Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriet søger to engagerede og fagligt stærke jurister til Team International Jura


Forsvarsministeriet søger to engagerede og fagligt stærke jurister til Team International Jura

Vil du være med til at fastsætte rammerne for danske soldaters deltagelse i internationale militære operationer? Har du interesse for generel folkeret, humanitær folkeret og menneskerettigheder og synes du, at det kunne være spændende at arbejde med Danmarks internationale juridiske forpligtelser på forsvarsområdet? Så er du måske vores nye kollega i Team International Jura.
Om os
Team International Jura er en del af departementets Juridiske Center, som er en nyoprettet enhed, der samler departementets juridiske funktioner. Centeret har ca. 25 medarbejdere, som er fordelt på fire teams: Rådgivning, International Jura, HR-Jura og Lovgivning.

Overordnet yder Juridisk Center juridisk rådgivning og støtte på Forsvarsministeriets område med henblik på at sikre, at Forsvarsministeriet handler inden for de gældende juridiske rammer. Centeret arbejder også med at udvikle de lovgivningsmæssige rammer for Forsvarsministeriets virke, så de er hensigtsmæssige og tidssvarende, og varetager herudover Forsvarsministeriets interesser i retssager og internationale forsvarsjuridiske forhold samt i HR-juridiske spørgsmål.

Team International Jura er ansvarlig for folkeret relateret til Forsvarsministeriets område, herunder humanitær folkeret, menneskerettigheder samt regler for magtanvendelsen i militære operationer. Teamet yder juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af beslutninger om udsendelse af danske styrker til internationale militære operationer og internationale aftaler, herunder juridiske statusaftaler for militære styrker og traktater. Teamet er endvidere ansvarlig for retssager anlagt mod Forsvarsministeriet, der omhandler danske styrkers ansvar i militære operationer, og yder generel rådgivning og sparring på internationale og juridiske spørgsmål internt i departementet og i samspil med Forsvaret og øvrige styrelser på ministerområdet.
Om stillingen
Team International Jura har lige nu to ledige stillinger.

Vi tilbyder et udfordrende job med en spændende og alsidig hverdag, hvor du er tæt på de politiske beslutningsprocesser. Du vil som medarbejder indgå en dynamisk enhed, der er præget af et højt fagligt niveau, politisk bevågenhed, engagement og en uformel omgangstone. Du refererer til teamlederen, der har det faglige ansvar for teamets opgaveløsning.

Jobbet indebærer selvstændig sagsbehandling, ministerbetjening, herunder orienteringer til ministeren, forberedelse af ministermøder, besvarelse af spørgsmål fra Folketinget og pressehenvendelser.

Du vil komme til at arbejde med juridisk sagsbehandling indenfor offentlig og international ret, herunder særligt folkeret, EU-ret og menneskeret. Arbejdsopgaverne vil kunne variere afhængigt af dine særlige kvalifikationer og interesser, men vil bl.a. relatere sig til Danmarks bidrag til internationale militære operationer, rådgivning om multi- eller bilaterale internationale aftaler, f.eks. om danske styrkers status i udlandet, og intern juridisk rådgivning. Desuden vil du blive kontorets fagansvarlige i forhold til et eller flere specifikke juridiske emneområder – herunder på konkrete projekter som f.eks. retssager om Danmarks internationale operationer eller forsvarssamarbejdsaftaler.

Stillingerne er placeret i Forsvarsministeriets departement, der ligger i hjertet af København, og er til besættelse snarest muligt.
Om dig
Du skal have bestået den juridiske kandidateksamen. Du skal have interesse for internationale forhold og Forsvarets opgaveløsning. Det vil være en stor fordel, men er ikke et krav, hvis du har kendskab til Forsvaret og internationale militære operationer.

Vi forestiller os endvidere, at i hvert fald den ene af de to ledige stillinger skal besættes med en kandidat, der har en god portion erfaring fra centraladministrationen.

I begge stillinger lægges der vægt på, at du
• har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner,
• er kvalitetsbevidst og arbejder systematisk, grundigt og effektivt,
• er empatisk, åben, udadvendt og bidrager til et godt internt og eksternt arbejdsmiljø,
• har gode samarbejdsevner,
• fungerer godt under pres og medvirker til at sikre kvalitet i opgaveløsningen,
• udviser god handle- og dømmekraft, herunder er i stand til at udvise den fornødne diskretion i relation til teamets sager, og
• er fleksibel og kan træde til, hvor og når der er behov.
Ansættelsesvilkår
Alt efter erfaring og kompetencer vil du blive ansat som fuldmægtig eller special- /chefkonsulent og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingerne knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Trine Schultz på tlf. 7281 0058 eller kontorchef Christian Karstensen på tlf. 6187 1453.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Toke Rasmussen på tlf. 32 66 59 91.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning, CV, karakterblad og øvrige relevante dokumenter senest den 6. februar 2022. Du kan søge stillingerne via linket nederst i stillingsopslaget.
Der vil blive holdt samtaler umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede, uanset baggrund, til at ansøge.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent