Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Beredskabsstyrelsen

Personlig assistent for divisionschef i Beredskabsstyrelsen


Personlig assistent for divisionschef i Beredskabsstyrelsen

Brænder du for at bidrage til at sikre et trygt Danmark? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et selvstændigt og udfordrende job helt tæt på Beredskabsstyrelsens topledelse, hvor du kan udvikle dine kompetencer og samtidig er en del af et engageret team?

Så er du måske vores nye kollega i Ledelsessekretariatet og personlig assistent for chefen for Koordinations- og Styringsdivisionen.
Om os
Beredskabsstyrelsen arbejder for, at sikre samfundets evne til at forebygge og modvirke kriser og katastrofer. Vi er inde i en spændende udvikling, hvor vi skal håndtere mere komplekse opgaver, og hvor vi sammen med både nationale og internationale partnere, bidrager til at sikre et trygt og robust Danmark.

I Ledelsessekretariatet udgør vi en vigtig stabsfunktion for direktionen i Beredskabsstyrelsen, og er ansvarlig for ledelses- og departementsbetjening. Herudover udarbejder vi lovforslag, koordinerer opgaver på tværs, betjener samarbejdsudvalgene og varetager en række opgaver af særlig strategisk betydning. Ydermere har vi en koordinerende rolle i forhold til den tværgående kontakt med de øvrige styrelser i koncernen, og en central rolle i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Arbejdet i Ledelsessekretariatet er meget omskifteligt, når det gælder opgaver, arbejdstid og tempo. Det stiller både krav om fleksibilitet til den enkelte medarbejder og til kontoret som helhed. Fleksibiliteten går begge veje, og der tages i den forbindelse hensyn til den enkelte medarbejder.

Vi tilbyder et selvstændigt og udfordrende job, hvor du kommer helt tæt på centrale processer, og du bliver en del af et hold, hvor alle har stærke faglige profiler og et fælles ønske om at præstere bedst muligt. Det er en helt afgørende forudsætning for vores opgaveløsning, at der i høj grad er tale om en holdindsats, at vi har en god kemi og er drevet af fælles ansvarsfølelse. Sammen skaber vi rammerne for direktionens daglige virke og medvirker til udvikling af Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Som personlig assistent for chefen for Koordinations-og Styringsdivisionen, kommer du til at arbejde tæt sammen med chefer og medarbejdere i divisionen. Du vil herudover skulle indgå som sagsbehandler i Ledelsessekretariatet og løse opgaver på tværs af hele Beredskabsstyrelsen og med kontaktflader til eksterne samarbejdsparter.

Dine arbejdsopgaver omfatter blandt andet:
• Opfølgning på divisionschefens iværksatte initiativer og understøttelse af den strategiske styring i samarbejde med chefer og medarbejdere i divisionen.
• Koordination af sager og sagsforelæggelse.
• Planlægning, tilrettelæggelse og opsamling på møder.
• Sparring og dialog med divisionschefen om divisionens sager.
• Varetagelse af sekretærfunktionen for samarbejdsudvalgene.
• Kalenderstyring, koordination af besøg, rejser mv.

Øvrige arbejdsopgaver vil blive tilrettelagt i forhold til dine kompetencer og vil blandt andet kunne omfatte:
• Betjening af Forsvarsministeriets departement, f.eks. koordinering af udarbejdelse af svar på udvalgsspørgsmål fra Folketinget, mv.
• Deltage i koordinering af implementeringen af Forsvarsforliget.
• Varetagelse af opgaver i relation til Forsvarsministeriets øvrige styrelser, andre myndigheder samt de kommunale redningsberedskaber.
• Deltagelse i Beredskabsstyrelsens krisestyringsorganisation.

Opgaverne stiller krav til både dine skriftlige formidlingsevner, din sans for detaljen, din forståelse for at arbejde med politiske og strategiske processer, samt dine evner til at opbygge relationer på tværs af faglige og opgavemæssige skel.
Hvis du ikke allerede besidder disse kompetencer er Ledelsessekretariatet en oplagt træningsbane, hvor du kan udvikle dem.
Om dig
Vi forestiller os, at du:
• Er officer i Beredskabsstyrelsen og har et uddannelsesniveau på minimum sektionslederniveau eller:
• Har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse (fx cand.scient.pol., cand.polit., cand.jur. eller lignende)

Stillingen er for officerer klassificeret som sektionsleder eller sektionschef, men det er muligt for en ambitiøs korpsmester eller sektionsleder, at søge stillingen og blive ansat på en uddannelsesaftale med henblik på uddannelse til sektionsleder eller sektionschef.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
• Tager ansvar, udviser engagement og energi i din tilgang til opgaveløsningen.
• Har stærke analytiske evner.
• Kan håndtere et højt arbejdstempo uden at miste ro og overblik.
• Er grundig og struktureret i din tilgang, uanset om opgaverne har rutinemæssig karakter og bidrager til den daglige drift, eller har høj aktualitet og politisk bevågenhed
• Gode samarbejdsevner og lyst til at bidrage til den fælles opgaveløsning

Det er en fordel men ikke et krav, at du har erfaring fra Beredskabsstyrelsen, Forsvarsministeriets koncern, et departement eller et andet sted i centraladministrationen.

Det er centralt, at du kan udvise forståelse og interesse for at indgå i en delt funktion, hvor du både er personlig assistent for divisionschefen og samtidig er sagsbehandler i kontoret.

Du er ambitiøs og målrettet – ikke kun på egne men også Beredskabsstyrelsens vegne. Når det brænder på, har du et højt drive og en udpræget vilje til at levere. Du brænder for at udvikle Beredskabsstyrelsen og beredskabet i bred forstand.

Du er omhyggelig og har forståelse for vigtigheden af at have styr på detaljerne. Du besidder en god personlig fremtræden, kan lide at agere rollemodel og lægger vægt på høj kvalitet i opgaveløsningen. Du trives med at arbejde med korte deadlines, og du kan agere bredt på tværs af styrelsen, ligesom du er klar til at tage ansvar – for stort som småt.
Ansættelsesvilkår
Som civil ansættes og aflønnes du som fuldmægtig eller specialkonsulent efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i Staten. Som officer vil du blive ansat som sektionsleder (U321) eller sektionschef (U331), afhængig af nuværende niveau og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du kan få yderligere oplysninger om stillingen ved at kontakte chefen for Ledelsessekretariatet, Jacob Deleuran på tlf. 3094 2246.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesforhold, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent, Betina Koch-Søfeldt, tlf. 7281 9128.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2021. Samtaler forventes afholdt snarest derefter.
Ansættelse er 1. marts 2022 eller efter nærmere aftale. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen skal du vedhæfte CV, ansøgning og uddannelsesbevis, samt andre relevante dokumenter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Beredskabsstyrelsen som arbejdsplads på www.BRS.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Beredskabsstyrelsen (BRS)

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent