Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sektionschef til J4 – logistiksektionen ved Specialoperationskommandoen (M331)


Sektionschef til J4 – logistiksektionen ved Specialoperationskommandoen (M331)

Har du lyst til at prøve kræfter med rollen som sektionschef på NIV II og blive en del af holdet bag Danmarks specialoperationsstyrker?
Om os
Specialoperationskommandoen opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber.
Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab samt Jægerkorpset inkl. styrkeproduktion til Siriuspatruljen, og Frømandskorpset. Kommandostaben er beliggende på Flyvestation Aalborg.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser og nationens sikkerhed.
J4 materiel- og logistiksektionens 10 medarbejdere varetager de logistiske funktioner i staben, herunder anskaffelse af materielkapaciteter, operativ logistisk planlægning (deployering og understøttelse af udsendte enheder) samt host nation support i forbindelse med aktiviteter med deltagelse af udenlandske styrker.

Om stillingen
Som sektionschef vil du være overordnet ansvarlig for koordination af sektionens ansvarsområder, herunder planlægning og tilrettelæggelse af materielanskaffelser til Frømandskorpset og Jægerkorpset, implementering af indeværende forsvarsforlig indeholdende anskaffelse af nye kapaciteter og en udvidelse af specialoperationsstyrkerne. Sektionen varetager tillige materielnormeringer og styring af forsyningstjenesten.

Sektionen er ressortsektion for håndtering af etablissementsprojekter inden for specialoperationsområdet, herunder implementering af forligsmæssige etablissementsprojekter.

Sektionen varetager desuden koordination af den operative logistiske funktion i forbindelse med udenlandske øvelser og stabiliserings- og kapacitetsopbygningsaktiviteter i områder, hvor der ofte er behov for en utraditionel tilgang til opgaven. Endvidere er sektionen overordnet koordinationsansvarlig for Specialoperationskommandoens logistiske støtte (Host Nation Support) i forbindelse med udenlandske specialoperationsenheders deltagelse i aktiviteter i Danmark.

Som sektionschef vil du desuden være nærmeste leder for en velfungerende sektion med fagligt dygtige medarbejdere. Du vil dermed også få ansvaret for de personelrelaterede opgaver, herunder sikre at der løbende bliver fulgt op på nedskrevne udviklingskontrakter.

Du må forvente at få en bred kontaktflade i samarbejdet med øvrige dele af Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse. Stillingen vil give dig en solid indsigt i Forsvarets interne processer og organisation.

Et væsentligt indhold i stillingen er at skabe og vedligeholde gode samarbejdsrelationer, samt sikre forståelse for specialoperationsstyrkernes vilkår og behov.

Du må forvente et mindre antal rejsedage, hvoraf de fleste vil være internt i Danmark.

Om dig
Du er en erfaren M331, som trives med mange bolde i luften og et højt arbejdstempo, samtidig med at der er fokus på planlægning og styring af pålagte opgaver.

Du er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer – både internt og eksternt - og du har gode evner inden for kommunikation med fokus på evnen til at formulere dig skriftligt. Du er analytisk stærk og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen.

Det vil være en klar fordel, hvis du har erfaring med materielområdet og/eller kapacitetsudvikling med indsigt i processerne omkring materielkapacitetsplanen og kapacitetsplan etablissement, samt udfærdigelse af businesscases.

Det forudsættes, at du har erfaring med stabstjeneste ved en styrelse eller niveau II myndighed, således du har en god forståelse for og erfaring med sagsbehandling og stabsprocesser.

Det er ikke et krav, at du har forudgående indsigt i specialoperationsområdet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested er Aalborg.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH-J4 major Bente Ravn på tlf.: 2555 2999.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Mette Kold Møgelhøj, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9936.

Ansøgningsfristen er 6. februar 2022, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 6. Stillingen er til besættelse pr. 1. april 2022 eller snarest derefter.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og omfatter en kommandostab, Frø-mandskorpset, Jægerkorpset og Siriuspatruljen.
Specialoperationskommandoens opgaveløsning er karakteriseret af uventede og innovative metode-valg, tætte partnerskaber, overraskende styrkeanvendelse og bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.
Specialoperationskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion og styrkeopstilling af specialoperati-onsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber. Herunder opstillingen af et dansk kernebidrag til NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: ”Styrke Gennem Fælles Indsats”
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent