Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Head of Armament til Fighter Wing Skrydstrup


Head of Armament til Fighter Wing Skrydstrup

Fighter wing Skrydstrup søger en leder (LD) til Head of Armament Section (ARM) med ansættelse snarest muligt i Aircraft Maintenance Squadron.

Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW hovedopgave er at opretholde det danske afvisnings- og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftoperationer.

Ved Fighter Wing Skrydstrup er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke køn eller alder.

AMS forestår størstedelen af vedligeholdelse og reparationer af Flyvevåbnets F-16 fly og motorer. Vi hører hjemme på Flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte, placeret nær Vojens, i Sønderjylland.

I AMS er vi ca. 320 medarbejdere fordelt over flere områder på FW.
Større eftersyns- og vedligeholdelsesopgaver foregår i flyværkstedsområdet, som omfatter eftersynsdokkene, motorværkstedet og specialværkstederne.

Der arbejdes med mange specialer i AMS bl.a. struktur, hydraulik, environmental control system, fuel system, turbofan/jet motor, non-destructive inspection, afsendelse og modtagelse af fly med mere.

Om stillingen
Som Leder LD ARM vil du få berøringsflade i både nationalt og internationalt miljø gennem diverse øvelser og deployeringer, samt kurser på Danmarks nye kampfly, F-35.

Du har ansvaret for ca. 40 medarbejdere, som bidrager til den daglige drift af våben på F-16. Desuden skal du sørge for planlægning af personellets deltagelse i tekniske uddannelser, videreuddannelse og re-autorisation/re-certificering samt deltagelse i udsendelser og øvelser.

Du skal forvente at deltage i forskellige kurser vedr. F-35 våbenplatformen f.eks. F-35 typekursus og ALIS Supervisor kursus, som begge udbydes i Florida, USA.

Dine arbejdsopgaver vil blandt andet være selvstændig sagsbehandling inden for vedligeholdelse/klargøring og opladning af ammunition på F-35 samt tilsikre udarbejdelse og vedligeholdelse af procedurer og bestemmelser for ARM sektionens ansvarsområde.
Du vil skulle vedligeholde og bevare ARM relationer til interne og eksterne myndigheder og være ansvarlig for arbejdssikkerhed ved ARM.
Derudover vil du skulle deltage i F-35 drift mødefora, koordinations- og arbejdsgrupper, efter behov.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført VUK eller VUT-I/L eller rutineret premierløjtnant, der har flair for ledelse af erfarne og højt specialiserede medarbejdere. Du evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation med varierede arbejdsområder og mange forskellige specialister.
Er du premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som leder lægger du vægt på at være synlig og være tilstede, der hvor opgaverne løses. Du skal være klar til at gå forrest, samt være en rollemodel for dine medarbejdere. Du skal være rummelig og helhedsorienteret.
Du er fleksibel og kan få tingene til at lykkedes, uden at gå på kompromis med kvalitet, flyve sikkerhed eller trivsel. Du er klar til at indgå i en F-35 organisation, hvor nye informationer og kompetencer mødes.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Skrydstrup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du ønsker at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef AMS, major Jeppe Mølskov Bech, tlf. +45 7284 9301, FW-AMS-001@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19936.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2022 og samtaler forventes gennemført umiddelbart derefter. Stillingen forventes besat snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskel-lige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette gene-rationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartne-re.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent