Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Sagsbehandler ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer


Sagsbehandler ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer

Koordinationsafdelingen ved Kapacitetsansvarlig Luftsystemer søger en motiveret og selvstændig officer med generelle militærfaglige kompetencer og indsigt i luftsystemer og værnsfælles systemer.
Om os
Stillingen er placeret i Koordinationsafdelingen (KOA), hvor du vil komme til at indgå i et team med ca. 9 kolleger (militære og civile).

I Koordinationsafdelingen (KOA) har vi det overordnede ansvar for planlægning samt koordination med Kapacitetsansvarlig Luftsystemers (KALU) kunder, samt ansvaret for støtte i forbindelse med KALU forretningsområder og kapacitetscentres opgaver.

Konkret har vi det koordinerende ansvar for KALU samlede materielplanlægning, hvad angår anskaffelser, drift og bortskaffelser samt KALU bidrag til den operative studie- og udviklingsvirksomhed inden for eksisterende og nye materielkapaciteter. Dette sker i tæt samarbejde med FKO og underliggende operative kommandoer.

I KALU fungerer KOA som gate-keeper for Divisionen og som ledelsessekretariat for DIVCH, og agerer herunder bindeled i forbindelse med sagsbehandling, høringssvar, kapacitets- og porteføljestyring samt materielstatusrapporteringer og andre lignende opgaver.

Af større opgaver i sektionen kan nævnes:

- Materielkapacitetsplanlægning
- Styringsaktiviteter i relation til militær- og materielfaglige opgaver
- Studie og udviklingsarbejde
- Materielfaglige opgaver vedrørende NATOPS og INTOPS
- Nationale og internationale mødefora

Kort sagt beskæftiger KOA sig med opgaver af en meget forskelligartet karakter i et meget stort spænd af kompleksitet, lige fra hasteopgaver vedrørende bits & pieces til kerneprocesser vedrørende forligsforberedelse og -implementering.
Om stillingen
Vi kan tilbyde et spændende og uformelt arbejdsmiljø med et godt kollegialt sammenhold, hvor vi lægger vægt på at tilgodese den enkeltes faglighed og potentiale i sammensætningen af opgaverne.

Vi kan tilbyde en travl, spændende og alsidig hverdag med engagerede kollegaer, samt gode muligheder for at blive en del af en helt unik virksomhed.

Opgaven for vores nye kollega vil blive en delmængde af det samlede opgavespektrum, der i fællesskab tilrettelægges specifikt i forhold til kompetencer, ønsker og aktuelle behov i sektionen.

Du vil få fast tjenestested i Ballerup.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført MMS, VUT II/L eller anden ækvivalerende uddannelse. Er du erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant uden at have gennemført det førnævnte, vil du i så fald indgå en uddannelsesaftale og i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har en baggrund fra varierende tjeneste i forsvaret og gerne Flyvevåbnet, herunder kendskab til Flyvevåbnets eller et andet værns operative kapaciteter og vilkårene for deres anvendelse.

Som person er du struktureret, omstillingsparat og påtager dig naturligt et ansvar for at skabe resultater med dine opgaver. Du formår at bevare overblikket i en travl hverdag, hvor hver dag ofte er forskellig fra den foregående.

Du trives med mange bolde i luften og er god til at overholde dine terminer.
Drivkraften bag ønsket om at arbejde hos os er blandt andet, at du finder det spændende at arbejde med den materielfaglige side af værktøjskassen med luftmilitære og værnsfælles kapaciteter, der understøtter dansk sikkerhedspolitik på strategisk niveau.

Du motiveres af oplevelsen ved at medvirke til udmøntningen af beslutninger, der har indflydelse på Forsvarets sammensætning.

Du trives desuden ved at arbejde sammen med mange forskellige mennesker på forskellige niveauer, og du forstår at balancere de forskellige interessenters ønsker og behov uden at tabe målet af syne.
Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet med håndtering af forskellige interessenter på forskellige styringsniveauer, og er vant til at arbejde på tværs af en organisation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CHKOA oberstløjtnant Rasmus Höjer-Jensen på telefon 72 81 50 51 eller på mail FMI-LU-CHKOA@MIL.DK

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajnløjtnant Claus Rasmussen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 66 eller på mail FPS-BA-BS207@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 06. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er ledig til besættelse den 01. marts 2022 eller snarest herefter. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent