Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Næstkommanderende til G5 ved Multinational Division North


Chef for Planlægningssektionen (G5) ved Multinational Division North

Er du klar til at tage ansvar for operationsplanlægning i NATO ramme? Så har du her en enestående mulighed for at spille en helt central rolle i den operative planlægning ved Multinational Division North. I denne stilling vil du blandt andet kunne udvikle dine evner til at håndtere operativ planlægning på de højere taktiske niveauer i et komplekst miljø med mange interessenter.
Om os
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid er hovedkvarteret beliggende i Riga, Letland og i Karup/Slagelse, Danmark.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt, kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.
MND N hovedopgaver i fredstid er at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
I krise og konflikt er du chef for divisionens planlægningscenter, der har ansvaret for langtidsplanlægning. I fredstid er du chef for G5, der ud over operationsplan-lægning også har det overordnede ansvar for følgene funktionelle områder; targeting, ildstøtte, informationsaktiviteter og ingeniørtjenesten.
Dine opgaver omfatter bl.a. overordnet ledelse af operativ planlægning i rammen af NATO forsvarsplanlægning samt i øvelsesramme, ligesom du også er involveret i den langsigtede kampagneplanlægning, samt udvikling af både divisionen og hovedkvarteret. Du repræsenterer i fredstid de i G5 integrerede specialer på tværs af hovedkvarteret og over for hovedkvarterets ledelse.
G5 er ligeledes divisionens ankerpunkt for bidrag til doktrin- og kapacitetsudvikling, og du skal bidrage til at inspirere doktrin- og kapacitetsudviklingen i Estland og Letland, ligesom du er indgangsvinklen til divisionens deltagelse i national dansk dok-trinudvikling.
Hovedkvarteret og divisionen er fortsat under implementering, men varetager allerede nu forsvarsplanlægning i NATO regi, så en stor portion initiativ og vilje til at se løsninger er en forudsætning for at trives i stillingen. Stillinger kræver, at man er udadvendt og evner at skabe og vedligeholde netværk. Du vil ikke alene skulle etablere relationer til dine samarbejdspartnere i vores foresatte hovedkvarter MNC NE samt i de estiske og lettiske nationale hovedkvarterer, men også ved søsterdivisionen MND NE og i de underlagte brigader.
Stillingen giver dig en unik mulighed for at udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer gennem tjeneste i et multinationalt hovedkvarter med udgangspunkt i Danmark. I G5 skal du lede et spændende internationalt hold, hvor samarbejde, initia-tiv, evnen til at handle og en operativ analytisk tilgang er centrale elementer for at opnå succes.
Du skal henset til stillingens indhold, forudse at forrette en del af din tjeneste der, hvor du har adgang til det relevante klassifikationsniveau NATO SECRET, hvilket pt. primært er i Karup
Der er en del rejse- og øvelsesaktivitet forbundet med stillingen til primært til Baltikum og Polen.
Om dig
Du er oberstløjtnant og har gennemført såvel OFU som Stabskursus/Master i Militære Studier eller ækvivalerende udenlandsk generalstabskursus. Du har gerne gjort tjeneste som bataljonschef og/eller i en operativ stab på brigadeniveau eller højere. Erfaring fra tjeneste i et multinationalt miljø eller multinationalt samarbejde samt kendskab til NATO organisation og processer vil være en fordel.
Dit fokus er operationer. Du har flair for at kommunikere argumenteret via enkle og væsentlige budskaber til en modtagerkreds med vidt forskellige baggrunde. Du er analytisk i din tilgang, men du evner også at omsætte din faglighed til alternative løsninger, når planerne møder virkeligheden.
Engelsk er det daglige arbejdssprog i hovedkvarteret i både tale og skrift.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.
Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter en konkret vurdering.
Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og kunne opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte MND N stabschef Lennie Fredskov Hansen på tlf.: +45 407 407 31.
Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent kaptajn Anders Nygaard 3266 5698 ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse.
Ansøgningsfrist er 26. Januar 2022.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 05 og 06.
Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Forsvaret er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

26.01.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent