Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Chefsergent søges til Proces- og Digitaliseringssektionen


Chefsergent søges til Proces- og Digitaliseringssektionen

Forsvaret fokuserer i de kommende år på udvikling af digital forretningsunderstøttelse, som skal skabe yderligere brugervenlighed, enkelthed og gennemsigtighed. Vi søger en engageret og dygtig chefsergent som har lyst til at arbejde med udvikling, optimering og controlling af digital understøttelse af forretningsprocesser i en større organisation.

Hvis du kan se dig selv bidrage til digital understøttelse af forretningsprocesser, og trives med store udfordringer i en kompleks organisation med mange interessenter, så har vi muligvis jobbet til dig?
Om os
Du bliver en del af Proces- og digitaliseringssektionen under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup.
Proces- og digitaliseringssektionen koordinerer den digitale understøttelse af de logistiske processer i Forsvarsministeriets Materiel og indkøbsstyrelse samt digitalisering af en række andre områder med henblik på optimering, forenkling og brugervenlighed.

Vi er en stor og dynamisk organisation, hvor du i din hverdag kommer til at arbejde tæt sammen med både kollegaer i Forsvarsministeriets Materiel – og Indkøbsstyrelse og ikke mindst samarbejdspartnere i Koncernen.

"Vi har en del ad-hoc opgaver, hvilket betyder, at der er en høj grad af dynamik i opgaveløsningen, der varierer fra meget konkrete til meget abstrakte opgaver, der alle er krydret med en høj grad af kompleksitet.”, fortæller Ali, chef for Proces- og digitaliseringssektionen.

Du får en chef, som lægger vægt på, at du er nysgerrig, har engagement, har øje for samarbejde og kan løse dine opgaver med frihed under ansvar. Du får også en chef som har tillid til dig og din faglighed på området.

Du kommer til arbejde i en sektion med en åben og uformel stemning med høj fokus på faglighed, udvikling og resultater.
Om stillingen
Som vores nye kollega vil du, i samarbejde med engagerede og erfarne kolleger, få mulighed for at arbejde med en række forskellige opgaver indenfor digitalunderstøttelse af forretningsprocesser, controlling og rapportering mm.

Stillingen kan også søges af rette seniorsergenter - dette fordrer dog, at der indgås en uddannelsesaftale med et indhold svarende til niveau 5 for livslang læring.

Stillingen omfatter blandt andet opgaver som:
• Autorisationssikkerhedsofficer for DeMars (ASO) på vegne af CH FMI.
• Proceskonsulent for indkøb.
• Underviser i logistik processer.
• Deltagelse i implementering og efterfølgende drift af SAP Access Control (ny brugeradministration til DeMars).
• Udvikling af kontroller til brug for et stærkt økonomisk kontrolmiljø.
• Administrator for FMI SAP sandkasse miljø.
• Varetagelse af koordination af FMI tværgående roller og autorisationer i DeMars.
• Deltagelse i programmer og projekter.

Vi kan tilbyde en udfordrende hverdag i en spændende afdeling, hvor resultater, samarbejde og en god stemning spiller en stor rolle. Vi er engagerede og lægger vægt på et godt arbejdsmiljø med en uformel omgangstone.
Om dig
Som person trives du godt i et dynamisk miljø, hvor arbejdet er krævende, men også spændende. Du er effektiv og har høj sans for kvalitet.
Du forstår at tænke din opgaveløsning ind i et helhedsorienteret perspektiv. Du er god til at kommunikere både skriftlig og mundtligt. Du fungerer godt socialt i både store og små teams og kan tilrettelægge og arbejde selvstændigt med opgaver. Du er imødekommende, engageret, respektfuld og kan kommunikere i øjenhøjde med alle.
Du er endvidere struktureret og målrettet, og påtager dig et personligt ansvar for at skabe resultater.

Det vil være en betydelig fordel, hvis du har:
• Kendskab til SAP.
• Kendskab til SAP Access Control.
• Kendskab til programmet styrket økonomisk kontrolmiljø.
• Kendskab til Autorisationssikkerhedsofficers rollen.
• Kendskab til Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse herunder proceslandskab og styringsregime.
• Kendskab til roller og autorisationer.

Det vil yderligere være en fordel, hvis du har:
• Erfaring med tilsvarende opgaver fra tidligere tjeneste.
• Erfaring med udarbejdelse af dokumentation.
• Erfaring med undervisning.
• Erfaring med logistik herunder MM modulet i SAP.

Du er nysgerrig og idérig, ser muligheder og har blik for brugervenlighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en seniorsergent med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til chefsergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Dette er et åbent stillingsopslag, hvorfor ansættelsessamtaler kan blive afholdt løbende. Stillingerne er ledige, så ansættelsen kan ske efter aftale.

Stillingen er en værns fælles stilling.

Dit faste tjenestested vil være Lautrupbjerg 1-5, 2750 Ballerup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ali Farek Mohamad på telefon 4027 6159.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Michelle Maria Sørensen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS244@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 28. januar 2022. Vi holder samtaler løbende, så hvis stillingen har fanget din interesse, ser vi gerne din ansøgning hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaf-fer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

28.01.2022

Indrykningsdato

14.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent