Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Teknisk leder til Aircraft Maintenance ved Fighter Wing Skrydstrup


Teknisk leder til Aircraft Maintenance ved Fighter Wing Skrydstrup

Har du mod på at blive en central aktør i den daglige drift og vedligeholdelse af de danske F-16?
Trives du i et energisk miljø, hvor indlæringskurven er stejl og tiden til at træffe vigtige beslutninger er knap?
Trives du med fagligt stærke specialister, mellemledere samt yngre officers kolleger?
Kan du få det bedste ud af organisationen, herunder skabe rammer for initiativer, ejerskab og engagement i underlagt personel?

Besidder du egenskaber som ovenfor, kan du blive den nye tekniske leder af Aircraft Maintenance (AM) hos Aircraft Maintenance Squadron (AMS).
Om os
I AMS forestår størstedelen af vedligeholdelse og reparationer på Flyvevåbnets F-16 fly. Vi hører hjemme på flyvestation Skrydstrup, en arbejdsplads med i alt 700 ansatte placeret i nærheden af Haderslev, Kolding og Åbenrå.

I AMS er vi 320 kollegaer fordelt i tre områder; et hvor den daglige flyvning foregår fra, et hvor afvisningsberedskabet flyver fra og ét med eftersynsdokke, motorværksteder og specialværksteder.
De tre sidstnævnte indgår i AM og hertil er vi ca. 100 dedikerede MA.

Flyvestation Skrydstrup går en spændende tid i møde, da vi blot om få år modtager de nye femte-generations jagerfly, F-35. Hertil følger en masse nye opgaver og udviklingsmuligheder.
Om stillingen
Din primære opgave som LD AM i AMS, vil være at koordinere og lede den daglige vedligeholdelsesproduktion på F-16.

Du vil være leder for en række forskellige afdelinger, og hertil vil du have en NK og en stærk faglig befalingsmandsgruppe til at holde produktionen kørende.

Du skal endvidere bistå og inspirere medarbejdere til fastholdelse af flyvesikkerhed, militær sikkerhed, arbejdsmiljø og kvalitet i enhedens opgaveløsning.

Du vil være ansvarlig for enhedens forvaltning og administration, samt deres INTOPS parathed, udviklingskontrakter og FOKUS.

I forbindelse med øvelser og internationale operationer med F-16, kan du blive udsendt som Logistics Commander eller assistent.

Du vil støtte Logistic Group’s sagsbehandling inden for F-16 vedligeholdelse og anden sagsbehandling relateret til Logistic Group, herunder implementeringen og overgangen til F-35.

Der tilgår løbende nyuddannede premierløjtnanter til AM, og det vil være dit medansvar at facilitere et trygt læringsmiljø, med udvikling i højsæde.
Om dig
Du er kaptajn med baggrund som teknisk officer og har gennemført VUK eller VUT-I/L.
Er du erfaren premierløjtnant og uden gennemført VUK, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har et særligt fokus på de ledelsesmæssige kompetencer, og du har gerne erfaring med ledelse af højt specialiserede og engagerede medarbejdere.
Hertil skal du evne at skabe gode og sunde samarbejdsrelationer, på tværs af en stor organisation med forskellige kulturer.

Du har gode kommunikative egenskaber, både i skrift og i tale på dansk og engelsk, da du i stillingen har en bred kontaktflade til samarbejdspartnere, både internt på Fighter Wingen, men ligeledes eksternt i det øvrige forsvar.

Du besidder faglige kompetencer indenfor det flytekniske område, gerne kampfly.

I hektiske situationer kan du fastholde en rolig fremtoning, du er omstillingsparat og fleksibel i opgaveløsningen.

Du interesserer dig gerne for kvalitetsledelse, og du evner at bygge bro over modsatrettede krav og vise vejen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte Chef AMS major Jeppe Mølskov Bech tlf. +45 72 84 93 01, fw-ams-001@mil.dk

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19936.

Ansøgningsfristen er den 28. januar 2022. Samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.

Stillingen forventes besat snarest derefter.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
OM FIGHTER WING SKRYDSTRUP
På Danmarks base for de nuværende kampfly, F-16, er Fighter Wing Skrydstrup aktør på mange forskel-lige opgaver. Vi står foran implementeringen af verdens mest avancerede kampfly, F-35, og dette gene-rationsskifte inden for moderne og innovativ teknologi understreger betydningen af dygtige, engagerede og professionelle kollegaer ved den kommende F-35 Wing.
Vi har en stolt tradition med 40 års erfaring med F-16. Gennem kontinuerlig træning samt tilførsel af dedikerede medarbejdere, sørger vi for at fastholde den førende position blandt vores samarbejdspartne-re.
Ved Fighter Wing Skrydstrup sætter professionalismen sit præg på hele organisationen, også med fokus på de individuelle succeser. Vi vægter en ordentlig omgangstone højt og kan byde på en kultur, der åbner op for dette tætte sammenhold. Alt dette er med til at skabe en helt særlig arbejdsplads, hvor ikke alle dage er ens.
Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste - ikke efternavn, køn eller alder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent