Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvarsministeriet

Økonomichef til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Økonomichef til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Har du solide lederkompetencer og er du villig at gå forrest og være rollemodel for medarbejdere? Er du resultatorienteret, og kan du tage ansvar og sætte retning for økonomistyring og tværgående prioritering af ressourceanvendelsen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse? Og har du politisk tæft, og kan være en faglig stærk økonomisk sparringspartner, som er god til at balancere og nuancere din rådgivning til ledelsen?

Så tilbyder vi en stilling med ansvar, hvor medindflydelse er stor, og hvor du kommer til at agere som sparringspartner på alle niveauer i en dynamisk, samarbejdsorienteret og ambitiøs styrelse med højt til loftet.
Om os
Økonomiafdelingen er organisatorisk en del af den enstrengede økonomifunktion i Forsvarsministeriets departement. Økonomifunktionen består således af en central økonomifunktion i departementet og en række decentrale partnerfunktioner, som er fysisk placeret i styrelserne, som de understøtter og arbejder sammen med.

Økonomiafdelingen er i det daglige arbejde tilknyttet Personalestyrelsen med direkte reference til vicedirektøren.

Forsvarsministeriets Personalestyrelse er overordnet ansvarlig for personaleområdet, herunder HR-driften, på Forsvarsministeriets område. Vi bidrager til ministerområdets operative kerneopgaver ved at rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Det kræver mere end almindelig HR.

Personalestyrelsen afholder derudover en række udgifter på vegne af hele Forsvarsministeriets område, herunder udgifter til værnepligtige, civiluddannelse, erhvervsuddannelseselever, medarbejdere i fleksjob og en række arbejdsgiverbidrag. Endelig afholder Personalestyrelsen ministerområdets udgifter til arbejdsskadeerstatninger. Det samlede udgiftsbudget for Personalestyrelsen er på omkring 2 mia. kr.
Om stillingen
Som chef for økonomiafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse, der er placeret i Ballerup, er du ansvarlig for styringen af Personalestyrelsens budget (ca. 0,5 mia. kr.), på vegne af styrelseschefen, der har budgetansvaret for styrelsens budget.

Dertil kommer økonomisk styring af budgetposter vedrørende hele ministerområdet (ca. 1,5 mia. kr.).
Du vil, udover ledelse af økonomiafdelingen, være ansvarlig for, at beslutningsgrundlag til styrelsens direktion er økonomisk velfunderet, og at du, via månedlig ledelsesinformation og solid økonomistyring - herunder budgettering, budgetopfølgning, prognoser, hensatte forpligtelser, og analyser - på bedste vis understøtter direktionens økonomiske prioriteringer og beslutninger.

Som chef for økonomiafdelingen i Forsvarsministeriets Personalestyrelse er du organisatorisk en del af koncernøkonomi under departementet og vil indgå i chefkredsen med chefer for de øvrige decentrale partnerfunktioner. I dagligdagen vil arbejdet blive planlagt i samarbejde med Personalestyrelsens vicedirektør.

Selve økonomifunktionen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse består af en chef, to teamledere (hvoraf den ene også er souschef) og 7 dedikerede medarbejdere (alle AC’ere). Stillingen omfatter personaleansvar for samtlige ni medarbejdere (hvoraf en har fast tjenestested i Ringsted).

Du vil indgå i chefkredsen i Forsvarsministeriets Koncernøkonomi- og Driftsafdeling, og vil skulle indgå i dialog med mange forskellige fagligheder på tværs af koncernen, hvorfor det er vigtigt, at du er god til at skabe relationer og kan kommunikere med mange forskellige fagligheder.
Om dig
Vi søger en dynamisk faglig velfunderet leder og forventer, at du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau. Vi forventer ligeledes, at du har flere års erfaring med økonomistyring fra en større offentlig organisation. Erfaring fra centraladministrationen. Departemental erfaring vil være en fordel.

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring eller et stort ledelsespotentiale. Du er teoretisk og praktisk velfunderet i økonomiske analyser og økonomistyring og omtaler gerne dig selv som værende problemknuser. Som person er du struktureret, overholder deadlines og har en selvfølgelig respekt for andres tid, kvalifikationer, holdninger og opgaver.

Dine samarbejdsevner er solide og veldokumenterede, og du netværker naturligt på tværs af koncernen.

Ledelsesmæssigt brænder du for at udvikle dine medarbejderes kompetencer indenfor økonomistyring, herunder business controlling og analyser, for at sikre en høj faglighed og løbende udvikling. Det er vigtigt at du også prioriterer og sikrer arbejdsglæde i afdelingen. Du håndterer forandringer professionelt ved at gå forrest og skabe følgeskab. Som leder forstår du nødvendigheden af at bevare overblikket, afgive ansvar og samtidigt have dygtigt blik for den nødvendige detalje.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Vi forventer, at du har stærke kommunikative evner, så dine budskaber høres de rette steder i organisationen. Du skal evne at samarbejde og sikre, at resten af din organisation også prioriterer tværgående samarbejde omkring opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Forsvarsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter konkret vurdering.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er placeret i Ballerup og er til besættelse snarest.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Kontakt og ansøgning
Såfremt du måtte have interesse i at vide yderligere om stillingen, er du velkommen til at kontakte koncernøkonomidirektør Anders Bager på tlf. 23 62 90 67 eller vicedirektør i Forsvarsministeriets Personalestyrelse John Boye Rasmussen på tlf. 3266 5404.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf, fra Forsvarsministeriets Personalestyrelse, på tlf. 728 19142 (eller alternativt HR-konsulent Ava Leonora Berg på telefon 32665136).

Du kan sende din ansøgning, CV og øvrige relevante bilag via linket til højre.
Ansøgningsfristen er den 26.januar 2022, og vi forventer at holde samtaler snarest herefter.
Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

26.01.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent