder høj kompetence i kraft af den faste kadre, og vi ser det som en prioriteret opgave at fastholde og udvikle den enkelte. Dette gør vi ikke kun for at styrke egen opgaveløsning, men også for at vi kan byde os til hvor der måtte være behov til gavn for hele bataljonen.
Om stillingen
Du skal være et forbillede for de værnepligtige i din gruppe og deling gennem førervirke, instruktørvirke og ledelse generelt.

Som gruppefører får du gode muligheder for at udbygge dine kompetencer og din faglighed. Du får kommandoen over værnepligtige, som skal guides og udvikles fra første dag og som vil stille store krav til dig som fører og kriger.

Det forventes, at du som kommende gruppefører hurtigt kan tilegne dig ny viden og kan omsætte denne viden til handling, såvel alene som i samspil med andre.

Funktionen som holdfører kræver god fysisk form og mental viljestyrke.
Om dig
Du er sergent og ser dig selv som kriger med en professionel indstilling til soldaterhåndværket. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere det bedst mulige resultat.

Du ved, at dit veludførte arbejde betyder, at kompagniet får de bedste muligheder for en optimal opgaveløsning. Du besidder initiativ, således at du selvstændigt formår at udnytte tjenestens rammer og din tid bedst muligt. Du er fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer, som du møder i et operativt miljø og under øvelsesvirksomhed.

Du er bevidst om at være rollemodel for dine kollegaer og kompagniets værnepligtige.

Det er vigtigt du er struktureret og kan holde overblik i stressede situationer, samt kunne arbejde med flere opgaver af gangen. Det er ønskeligt at du har kørekort kategori B og C. Det er ønskeligt at du er omskolet til alle infanterigruppens våben.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i et af Hærens SRS-kompagnier.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Dit faste tjenestested er Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Asbjørn Emblem Lyngberg Glückstadt på telefon 72 83 39 21 – 41 71 06 52 eller mail GHR-5B-200A@MIL.DK eller Bataljonsbefalingsmand seniorsergent Anders Mejnholt-Jakobsen telefon 25 55 13 96 eller mail GHR-5BBTNBM@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste.

Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.05.2022

Indrykningsdato

30.03.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent