Fortsæt til indhold
Job i Hæren

Sagsbehandler - Kaptajn eller major til S7 Værnsfælles CBRN i Skive


Sagsbehandler - Kaptajn eller major til S7 Værnsfælles CBRN i Skive (Genopslag)

Er du kaptajn eller major M322, vil du gerne være med til at udvikle og drive den Værnsfælles CBRN-tjeneste og brænder du for udvikling af materiel, doktrin, organisation og uddannelse?

Befinder du dig godt i en dagligdag med mange forskellige typer af opgaver, som du skal løse i samarbejde med dybt engagerede og fagligt kompetente kolleger?

Er du god til at samarbejde, men samtidig kan arbejde selvstændigt og trives med en uformel omgangstone?

Har du mod på at deltage i nationale og internationale mødefora og lyst til at uddanne andre inden for dit fagområde?

Så er du lige den vi har brug for til stillingen som sagsbehandler ved S7 Værnsfælles CBRN.
Om os
S7 Værnsfælles CBRN er Forsvarets kompetencecenter indenfor CBRN området og er underlagt 3 CBRN & konstruktionsbataljon ved Ingeniørregimentet.

Vi bidrager til udvikling af Forsvarets CBRN-doktrin, organisation, materiel, samt uddannelsesgrundlag indenfor CBRN området.

Vores nærmeste samarbejdspartnere er Forsvarskommandoen, Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse, Beredskabsstyrelsen, samt Værnskommandoerne og deres underlagte enheder og myndigheder.

Vi gennemfører kurser målrettet førere og specialister inden for det kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) forsvar, herunder også træning med skarpe kampstoffer (Live Agents).

Vi er en arbejdsplads kendetegnet ved dygtige og hjælpsomme kolleger, hvor engagement, professionalisme og samarbejde er en del af en varieret hverdag, med vekslende opgaver.

Vores fokus er et højt fagligt niveau, god trivsel internt i sektionen og et godt forhold til eksterne samarbejdspartnere. S7 Værnsfælles CBRN er også kendetegnet ved en høj grad af fleksibilitet og et tæt samarbejde internt på tværs af opgaverne.

Da det er vigtigt med fagligt dygtige og motiverede medarbejdere, lægger vi meget vægt på at der er gode muligheder for personlig fordybelse, kompetenceudvikling og videreuddannelse i form af nationale og internationale kurser og uddannelser.
Sektionens medarbejdere er alle – eller på vej til at blive - dedikerede CBRN-specialister inden for CBRN-tjenesten og betragtes som Forsvarets eksperter inden for CBRN.
Om stillingen
Dit fagområde vil være individuel og kollektiv beskyttelse, som er en af CBRN tjenestens fem søjler.

Du vil skulle deltage i udvikling og vedligeholdelse af det nationale doktringrundlag indenfor CBRN tjenesten, herunder udarbejdelse og vedligeholdelse af de tilhørende reglementer.

Endvidere vil du sammen med sektionens anden sagsbehandler inden for individuel og kollektiv beskyttelse skulle levere sektionens bidrag i forbindelse med indkøb af materiel, herunder udarbejdelse af brugerspecifikationer samt efterfølgende afprøvning af materiellet.

Du vil i samarbejde med Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab skulle deltage i NATO panelmøder, samt internationale materielsymposier, hvor vi sammen med Forsvarets Materiel- og indkøbsstyrelse gennemfører markedsundersøgelser.

Du vil samtidig være ansvarlig for koordinationen af sektionens samarbejde med Forsvarets Materiel og indkøbsstyrelse samt Forsvarskommandoens Udviklings- og Planlægningsstab omkring materielanskaffelser og kapacitetsudvikling indenfor CBRN området.

En del af dit sagsområde er rådgivning af forsvarets enheder, samt bidrag til uddannelsesgrundlaget for CBRN uddannelserne og medvirken til sektionens gennemførelse af kursusvirksomhed.

Derudover skal du samtidig være forberedt på at støtte bredt i f.t. opgaverne i såvel S7, som i 3 CBRN og Konstruktionsbataljon.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322. Er du kaptajn med de rette evner og den rette profil er der gode muligheder for at blive afklaret til personlig udnævnelse til major M322.

Du skal selvstændigt kunne sætte dig ind i nye områder og problemstillinger.

Du skal kunne sagsbehandle struktureret og selvstændigt, men samtidig være åben for inddragelse af øvrige eksperter og myndigheder.
Du er god til at formulere dig både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk, og du kan opstille klare budskaber.

Du må gerne være bredt uddannet indenfor CBRN-området, men dette er ikke afgørende, bare du er motiveret for at lære.

Du skal være klar til at arbejde i en sektion med mange arbejdsopgaver, som vil kræve at du har en høj grad af ansvarsfølelse og helhedsforståelse.
Du skal også kunne opbygge og vedligeholde et tæt samarbejde med vores samarbejdspartnere inden for det værnsfælles CBRN område i den øvrige del af Forsvaret, herunder Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4 som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested i Skive.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for S7 Værnsfælles CBRN, Major Michael Aakjær på telefon 72 82 53 31, tjenestemobil 41 32 04 54 eller på mail: IGR-3B-S70A@fiin.dk

Har du spørgsmål til løn og ansættelses vilkår, kan du kontakte HR-konsulent Glen Spangenberg Rasnussen, Forsvarsministeriet Personalestyrelse på telefon 72 81 91 35 eller på mail FPS-GSR@fiin.dk

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist 06. juni 2022. Ansættelsessamtaler gennemføres forventelig i uge 23.

Stillingen besættes 01. juli 2022 eller snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Re-gimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemme-værnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvars-ministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-styrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørka-sernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

06.06.2022

Indrykningsdato

18.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent