Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Instruktør til uddannelsessektionen i Air Control Wing på Flyvestation Karup


Instruktør til uddannelsessektionen i Air Control Wing på Flyvestation Karup

Air Control Wing Education Section søger en instruktør til grundlæggende og videreuddannelse af operatører til Søværnets områdeluftforsvar.
Om os
Weapons Education Element i Education Section sikrer en solid uddannelse af Fighter Controllers, Fighter Allocators og Weapons Assistants til operativ tjeneste ved Air Control Wing samt i resten af Flyvevåbnet.

Elementet består således af dedikerede instruktører og kursusledere indenfor hver deres fagområde. Elementet forestår planlægning, afholdelse og potentialeafklaring af kommende operatører til Air Control Wings mange operative opgaver – herunder støtte til daglig F-16 træningsflyvning fra Fighter Wing Skrydstrup, luftrumsovervågning samt suverænitetshævdelse af dansk luftrum med afvisningsberedskabet.
Om stillingen
Du bliver ansvarlig for at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere uddannelsen af Fighter Controller- og Fighter Allocatoroperatører til Naval Anti-Air Warfare (NAAW), så de kan bemande områdeluftforsvarskapaciteten på Søværnets fregatter under deployeringer. Dette indebærer tæt koordination med Air Control Wings egen kapacitet til formålet (Air-Land-Sea Integration Element (ALSI)), samt med Faggruppe Anti-Air Warfare (AAW) ved Center for Taktik (TAC) ved Søværnets Skole, så uddannelserne kan indrettes efter, hvad aftagerne har behov for.

Du bliver samtidig en del af instruktørrosten på Fighter Controllerkurset, og vil få til opgave, at støtte planlægning og gennemførelse af kurser og du vil skulle støtte potentialeafklaringen af kommende Fighter Controllers ved Air Control Wing.

Du vil ligeledes skulle virke som instruktør for både elever og operatører på live missioner i Control and Reporting Centre (CRC) Karup. Du vil være involveret i den kontinuerlige udvikling af våbenkurserne ved Air Control Wing, og du vil få mulighed for, at sætte dit eget præg på uddannelsen til Fighter Controller samt på uddannelsen til Fighter Allocator.

Da stillingen kræver, at du er opdateret på nyeste trends indenfor bl.a. ASACS og Ground Controlled interception (GCI), vil du ved siden af instruktørvirket skulle vedligeholde operativ status som Fighter Controller, deltage i training events, nationale og internationale øvelser samt deployeringer. Udover kursusvirksomhed forventes det, at du deltager som Subject Matter Expert (SME) indenfor dit speciale, når behovet opstår.

Vi kan tilbyde en alsidig hverdag i et element, som er kendetegnet ved stor frihed under ansvar, mulighed for medindflydelse, samt gode muligheder for personlig udvikling. Vi prioriterer sociale arrangementer og et godt kollegaskab højt, hvilket bidrager til en stærk fællesskabsfølelse i elementet. Du vil derfor blive en del af et dygtigt og godt sammentømret uddannelsesteam, som altid er klar til at hjælpe og støtte hinanden i hverdagen.
Om dig
Du er oversergent - eller sergent med potentiale til at blive udnævnt til oversergent - og er uddannet Fighter Controller.

Samtidig er det en stor fordel hvis du har erfaring med Søværnets operationer, og/eller undervisning og uddannelse.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere oplysninger vedrørende stillingen, er du velkommen til at kontakte elementleder, kaptajn Kristoffer Schøn Bruddal på e-mail ACW-SEW-001@MIL.DK eller på telefon 728 45132.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningen skal være os i hænde senest søndag den 30. januar 2022. Samtalerne forventes afholdt den 11. februar 2022.

Stillingen ønskes besat 1. marts 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.
Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.
Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent