Fortsæt til indhold
Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Leder af administrationsteamet ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød - (genopslag)


Leder af administrationsteamet ved Beredskabsstyrelsen i Birkerød - (genopslag)

Har du en solid viden om personale- og arbejdsadministration, og er du en motiverende personaleleder, så har Beredskabsstyrelsen brug for dig, til daglig ledelse af styrelsens administrationsteam.
Om os
Administrationsteamet er placeret i kontoret Kapaciteter, Sikkerhed og Drift, der blandt andet varetager styrelsens arbejde med informationssikkerhed, databeskyttelse, etablissementer, it og materielområdet.

Det er administrationsteamets væsentligste opgave, at levere administrativ støtte vedrørende arbejdstids- og personaleadministration til enhederne i hovedkvarteret.

Arbejdet udføres i samarbejde med funktionelle styrelser, primært Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse. Herudover skal administrationsteamet yde faglig støtte til Beredskabsstyrelsens decentrale enheder, samt sikre en dokumenteret forvaltning på HR-området.
Om stillingen
Du vil blive den daglige leder af et etableret team på 6 medarbejdere. Du skal prioritere teamets opgaver og sikre rettidighed i opgaveløsningen. Du skal endvidere yde faglig støtte til teamets medarbejdere, samt understøtte medarbejdernes faglige og personlige udvikling.

Du skal sikre at fastholde teamets fokus på opgaveløsningen. Endvidere skal du kunne identificere forbedringsområder og anvise fagligt korrekte løsninger, der bidrager til effektivisering af arbejdsgange.

Endelig bliver du en del af et travlt og dynamisk miljø med plads til den enkelte og rum for det tværgående samarbejde. Du vil komme ind i en travl og mangfoldig hverdag med gode faglige og personlige udviklingsmuligheder.
Om dig
Du er chefsergent med administrativ erfaring. Alternativt er du en erfaren seniorsergent, der har anciennitet, relevant tjenesteforløb og uddannelsesmæssig baggrund for udnævnelse til chefsergent.

Vi forventer at du:
- har en solid baggrundsviden og erfaring med arbejdstids- og personaleadministration på det statslige område.
- har gode sociale kompetencer, gode samarbejdsevner samt kan håndtere forskellighed og bruge dette som en styrke
- er god til målrettet formidling af regelsæt, processer mv. såvel internt i eget team, som for øvrige medarbejdere og ledelse
- kan arbejde systematisk med opfølgning og foretage nødvendige prioriteringer.

Det vil ligeledes være en fordel, hvis du har kendskab til og erfaring med SAP og WorkZone.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Stillingen er en værnsfælles stilling.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Birkerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Militært ansatte:
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at kontakte kontorchef Henrik Andersen (brs-ha@fiin.dk eller telefon 23 43 41 88), hvis du har spørgsmål angående stillingen.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@mil.dk.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 7. juli 2022. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM BEREDSKABSSTYRELSEN
Beredskabsstyrelsen er en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Vi arbejder for at udvikle samfundets evne til at forebygge og modstå større kriser og katastrofer.

Styrelsen rykker ud på operative indsatser i Danmark, hvor der er behov for meget mandskab og specialmateriel, og kan indsættes internationalt i katastrofesituationer.

Gennem information, rådgivning, uddannelse og øvelser udvikler styrelsen samfundets beredskab og krisestyringsevner i samarbejde med myndigheder, virksomheder og borgere.

Beredskabsstyrelsen har knap 500 ansatte ved seks operative centre fordelt i hele landet, hovedsædet i Birkerød, Beredskabsstyrelsen Teknisk Skole i Tinglev, kursuscenter i Snekkersten samt Kemisk Beredskab i København.
Beredskabsstyrelsen er en myndighed under Forsvarsministeriet.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.brs.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

07.07.2022

Indrykningsdato

22.03.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent