Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

SEKTIONSCHEF FOR LUFTMILITÆR OPERATIONSANALYSESEKTIONEN, HQ AIRCOM RAMSTEIN.


SEKTIONSCHEF FOR LUFTMILITÆR OPERATIONSANALYSESEKTIONEN, HQ AIRCOM RAMSTEIN.

Vil du være sektionschef og arbejde med analyse af luftoperationer, samt operationsplanlægning? Så tilbyder vi stillingen som Sektionschef for Operationsanalysesektionen i Planlægningsdivisionen (A5/9) ved HQ AIRCOM, Ramstein, Tyskland.
Om os
HQ AIRCOM er NATOs luftmilitære hovedkvarter. Hovedkvarteret er beliggende på Ramstein Airbase i det sydvestlige Tyskland, og den danske grænse kan nås på ca. 8-9 timer i bil. Det danske element ved AIRCOM består pt. af 6 personer fordelt i hovedkvarteret. Tjeneste ved AIRCOM giver god mulighed for at balancere tjeneste med familie/privatliv, og beliggenheden gør, at flere af Europas hovedstæder/seværdigheder er relativt let tilgængelige. Den sektion du bliver chef for (PJOA) er ansvarlig for at levere analytisk rådgivning i forbindelse med luftoperationer for at støtte beslutningsprocessen i AIRCOM. Sektionen udfører analyse af igangværende og potentielle operationer, planer og styrke indsættelses muligheder og foretager vurdering af ønsket effekt. Sektionen er hjemmehørende i Planlægningsdivisionen ved HQ AIRCOM som er ansvarlig for luft og rum planlægning, policy opdateringer og udvikling, langsigtede kapaciteter og militære partnerskaber. Den afdeling som sektionen hører under er ansvarlig for at levere Air Power sagsbehandling som støtte til udvikling og opdatering af forberedte planer og domæne specifikke planer og øvelsesplanlægning.
Om stillingen
Som Sektionschef for PJOA har du først og fremmest ansvaret for at lede sektionen. Du vil til dagligt være chef for et team på 3 officerer og 2 civile analytikere. Endvidere fungerer du som sparringspartner for øvrige chefer inden for DCOS PLANS ansvarsområde. Du er stedfortræder for din nærmeste chef i dennes fravær samt stedfortræder for ACOS A5/9 på lige fod med øvrige sektionschefer.
Du vil i dagligdagen have to primære opgaver.
For det første skal du sikre, at sektionen ”leverer varen”. Du skal fokusere på, at sektionen udvikler, driver og støtter med fagspecifikke bidrag til PLANS og Policy, herunder støtter AIRCOM Air Operations Planning Groups (AOPGs). Herudover vil du som Sektionschef tillige skulle deltage i relevant omfang i planlægningsaktiviteter relateret til operationer og øvelser.
For det andet kan du forvente på sigt at blive en del af Divisionens team af planlæggere, og - når du er oplært inden for specialet - indgå enten som leder af eller team leder i en eller flere AOPGs. Når du har fået noget erfaring inden for det fagspeciale, kan du forvente at blive tilbudt at blive udsendt som AIRCOM forbindelsesofficer til øvrige NATO hovedkvarterer i forbindelse med planlægningsopgaver – i det omfang dit daglige arbejde i sektionen tillader det.
Du vil inden for dit ansvarsområde også have nogle sekundære opgaver, bl.a. deltage i NATO forskningsmiljø. Du sikrer tillige at sektionen bidrager med sagsbehandling og bidrag til opdateringer og nyudvikling af NATO samt AIRCOM doktriner, direktiver, AJP og håndbøger samt undervisningsmaterialer inden for specialet. Du vil i det omfang fravær fra sektionen tillader det indgå i NATO pulje af instruktører i relation til NATO Operations Assessment Course (OPSA), NATO Alternative Analysis Course (ALTA) og NATO Comprehensive Operations Planning Course (COPC).
Når NATO JFAC aktiveres, vil du blive Sektionschef i Strategi Divisionen. Du udgør med din sektion ”Analysis and Operations Assessment Branch”. Afhængig af opgave/situation kan sektionen vokse op til maksimalt ca. 30 personer.
Du kan forvente at blive leder af Air Assessment Working Group (AAWG), og bidrage til et Operations Assessment der indgår som en del af ugentlige Air Strategy Meetings (ASM). Herunder forventes sektionen at bidrage til Joint level Assessment Working Group (AWG) og rådgive COM/JFAC DIR under Joint Assessment Board møder.
Om dig
Vi forventer, at du er uddannet officer og har gennemført Videreuddannelse Trin II for militære ledere eller tilsvarende.
Du har erfaring fra operativ stabstjeneste på NIV II og III, så du med udgangspunkt i ledelseserfaringen og stabstjenesten har en solid evne og kompetence til at formidle dine analyser og budskaber.

Vi forventer, at du har en god forståelse for NATO’s operative virksomhed samt et godt kendskab til NATO’s organisation og doktriner.
Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, og du trives godt i et multinationalt miljø med respekt for de kulturelle forskelle.
Som en del af den militære chefkreds er en af dine vigtigste kvalifikationer dit helhedssyn, hvor du formår at være en vigtig medspiller i udviklingen og implementeringen af de strategier og direktiver mv., der gælder for AIRCOM, og du formår gennem din organisation at omsætte disse i samarbejde med dine kollegaer og medarbejdere.
Vi søger således en chef, som i sin tilgang til andre har let ved at samarbejde og skabe tillid omkring sin person, ligesom gode kommunikationsevner er vigtigt. En stor del af din ledelse sker gennem dit gode personlige eksempel, og du har konstant fokus på at motivere og udvikle andre gennem situationsbestemt og anerkendende ledelse.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i
løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du allerede er indplaceret i lønramme 37.

Stillingen kan besættes ved konstitution.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år.
Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.
Du kan læse mere om vilkårene for udstationering i FPS bestemmelse 566-2.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Stillingen er til besættelse 1. august 2022
Dit daglige tjenestested er Ramstein, Tyskland

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse til CTS samt kunne opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Yderligere gennemføres der en sprogtest som skal bestås. Niveauet er SLP 3-3-3-3.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Såfremt du er udpeget til INTOS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte OL Michael Schrøder.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Kaptajn Anders Nygaard på tlf. 3266 5698.

Ansøgningsfristen er 6. marts 2022
Samtaler forventes afholdt snarest derefter virtuelt.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter kan det fremsendes til FPS-BA-BS113.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

06.03.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent