Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Lærer til faggruppe ´Ledelse af Mennesker´ ved Hærens Sergentskole


Lærer til faggruppe ´Ledelse af Mennesker´ ved Hærens Sergentskole

Synes du at udfordringerne ved at udføre ledelse, i rammen af Forsvaret, er spændende og inspirerende, og er undervisning en af dine favoritaktiviteter?
Så har vi stillingen hvor du kan være med til at uddanne og præge fremtidens mellemledere til Hæren, i rammen af den nye Militære Akademiuddannelse (MAU), og samtidig udvikle dine egne kompetencer inden for ledelse.
Om os
Videreuddannelsesafdelingen (VUA) for mellemledere ved Hærens Sergentskole er en underafdeling under skolechefen. VUA kerneopgave er at videreuddanne og kompetenceudvikle mellemledere til Hæren gennem MAU og efteruddannelseskurser.

Vores organisation består af tre faggrupper: ´Ledelse af mennesker´ (LaM), ´Ledelse i organisationen´ (LiO) samt ´Taktik´. Dertil gennemføres ligeledes efteruddannelseskursus ’Faglærer i Hæren´.
VUA er organiseret med en chef (major), en næstkommanderende (kaptajn), 3 faggruppeledere (chefsergent/kaptajn) og 9 lærere (chefsergent/premierløjtnant/seniorsergent).
LaM består af en leder (chefsergent) og tre lærere (seniorsergent).
Om stillingen
Faggruppe LaM’s kerneopgave er at videreuddanne og kompetenceudvikle mellemledere inden for ledelse og uddannelse i Forsvaret, i rammen af MAU, samt efteruddannelseskurset ’Faglærer, Hæren’.
Du vil, som lærer i faggruppe LaM, indgå som underviser på det værnsfælles og obligatoriske modul ’Ledelse af Mennesker’ og støtte i gennemførelsen og udviklingen af efteruddannelseskurset.

Du får ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og evaluere uddannelse på MAU. Du vil deltage i den værnsfælles udvikling af modulet i rammen af et tværgående vidensnetværk på Forsvarsakademiet. Du vil endvidere fungere som vejleder og eksaminator på de tildelte moduler og afgangsprojekt.

Du vil, sammen med resten af faggruppen, skulle understøtte den faste lærer på efteruddannelseskurset med udvikling af kurset og undervisning ved behov.
Vi forventer, at du holder dig opdateret og orienteret på udvikling og trends inden for ledelse og uddannelse i Forsvaret.
Både MAU-modulerne og efteruddannelseskurset gennemføres som blended learning. Det betyder at du som lærer, efter aftale, vil kunne anvende både hjemme- og satellitarbejde under elevernes FU perioder.

VUA er kendetegnet ved en høj grad af frihed under ansvar, et sundt arbejdsmiljø og en afvekslende hverdag. Lærerne er professionelle, engagerede og har en dyb faglighed i deres ansvarsområder. Der er højt til loftet ved afdelingen, udvikling og innovative idéer er meget velkomne. Der er forventning om, at du omsætter dine ideer til praksis, og du aktivt bidrager til at sikre og fastholde en praksis-orienteret tilgang på uddannelserne. Ved skolen er både militære og civile kompetencer velkomne, og vi investerer gerne i relevant efteruddannelse af dig.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent med solid erfaring fra strukturen og en stor interesse for uddannelse og ledelse. Du har forrettet varierende tjeneste, og du har en bred og solid faglighed inden for uddannelsesområdet. Du er god til at lære fra dig og har lyst til at forme Forsvarets mellemledere.

Du har god indsigt i andre mennesker og formår at motivere og inspirere eleverne. Du kan leve op til Hærens befalingsmænds kerneværdier, det betyder, at du kan motivere, forme, uddanne og udvikle eleverne gennem det personlige eksempel og din håndtering af eleverne. Du sætter en ære i, at der er kvalitet i opgaveløsningen. Du er fleksibel, har gode samarbejds- og kommunikationsevner, og du har opdateret praktisk erfaring med uddannelse, gerne fra et tjenestegrenscenter. Det vigtigste er dog, at du har lysten til at gøre en forskel i stillingen.

Du har gennemført, eller er klar til at gennemføre, en niveau 6 uddannelse, eventuelt suppleret med relevante faglig efteruddannelse. Hærens Sergentskole stiller selvfølgelig både økonomi og tid til rådighed for din efteruddannelse.
Du har erfaring med Kvalifikationsrammen for Livslang Læring og undervisning som ”blended learning”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Anders Henriksen på tlf.: 41 38 55 20 eller på mail FAK-HS-VUACH@mil.dk
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte chefsergent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
Ansøgningsfristen er 6. februar 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 6 eller 8 med henblik på tiltrædelse snarest muligt.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Øvrige forhold
Varde Kommune tilbyder en tilflytterordning, der betyder, at der tages ekstra hånd om tilflyttere til kommunen. Der gives service og hjælp, samt mulighed for oplevelsesture for at skabe kendskab til området med henblik på bosætning. Derudover er der en partner-jobordning, hvor en partner tilbydes jobsamtale på ansøgte jobs i Varde og Esbjerg kommune.

OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

13.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent