Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Innovativ udvikler til Rekrutteringssektionen i Hjemmeværnskommandoen


Innovativ udvikler til Rekrutteringssektionen i Hjemmeværnskommandoen

Vil du være med til at styrke den strategiske rekruttering og fastholdelse i en af Danmarks største frivillige organisationer? Kan du finde veje til at gøre rekrutteringen for optagelse i Hjemmeværnet mere effektiv for bestemte målgrupper i det danske samfund?

Så har du nu muligheden for at søge denne stilling, som du selv kan være med til at udvikle. Samtidig får du mulighed for at præge udviklingen indenfor et af Hjemmeværnets højst prioriterede strategiske områder.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er overordnet ansvarlig for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige. Vi udarbejder og gennemfører planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling.

I Rekrutteringssektionen, der er en ung sektion, arbejder vi med strategisk rekruttering og fastholdelse af vores frivillige hjemmeværnssoldater. Dette sker dels gennem indhentning og analysering af data, og dels gennem ideer og forslag fra Hjemmeværnets myndigheder og ikke mindst den frivillige struktur. Herudover arbejder vi på at blive et videncenter for frivillighedens vilkår både i Hjemmeværnet og de generelle trends blandt frivilligt arbejde i det danske samfund.

Rekrutteringssektionen prioriterer også uddannelsen af frivillige, som beskæftiger sig med rekruttering, og/eller indgår i optagelsesprocessen til Hjemmeværnet. Det gør vi igennem et tæt samarbejde med Hjemmeværnskommandoens Kommunikationselement, Hjemmeværnets myndigheder og de frivillige Hjemmeværnssoldater.

Du indgår i et højt engageret team bestående af fem kolleger, der arbejder i et helhedsorienteret perspektiv og forstår både at drage nytte af og støtte sine kolleger i teamet. Det sker eksempelvis igennem fælles idégenerering og nytænkning. Vi arbejder projektorienteret og er gode til at idéudvikle på tværs af sektionen. Vi arbejder tæt sammen og hjælper og sparrer med hinanden både mellem chef og medarbejdere, ligesom vi gør brug af vores øvrige kolleger i Hjemmeværnskommadoen.

Vores kultur bygger på tillid, hvorfor du vil få stor grad af frihed og fleksibilitet indenfor egne opgaver. Vi tilbyder gode arbejdsvilkår med fokus på work/life balance, gode fysiske rammer og en uformel omgangstone, også i kommunikationen med de frivillige. Muligheden for lejlighedsvis hjemmearbejde foreligger også.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for et eller flere projekter eller forandringsprocesser inden for sektionens fem strategispor:

- Fokuseret rekruttering og fastholdelse.
- Informations- og rekrutteringskurser for frivillige.
- Øget viden om frivillighed og afledte trends.
- Hjemmeværnets image i et rekrutterings- og fastholdelsesperspektiv.
- Datadrevne aktiviteter og forenklinger.

Du bidrager til at understøtte ideudviklingen og sikre sammenhæng mellem dine egne og sektionens øvrige projekter.

Du vil også komme til at inddrage analyserede data om bl.a. frivillighedskulturer, både i Hjemmeværnet og andre organisationer baseret på frivillighed.

Der vil være mulighed for at udvikle nye samarbejdskonstellationer med vores frivillige og dedikerede hjemmeværnssoldater.

Herudover er du med til at formidle viden til både Hjemmeværnets faste organisation, og frivillige på kurser, dialogmøder, webinarer m.m.

Du får tæt kontakt til alle dele af Hjemmeværnet, andre myndigheder i Forsvarsministeriets koncern samt andre frivillige organisationer i Danmark.

Du får et job med en stor berøringsflade samt selvstændige og alsidige arbejdsopgaver med god mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge din hverdag. I jobbet får du mulighed for at udvikle dine personlige kompetencer, og du vil bidrage til defineringen og præge retningen for et af de højest prioriterede strategiske fokusområder i Hjemmeværnet.

Der følger med stillingen en del rejseaktivitet af kortere varighed, samt arbejde om aftenen og i weekender.
Om dig
Vi forventer, at du en kandidatuddannelse eller som officer har gennemført videreuddannelsestrin II/ledere (VUT I/L) eller et tilsvarende kursus. Det vil være en stor fordel, hvis du har kendskab til at arbejde i frivillige organisationer eller tidligere arbejde med markedsføring.

Du er udadvendt, vedvarende og dynamisk og formår at se muligheder i forskellige samarbejdskonstellationer med vores frivillige og dedikerede hjemmeværnssoldater. Det er vigtigt, at du har mod på drive forandringsprocesser og har interesse i at være med til at gøre viden om Hjemmeværnet tydeligere i det danske samfund.

Du får et job med en stor berøringsflade samt selvstændige og alsidige arbejdsopgaver med god mulighed for selv at planlægge og tilrettelægge din hverdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er opslået både som civil og militær.

Som akademiker vil du blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.
Til ansættelsen er der tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %. Der vil være mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Der er tale om en fast stilling med tjenestested på Vordingborg Kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder bl.a., at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Rekrutteringssektionen ved Hjemmeværnskommandoen, major Konstantin Bjerre Nielsen på telefon 2481 7223 - e-mail: hjk-chrek@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse HR-konsulent, Anders Erik Filtenborg, på telefon 7281 9178..

Ansøgningsfristen er den 17. februar 2022.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler om aftenen eller i weekenden i ugerne 8-9/2022.
Ansættelsessamtalerne vil blive gennemført inden for tidsrummet kl. 17 – 21 på hverdage eller mellem kl. 09 – 13 i weekenden.
Som forberedelse til samtalen kan du få stillet en mindre opgave.

Tiltrædelse 1. marts 2022 eller snarest herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Du anmodes om at vedhæfte relevante dokumenter, som kandidatbevis, uddannelsesbevis mv.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
Læs meget gerne mere om os på, vistillerop.dk hhv. hjv.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Vordingborg, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

17.02.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent