Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Værkstedsleder for kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing Karup


Værkstedsleder for kommunikationsværkstedet ved Air Control Wing Karup

Er du den der går forrest og viser vejen og har styr på tingene samt har en uddannelse som elektronikfagtekniker, radiomekaniker eller lignende, så kan vi tilbyde dig en oversergent stilling ved Air Control Wing Logistics Maintenance Karup som værkstedsleder for kommunikationsværkstedet.
Om os
ACW Logistics Maintenance Karup er et element under Logistics Group i Air Control Wing, som har fokus på vedligeholdelse af det faste operative udstyr i Karup og den deployerebare kapacitet (Mobile Air Control Center-MACC), der er en modulopbygget kapacitet. MACC’en kan integreres i de allierede enheders netværksbaserede systemer. Vedligeholdelseselementet i Karup er opdelt med 4 underlagte værksteder med i alt ca. 40 medarbejdere.
Om stillingen
I oversergent stillingen ved kommunikations afdelingen, vil du indgå som leder i et team bestående af op til 11 teknikere, 1 sergent NK og dig selv.

Du vil som leder have ansvaret for planlægningen og den praktiske gennemførsel af den daglige drift, fejlsøgning, reparation og vedligeholdelse af enhedens brede vifte af elektronisk udstyr.

Hverdagen er alsidig i et livligt og humoristisk miljø, hvor to dage sjældent er ens.

Du vil endvidere skulle yde faglig assistance ved interne samt eksterne projekt og udviklingsarbejde.

For at vedligeholde enhedens indsatsberedthed, deltages der jævnligt i øvelser i ind- og udland. Du kan derfor forvente, som en naturlig del af tjenesten, at skulle deltage i øvelsesvirksomhed, fælles fysisk træning, vedligeholdelse af dine militære færdigheder samt være udsendt i internationale tjeneste.
Om dig
Du er oversergent, eller har mindst 4 års erfaring som sergent og er er uddannet elektronikmekaniker, elektronikfagtekniker eller har en anden elektronikfaglig baggrund.

Du har erfaring med radiokommunikation og intercomsystemer. Du kan strukturere din hverdag og få tingene til at nå sammen. Du skal være den der viser vejen og være et forbillede for konstablerne i teamet og vise høj moral.

Du kan arbejde selvstændigt og målrettet med stillede opgaver.

Desuden har du kørekort til kategori B, du honorere forsvarets fysiske og helbredsmæssige krav samt kan udsendes til internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn og tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte oversergent Brian Falckenberg via mail ACW-LMK-011@MIL.DK eller telefon 72 84 55 31. Alternativt kan du kontakte elementleder kaptajn Michael Sommer via mail ACW-LMK-001@MIL.DK eller på telefon 72 84 55 42.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 64 eller mail FPS-BA-BS245@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Ansøgningsfrist er den 30. Januar 2022 og jobsamtaler forventes gennemført fra d. 31. januar til d.11. Februar 2022

Stillingen ønskes besat pr. 1. april 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM AIR CONTROL WING
Air Control Wing er en geografisk spredt operativ enhed, med satellitenheder placeret rundt om i Danmark (Skagen, Skrydstrup, Roskilde, Kastrup og Bornholm) med hovedsæde i Karup.

Døgnet rundt, året rundt, overvåger, kontrollerer og indsætter vi fly til afvisning af krænkelser i dansk luftrum – samt bidrager til gennemførelse af luftoperationer i både nationalt og internationalt regi. Air Control Wing stræber efter at leve op til Flyvevåbnets motto ”Altid indsat, altid klar”.

Vores styrke, og vigtigste ressource, er medarbejderne og den forskellighed de tilfører vores enhed. Vi har brug for alle, som bidrager fleksibelt og proaktivt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i Air Control Wing er innovative, dedikerede og leverer opgaveløsninger af høj kvalitet. Samtidigt fokuserer vi på, at skabe det bedste arbejdsklima i Forsvaret gennem trivsel og udvikling.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent