Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

SAP Rolle og Autorisationsekspert


SAP Rolle og Autorisationsekspert

I en ny dynamisk afdeling søger Forsvarets Regnskabsstyrelse en ny medarbejder til et spændende job med fokus på SAP roller og autorisationer. Som SAP rolle og autorisationsekspert vil du blive en del af Forretningsudviklingssektionen der understøtter forretningen med udviklingsopgaver inden for digitalisering, analyse og udvikling samt optimering af administrative processer.
Om os
Udviklingsteamet er en enhed, der understøtter forretningen med udviklingsopgaver inden for analyse, digitalisering og udvikling af rapporter samt optimering af administrative processer.
Udviklingsteamet er et velfungerende team, der har er en uformel og positiv omgangstone. Vi lægger vægt på en løsningskultur, hvor sparring og samarbejde sikrer en god arbejdsdag. Vi vægter godt humør og en positiv tilgang til opgaver og kollegaer.

Teamet er en del af Afdelingen Kontrolmiljø og Forretningsudvikling, der blandt andet har ansvar for at sikre et stærkt internt kontrolmiljø i forsvaret samt ansvar for flere koncernfælles forretningsprocesser.
Afdelingen er sammensat af kollegaer med stærke kompetencer inden for en lang række fagområder som risikostyring, forretningsprocesser, IT, procesoptegning og formidling. Vi arbejder tæt sammen med kollegaer og samarbejdspartnere i forsvaret fordelt over hele landet.
Om stillingen
Stillingen omfatter daglig administration af SAP roller og autorisationer i SAP Access Control i samarbejde med to dygtige kollegaer, der varetager området i dag. Du bliver en del af et IT udviklingsteam, der udvikler og vedligeholder administrative IT løsninger for Forsvarets Regnskabsstyrelse, så du vil ligeledes skulle kunne bidrage i forhold til IT udvikling og digitalisering.

Du bliver en vigtig spiller i forhold til vedligeholdelse af forretningsregler i SAP Access Control i samarbejde med procesejere i organisationen. Du skal således arbejde med analyse og vedligeholdelse af SAP roller og autorisationer med udgangspunkt i de forretningsprocesser der skal overholdes i brugen af SAP. Du skal bidrage til udvikling og vedligeholdelse af vores rollekoncept og bidrage til løbende vedligeholdelse af roller og autorisationer primært inden for SAP FI/CO.

Forsvaret forventes at ibrugtage SAP S4/HANA i de kommende år og du vil skulle bidrage til denne spændende rejse fra vores nuværende SAP ERP løsning.

Du bliver en del af et stærkt fagligt og engageret team, der lægger vægt på samarbejde, vidensdeling, nysgerrighed, en uformel omgangstone og godt humør.
Vi har stort fokus på den enkeltes trivsel og udvikling, og tilbyder en høj grad af fleksibilitet i arbejdet samt en række goder som betalt frokostpause, kantine- og frugtordning, motionscenter på arbejdspladsen mv.
Om dig
Du har arbejdet med SAP roller hhv. autorisationer og har kendskab til forretningsprocesser i SAP. Du har stor interesse i at arbejde analytisk og struktureret med autorisationer og forretningsprocesser i en kompliceret organisation.

Gerne erfaring med IT udvikling og projektledelse inden for administrative IT løsninger. Gerne erfaring med databaser, dataanalyse og generel IT-udvikling.
Men din uddannelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger.

For at få succes i stillingen, skal du være god til at samarbejde i en politisk organisation, hvor der er mange forskellige faggrupper og interessenter. Som person ser du muligheder frem for begrænsninger og du er i stand til at formidle og strukturere løsninger i samarbejde med dine kollegaer.

Du er vant til at formidle en kompliceret problemstilling og facilitere drøftelser med interessenter med mange forskellige holdninger. Desuden er du vant til at tage ansvar og sikre at dine opgaver kommer i mål til den aftalt tid.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende relevante overenskomst.

Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer. Der er til stillingerne tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Har du fået lyst til at høre mere om stillingerne, er du velkommen til at kontakte Udviklingschef Karl Johan Jørgensen på telefon 72 81 08 14.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78, eller HR-konsulent, Agrin Safari, på telefon 72 81 91 33.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2022, men vi forventer at afholde samtaler løbende, så send os gerne din ansøgning allerede i dag.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Du søger via linket. For at kunne komme i betragtning, anmodes du om at vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse er én af seks styrelser under Forsvarsministeriet. Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 230 medarbejdere, primært med civil baggrund. Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, regnskabsaflæggelse og til styrkelse af koncernenes samlede kontrolmiljø. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.

Vi arbejder fokuseret med risikovurderinger og kontrolmiljø, og vi er rådgivende på disse områder over for vores kunder. Vores primære kunder er øvrige styrelser og myndigheder inden for Forsvarsministeriets område. Vi ser det som en af vores største opgaver at støtte vores kunder, så alle inden for Forsvarsministeriet område kommer i mål med et styrket økonomisk kontrolmiljø.

Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen. Vi leverer opgaveløsninger på et højt fagligt niveau, som til stadighed tilpasses efter omgivelsernes krav. Vi lægger vægt på den tværorganisatoriske videndeling, proces- og helhedsforståelse samt en løbende implementering af automatiserede løsninger.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk og om Regnskabsstyrelsen på www.regnskabsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent