Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Stabshjælper til S1 ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)


Stabshjælper til S1 ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)

Brænder du for administration og har du lyst til indgå i et team, hvor faglig dygtighed, selvstændighed og gensidig respekt er i højsædet?

Om os
1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon (1 ISRBTN) er en operativ bataljon i rammen af 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste, herunder overvågning og opklaring.

Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, en All-Source Analysis Cell og tre underafdelinger, herunder et Unmanned Aerial Systems Kompagni, et Electronic Warfare Kompagni og en Opklaringseskadron.

1 ISRBTN tæller ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisioner i Varde, Fredericia på Jylland og Almegårds Kaserne på Bornholm.

1 ISRBTN hovedkvarter er garnisoneret i Varde sammen med Efterretningsregimentet og 2 Military Intelligence Bataljon.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i staben ved 1 Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon, som en del af stabsdelingen, men vil i det daglige arbejde ved administrationssektionen (S1).

Dagligdagen for sektionen kan være travl og hektisk, og vi lægger derfor vægt på initiativ, selvstændighed, åbenhed og ærlighed. Vi vægter ligeledes det gode arbejdsmiljø meget højt og forventer, at du bidrager hertil. Du vil indgå i et erfarent team, hvor vi hjælper og støtter hinanden. Vi udviser en anerkendende og positiv tilgang til såvel andre personer som til opgaverne.

Du vil få selvstændige administrative opgaver, som skal løses inden for en given tidsramme samt en bred berøringsflade, da du både skal samarbejde med højere myndigheder og underlagte enheder. Der bliver opgaver i rammen af stabsdelingen, herunder køreuddannelse, vedligeholdelse, funktionsuddannelse m.v.

Du vil referere direkte til administrationsbefalingsmanden (ADMBM), men også støtte bataljonschefen og stabschefen i deres arbejdsopgaver.

Du skal løbende deltage i generel militær efteruddannelse (skydning, førstehjælp etc.), og du skal påregne at deltage på øvelser i både ind- og udland.
Om dig
Du er korporal eller konstabel, som har evner og vilje til at gennemføre korporaluddannelsen ved Hærens Sergentskole. Det er ønskeligt, at du har en baggrund som kontorhjælper og erfaring fra tjeneste ved stab eller underafdeling.

Du skal være serviceminded og have en positiv tilgang til opgaverne. Vi lægger særligt vægt på veludviklede kompetencer inden for samarbejde, kommunikation, helhedsforståelse og faglighed.

Vi ser gerne, at du har gode IT-kundskaber, særligt Officepakken, og det er en fordel, hvis du har erfaring med SAP og er uddannet CBRN-beregner.

Det vigtigste er dog, at du er topmotiveret til at arbejde med administrative opgaver i en travl hverdag, herunder også i operative rammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en korporalstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
 
Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Administrationsbefalingsmand seniorsergent John Behrendt Petersen på telefon 2949 9439.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9696 eller mail FPS-BA-BS249@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 20. februar 2022 og samtaler forventes afholdt i uge 8. Stillingen er til besættelse snarest muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.
Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.
 
Tilflytterservice i Varde og Esbjerg
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.
Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.

I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer. Tilflyttere med ansættelse, samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.
Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

20.02.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent