Fortsæt til indhold
Job i Flyvevåbnet

A1 Flymekaniker til fremtidens kampfly ved Fighter Wing Skrydstrup


A1 Flymekaniker til fremtidens kampfly ved Fighter Wing Skrydstrup

Vil du være en del af fremtidens Flyvevåben og har du sans for detaljen i et stykke arbejde, samt et godt håndelag?

Fighter Wing Skrydstrup F-35 Logistic Group har ledige stillinger som medarbejder i et helt nyt team i vedligeholdelsesorganisationen.

Har du lyst til at arbejde i en organisation med interessante udfordringer, højteknologisk teknik og være med til at klargøre Fighter Wingen til at modtage Danmarks nye kampfly, så er denne stilling måske noget for dig?
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisningsberedskab, samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer. Vi hører hjemme på Flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med ca. 700 ansatte placeret i Sønderjylland.

F-35 Logistic Group planlægger og gennemfører den logistiske vedligeholdelse af Forsvarets nye F-35 kampfly, samt den samlede logistiske støtte i forbindelse hermed. Det nye team i vedligeholdelsesorganisationen vil primært komme til at håndtere den meget avancerede overfladeteknik på F-35 kampflyet.
Om stillingen
Stillingerne er klassificeret som A1 flymekaniker, og du skal derfor kunne læse og forstå teknisk engelsk for at kunne bestride stillingen.

Såfremt du ikke er uddannet A1 flymekaniker, vil du blive sendt på en attraktiv uddannelse som A1 flymekaniker i løbet af 2022. Uddannelsen består af ca. 4 måneders teori på Forsvarets skole i Karup, samt efterfølgende 4-6 måneders praktik ved Fighter Wing Skrydstrup.

Du vil efterfølgende skulle forvente en særlig efteruddannelse i USA af 1-2 måneders varighed, hvor du bliver uddannet indenfor det specifikke område. Uddannelsen i USA forventes gennemført i 2023-24, hvorfor du indtil da, vil bidrage til at opretholde kampkraften på de eksisterende F-16 fly, der stadig opererer på Fighterwing Skrydstrup.

Stillingen indeholder over tid skifteholdsarbejde på hverdage, forventeligt hver 4-5 uge, startende fra medio 2024.

Der er ledige stillinger indenfor følgende områder:

Overfladebehandling;
Som medarbejder i det nye team bliver du en del af fem teams der arbejder med struktur og overflade på F-35 kampflyene. Du vil medvirke til at flyene opretholder deres avancerede egenskaber, som er afgørende for flyenes operative virke. Du vil som overfladespecialist skulle arbejde med komposit og epoxyprodukter, samt vil få god mulighed for at opbygge bred erfaring med vedligeholdelse og drift af kampfly i perioden 2022-2023.

Komponentvedligeholdelse;
Som medarbejder indenfor komponentvedligeholdelse vil du skulle udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af komponenter til F-35 kampflyet. Dette kan f.eks. være våbenkomponenter, hjul og dæk samt andre komponenter. Du vil være en del af et team der har deres primære beskæftigelse indenfor dette område.

Våben området;
Som medarbejder indenfor våben området, vil du enten indgå i teams som beskæftiger sig med at op- og aflade de respektive våben m.m. der er nødvendige i forbindelse med F-35 operationerne. Samt arbejde på værkstedsniveau med klargøring, vedligehold samt vartning af våben anvendt operativt, eller opmagasineret på lager.

Der afholdes ansættelsessamtaler løbende i 2022. Kandidater der går videre, skal til afprøvning ifm. ansættelse i Forsvaret, som vil finde sted efter nærmere aftale.
Om dig
Du er flyverkonstabel og er interesseret i fly og teknik, har et godt håndelag. Alternativt har du gennemført din værnepligt og bestået Forsvarets Basisuddannelse.

Er du ikke uddannet A1 flymekaniker, er ansættelse betinget af at du gennemfører A1 uddannelsen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dette er et åbent stillingsopslag og ansættelsessamtaler vil blive afholdt løbende, hvorfor den gældende ansøgningsfrist er den nedenfor anførte. Ansættelse i stillingerne kan ske efter aftale.
 
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte sagsbehandler, Major Jørgen Glerup Spens på mail FW-L-AMS01@MIL.DK, eller på telefon 5086 5828. Alternativt kan du kontakte Kaptajn Bo Bose Bojsen på mail FW-L-AMS04@MIL.DK eller på telefon 41 32 21 79.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-TEN@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 31. maj 2022 og samtaler afholdes løbende. Stillingerne er til besættelse 1. august 2022 eller efter aftale.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskelli-ge opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette generationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.

Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af de-dikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartnere.

Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

31.05.2022

Indrykningsdato

15.02.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent