Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler til Kapacitetsopbygning


Sagsbehandler til Kapacitetsopbygning

Hjemmeværnskommandoen har iværksat arbejdet med at udvikle og opbygge et helt nyt Cyberhjemmeværn. Vil du være med til at udvikle og udbygge denne nye cyberkapacitet, og har du erfaring med kapacitetsopbygning? Så er du måske vores nye medarbejder.
Om os
Hjemmeværnskommandoen er en selvstændig styrelse under Forsvarsministeriet. Du vil blive placeret i Hjemmeværnskommandoens Samtænkningssektion, der er en del af Uddannelsesafdelingen. Samtænkningssektionen arbejder med at skabe modstandsdygtighed i dansk kritisk infrastruktur, og vi arbejder med nogle af de mest aktuelle emner inden for sikkerhedspolitik, som hybride trusler og cybersikkerhed.

Vi arbejder på tværs af sektorer og samarbejder bredt med både offentlige og private aktører, og værdsætter tværfaglige tilgange til opgaveløsningen.

Samtænkningssektionen er fysisk placereret på Kastellet i København, hvor du vil få fast tjenestested. Dog skal du imødese mødeaktivitet i Vordingborg, hvor uddannelsesafdelingen er placeret, to til fire dage om måneden.
Om stillingen
Vi søger en medarbejder, der skal indgå i et nyoprettet team til udvikling og opbygning af Hjemmeværnets cyberkapaciteter.

Du vil i stillingen få rig mulighed for at få indflydelse på udviklingen af Hjemmeværnets kommende cyberkapaciteter. Opgaverne vil inkludere medvirken til organisations- og kapacitetsopbygning af kapaciteten, herunder udarbejdelse af business-case.
Derudover vil du blive involveret som sagsbehandler i den daglige drift af cyberområdet i Samtænkningssektionen.

Du vil komme til at indgå i et team, der primært skal arbejde med såvel den strategiske som den operative udvikling af Hjemmeværnets cyberkapaciteter. Du vil blive en del af et tværfagligt hold, hvor der i en uformel tone er højt til loftet, og hvor alle bringer deres kompetencer i spil til gavn for den fælles opgaveløsning.
Om dig
Vi forventer at, du har solide kompetencer og forståelse for kapacitetsopbygning, og har praktiske erfaringer hermed fra tidligere stillinger.

Fagligt er du:
- Uddannet kaptajn/kaptajnløjtnant og har gennemført VUK eller VUT-I/L.
- Bekendt med cyberområdet og/eller Hjemmeværnet, dog er det ikke et krav men en fordel.
- Velfunderet i kapacitetsopbygning på operativt niveau.
- Udviklingsorienteret med fokus på at ideer og løsninger omsættes til praksis.
- En stærk analytiker med gode kommunikationsevner i skrift såvel som tale.
- God til at omsætte din faglige viden til forskellige modtagergrupper.
- Helhedsorienteret og evner at arbejde på tværs af faggrupper.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen kan du kontakte specialkonsulent Sanne Brasch Kristensen, på mail hjk-udd-sa01@mil.dk eller på telefon 7282 0123.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs207@mil.dk eller på telefon 7281 9166.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Samtaler afholdes umiddelbart herefter med henblik på ansættelse snarest muligt. Den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent