Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Skydelærer panser/sektionsfører/operationsbefalingsmand til 2/I/GHR


Skydelærer panser/sektionsfører/operationsbefalingsmand til 2/I/GHR

Vil du være SKIN i Danmarks bedste mekaniseret infanterikompagni?
Om os
2/I/GHR benævnt ULTRA er et mekaniseret infanterikompagni og består af tre mekaniserede infanteridelinger med fire pansrede mandskabsvogne, Piranha 5, i hver deling samt en kommandodeling kørende i MAN HX og Piranha 5.

Føringssektionen er underlagt kompagniets kommandodeling, hvor der til hverdag hersker en ærlig og direkte dialog mellem medarbejderne og lederne.

Vi er stolte over at have en professionel enhed, med et højt fagligt niveau. Vi lægger vægt på, at vores medarbejdere trives, og hvor der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling.

Føringssektionen består foruden dig, af fem fagligt stærke medarbejdere, som brænder for besætningsuddannelsen samt den taktiske indsættelse af MEKINFKMP.

Kompagniet er pt i NRI beredskab 2022, hvortil den operative rolle fylder en del under uddannelsen. Der må forventes en stor mængde øvelsesaktivitet og derfor skal du være afklaret med, at have mange dage væk fra hjemmet.

Derudover er kompagniet sat til at skulle udsendes på KFOR hold 48a og 48b i første halvår 2023.
Om stillingen
Som sektionsfører for føringssektionen og skydelærer panser i kompagniet, kommer du til at arbejde med et professionelt og ambitiøst kompagni.

Du skal primært uddanne kompagniets besætninger i anvendelse af panseret mandskabsvogn, samt dygtiggøre dem inden for våbensystemet, ligeledes skal gruppeførerne uddannes i hvordan kørertøjet anvendes bedst muligt.

Du er indstillet på udviklingen af firevognsdelinger kræver dit personlige engagement.

Du er direkte ansvarlig over for kompagnichefen, for kompagniets besætningsuddannelse og du vil indgå i kompagniets ledelse, hvor du er med til at træffe afgørende beslutninger omkring uddannelsen inden for dit ansvarsområde.

Ligeledes vil du få et stort ansvar for implementeringen af den nye Kongsberg STAVS samt bidrage til at kompagniet får tilgang af PVMS SPIKE.

Under indsættelse vil du være kompagnichefens nærmeste rådgiver inden for anvendelse af våbensystemet. Derudover skal du være med til at give chefen det nødvendige overblik, så han træffer den bedste beslutning ud fra et opdateret og oplyst grundlag.
Om dig
Du har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere (VUT-II/ML) eller du er oversergent og klar til at gennemfører sidemandsoplæring samt SKIN uddannelse i samarbejde med S7/I/GHR.

Herudover har du et godt kendskab til kamptroppernes organisation, teknologi og doktrin. Du har generelt gode kvalifikationer og kompetencer inden for operativ tjeneste, og du er interesseret i at dygtiggøre dig i skydeinstruktørvirket, herunder tilrettelægge og gennemføre uddannelse for kompagniet.

Du kan bevare overblikket i tilspidsede situationer og fleksibelt tilpasse dig vekslende krav til opgaveløsninger og ressourcer. Du er samarbejds- og helhedsorienteret i din taktiske forståelse og kan koordinere og integrere mangeartede hensyn i forhold til analyse, prioritering og drift.

Du er operativt stærkt funderet og har en solid taktisk baggrund. Du brænder for at uddanne soldater og arbejde med taktik. Du går altid forrest og fremstår som det gode forbillede for dine soldater, og du er både fysisk og mentalt robust.

Som person formår du at skabe et godt og behageligt arbejdsmiljø, hvor personellet trives. Du har hele tiden målet for øje under hensyntagen til vilkårene for dit personel og situationen i dit kompagni.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kompagnichef kaptajn Dennis Bjørklund Christiansen på GHR-1B-200A@MIL.DK eller på telefon 2566 4920.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 26. januar 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 4. Stillingen er til besættelse 1. februar 2022 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

26.01.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent