Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

LEDER AF KOORDINATIONS- OG PLANLÆGNINGSELEMENT VED FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE


LEDER AF KOORDINATIONS- OG PLANLÆGNINGSELEMENT VED FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE

Vil du være med til at rekruttere og præge den næste generation af officerer i Flyvevåbnet? Er ledelse af et stærkt team noget du brænder for? Kan du lide at koordinere og planlægge og formidle din viden bredt?
Så er stillingen som Leder af Koordinations- og Planlægningselementet på Flyvevåbnets Officersskole måske noget for dig.
Om os
Flyvevåbnets Officersskole (FLOS) er en myndighed under Forsvarsakademiet (FAK), og dels placeret på Svanemøllens Kaserne i København og dels på Flyvestation Karup hvor Flyvevåbnets Sergentskole, der er en integreret del af officersskolen, er placeret.
FLOS stræber efter at være en dynamisk og innovativ militær uddannelsesinstitution, der udbyder Danmarks mest attraktive militære lederuddannelse i samspil med det omgivne samfund.
FLOS er ansvarlig for at koordinere og gennemføre den grundlæggende officersuddannelse i flyvevåbnet (FLV), og følger de studerende fra de ansøger uddannelsen, til de udnævnes til premierløjtnant.
Om stillingen
Som leder af FLOS Koordinations- og Planlægningselement har du en central rolle i at rekruttere og udvælge kommende officerer i Flyvevåbnet. Du bliver en del af FLOS stab, hvor dit ansvar som leder af planlægnings- og koordinationselementet (PLAK) er at forvalte kadetter. Opgaverne omfatter bl.a. at planlægge, tilrettelægge og gennemføre FLOS rekrutteringsarbejde i tæt koordination med Forsvarets Rekruttering, Flyverkommandoen og Forsvarsakademiet. Rekrutteringsopgaverne indbefatter bl.a. afholdelse af online åbent hus arrangementer, deltagelse på messer, studievejledning, interviews af ansøgere til løjtnants- og officersuddannelserne, deltagelse i kommissioner for vurdering af ansøgere samt administrative processer vedr. kadetters opstart på uddannelsen. Du bliver daglig leder af PLAK, bestående af en seniorsergent og en overassistent, hvor du er ansvarlig for overholdelse af forvaltningsregler og overenskomstregler for kadetter under uddannelse. Du bliver ansvarlig for FLOS sociale medier (SoMe), herunder ansvarlig for SoMe repræsentanter for hver klasse/årgang samt for indhold på karriere sitet omhandlende løjtnants- og officersuddannelserne i Flyvevåbnet.
Du skal regne med, at en del af rekrutteringsarbejdet vil indeholde aftentjeneste og rejseaktivitet.

Om dig
Du er en erfaren kaptajn og har gennemført Videreuddannelsestrin I for militære ledere eller tilsvarende. Vi forventer, at du har bred erfaring med selvstændig sagsbehandling og også gerne har erfaring fra stillinger med ledelsesansvar. Det er en fordel, hvis du har forrettet tjeneste i FLV i minimum 2-4 år, således at dit netværk og kendskab til FLV er stort.
Du har ligeledes erfaring med uddannelses- og gerne med rekrutteringsområdet. Du er proaktiv og opsøgende i din tilgang til ledervirket, og i din ledelsesstil formår du at bringe dine medarbejderes kompetencer maksimalt i spil - i balancegangen mellem at styre og udvise tillid.

Du tænker i helheder, og er dermed god til at inddrage flere dynamiske parametre i såvel korttids- som langtidsplanlægning - på tværs af en større organisation.

Du er et forbillede og er bredt respekteret som en kompetent officer i FLV. Holdning, vilje og orden er nogle af de egenskaber, som du besidder. Du er nytænkende og visionær, og har gode samarbejdsevner samt udviser en høj grad af selvstændighed.

Du er god til at kommunikere og kan formulere dig på skrift og tale såvel på dansk som på engelsk. Du er udadvendt og serviceminded og formår at tilpasse din kommunikation til modtageren.

Du er i stand til både at arbejde selvstændigt og struktureret og er god til at prioritere mellem de daglige opgaver, ligesom du kan indgå i et effektivt teamwork med skolens øvrige medarbejdere.
Du er interesseret i IT og sociale medier, og har flair for selvstændigt at sætte dig ind i platforme, programmer, teamsites og hjemmesider.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller hvis du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Såfremt du er optaget på Master i Militære Studier (MMS), eller har planer om at søge om optagelse på studiet, vil det være muligt at lave en aftale om at læse MMS i denne stilling.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oberst Thomas N. Pedersen på telefon 6187-1960 eller via FIIN: FAK-FLOS-CH.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Henrik Wenzell, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 16. .

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Samtaler vil blive afholdt løbende.
Stillingen er med tiltrædelse snarest muligt.
Endelig tiltrædelsesdato vil blive koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannel-sen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinsti-tutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen under-støtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og inter-nationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent