Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Specialkonsulenter til Ejendomsstyrelsens porteføljekontor


Specialkonsulenter til Ejendomsstyrelsens porteføljekontor

Kunne du tænke dig at spille en nøglerolle i den fremtidige styring og controlling af en bred opgaveportefølje i en kompleks statslig styrelse? Så er her en unik jobmulighed i centrum af
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) med gode udviklingsmuligheder.
Om os

FES varetager bygherreansvaret og driften af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer i hele Danmark og i Grønland.

Ejendomsstyrelsens Porteføljekontor er organisatorisk placeret i Planlægningsafdelingen med 38 medarbejdere, hvor du får både militære og civilt ansatte som kollegaer.

FES udvikler og implementerer ny porteføljestyringsmodel og porteføljekontoret har en central placering og skal yde støtte til ledelsen og tilsikre at det rette beslutningsgrundlag for de strategiske beslutninger er tilstede.

Porteføljekontoret skal favne bredt fra FES’ bygge-/anlægs og vedligeholdelsesprojekter til interne forretningsudviklingsprojekter. Det giver dig mulighed for at præge de fremadrettede arbejdsgange og processer.
Om stillingen

Med reference til sektionschefen, bliver du som specialkonsulent i Porteføljekontoret en nøglemedarbejder med ansvar for en faglig portefølje og skal sikre koordination på tværs af porteføljerne.

I stillingen skal du:
• bidrage til udvikling og implementering af porteføljestyringsmodellen herunder udarbejdelse og løbende opdatering af bestemmelsesgrundlag,
• deltage i tværgående koordinationsfora til understøttelse af produktionsplanlægningen,
• styre tværgående processer og sagsgange,
• sikre nødvendig koordination med Subporteføljekontorene og Økonomidivisionen,
• være tovholder på implementering og udvikling af delopgaver som f.eks. systemunderstøttelse og ressourcestyring og
• udarbejde præsentationsmateriale, ledelsesoplæg og beslutningsgrundlag.

Det er en rolle der forudsætter kompetencer indenfor porteføljestyring og derfor vil du blive uddannet i Best Practice på området.

Du agerer i spændingsfeltet mellem den politiske og faglige ledelse, og skal være med til at skabe balance mellem kundernes behov og FES’ produktionskapacitet.

Du får base på vort kontor i Hjørring, men du skal forvente rejseaktivitet i Danmark ca. 20 arbejdsdage om året. Du bliver en del af et arbejdsmiljø med god stemning og teamwork hvor vi spiller hinanden gode. Du får en arbejdsdag med mulighed for stor fleksibilitet, herunder muligheder for hjemmearbejdsdage.
Om dig

Vi forventer at du har:
• mindst et par års erfaring på arbejdsmarkedet og
• et gyldigt førerbevis til kategori B.

Vi forestiller os, at du:
• er generalist, gerne akademiker og din baggrund kan være både officer og civil.
• Er en udpræget holdspiller, der kan skabe og bevare gode relationer på tværs af hele Ejendomsstyrelsen og med vores kunder,
• har flair for it og kan hurtigt sætte dig ind i nye systemer og værktøjer og
• er fleksibel, udadvendt og har let til smil og værdsætter en uformel tone blandt kolleger.

Det er en fordel hvis du har:
• kendskab til at arbejde i en statslig myndighed, men du kan også have erfaring fra et andet område i det offentlige eller en stor privat virksomhed, hvor du har erfaring med lignende styrings- og udviklingsopgaver eventuelt suppleret med teoretisk viden om Porteføljestyring, gerne uddannelse i Management of Portefolios (MoP).
Ansættelsesvilkår

Du ansættes og aflønnes som specialkonsulent i henhold til gældende overenskomst. Derudover vil der, afhængig af dine kvalifikationer, være mulighed for at forhandle tillæg.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingerne er du velkommen til at kontakte chefen for Kapacitetsplanlægningssektionen Anders Binderup telefon 72 81 31 20 / 25 57 87 16 eller via mail: fes-chkps@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Ask Blicher, på telefon 7281 9140.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som eksamensbevis mv.

Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis snarest og senest den 31. januar 2022. Vi forventer at afholde løbende samtaler - så tøv ikke med at søge. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES)
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager drift af Forsvarsministeriets ejendomme og arealer. Opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende af eksterne leverandører. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring samt partnerelementer på 28 etablissementer i hele Danmark. Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har et samlet budget på ca. 2,5 mia. kr., vi har 2,4 mio. m2 bygninger i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 34.000 hektar og vi beskæftiger ca. 550 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent