Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Leder af det administrative element i Skive (genopslag)


Leder af det administrative element i Skive (genopslag)

Brænder du for administration og har du lyst til at gøre en forskel for vores professionelle soldater? Hvis du samtidigt befinder dig godt med at arbejde selvstændigt, have ledelsesansvar og blive en del af ledelsen i adjudantursektionen (S1), så er stillingen som leder for det personeladministrative element ved S1 i Skive måske noget for dig?
Om os
Det personeladministrative element er en del af S1 i Skive med det formål, at udføre alt personeladministration ved garnisonen. S1 består af en chef (major), et personelforvaltningselement og det personeladministrative element.

Elementets 16 dedikerede og erfarne militære og civile medarbejdere yder service for alle, med den personlige relation i centrum, og fleksibilitet, kvalitet og rettidighed i højsædet.

Arbejdet med at minimere den administrative belastning af Hærens underafdelinger er det essentielle i hverdagen. Arbejdet målrettes til at løse pålagte opgaver så professionelt som muligt, herunder yde den nødvendige og optimale administrative støtte til vores underafdelinger.

Vi har en uformel omgangstone baseret på gensidig respekt og godt humør, og vil være en professionel og attraktiv arbejdsplads, hvor forskellig baggrund og forskellige standpunkter ses som en styrke i opgaveløsningen.
Om stillingen
Du er som leder ansvarlig for alt personeladministration ved garnisonen. Du er i det personeladministrative element leder for op til 16 medarbejdere, og sparringspartner for de underlagte kompagnibefalingsmænd/administrationsbefalingsmænd og alle chefer ved garnisonen. Som leder er du en integreret del af ledelsen i S1.

Du skal kunne skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af garnisonens bataljoner, underafdelinger og ved højere myndigheder. Du skal desuden kunne udarbejde planer, gennemføre og nytænke arbejdsgange inden for det administrative område. I forbindelse med administrationen skaber du de bedst mulige rammer for underafdelingerne såvel som for den enkelte.

Du får mulighed for at arbejde meget selvstændigt med større og komplekse opgaver vedrørende det administrative område i rammen af garnisonen men også i relation til øvrige myndigheder, eksempelvis 1. og 2. Brigade. Du vil primært blive kompetenceudviklet i relation til stillingen, men også anden relevant uddannelse kan aftales ift. ønsker til næste stilling.

Du vil i stillingen opleve en stor grad af frihed under ansvar inden for de tildelte arbejdsopgaver, hvor du får mulighed for at arbejde selvstændigt med mulighed for nytænkning.
Der er mulighed for fleksible arbejdstider og hjemmearbejdsdage.
Om dig
Vi forventer, at du ér udnævnt chefsergent. Er du ikke allerede udnævnt forventer vi, at du har en anciennitet som mellemleder på ca. 15 - 20 år, heraf ca. 6 – 8 år som udnævnt seniorsergent samt, at du har gennemført en uddannelse på minimum uddannelsesniveau 5 på kvalifikationsrammen for livslang læring. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet kan du ansættes på en uddannelsesaftale. Udnævnelse til chefsergent finder sted når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorerer de almene krav for udnævnelse.

Du har en professionel indstilling til arbejdet med lyst til at udvikle dig, samtidig med, at du har et udsøgt helhedssyn og kan skabe resultater gennem dine medarbejdere.
Du arbejder systematisk og er i stand til at have flere bolde i luften samtidigt. Din kommunikation er tillige entydig og let forståelig til ledelsen, såvel som øvrige medarbejdere. Du er servicemindet og omstillingsparat. Desuden forventes det, at du er god til at samarbejde samt virker som en rollemodel.

Det er ønskeligt, at du har praktisk erfaring inden for det administrative område samt er en rutineret bruger af Windows, MS Office pakken, DeMars (bl.a. personaleadministration, arbejdstidsstyring, rejsestyring m.m.) og KESDH/WorkZone samt Forsvarets serviceportaler.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en chefsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte chefen for Garnisonsstøtteenheden; major Lars Stoklund Pedersen, telefon: 72 82 50 10 eller mobil: 20 27 42 63, alternativt leder af det administrative element; chefsergent René Dahl, telefon: 72 82 50 61 eller mobil: 22 82 82 00.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Karsten Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 53.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner.
Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Re-gimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscente-ret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemme-værnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvars-ministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbs-styrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørka-sernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M232 Chefsergent

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent