Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Psykolog til Klinikken i Veterancentret


Psykolog til Klinikken i Veterancentret

Ønsker du at arbejde med krise- og psykotraumatologi (PTSD) under særdeles gode forhold? Og ønsker du at bidrage aktivt til forskningen ved at afprøve nye metoder, så er du måske vores nye kollega.
I denne stilling kommer du til at gøre en aktiv forskel for vores soldater, veteraner og deres pårørende både nationalt og internationalt.
Om os
Militærpsykologiskafdeling består af to sektioner; Klinikken og Internationale Operationer, hvor vi er 50 kollegaer, som fordeler sig i Aalborg, Holstebro, Karup, Fredericia, Slagelse, Ringsted, Høvelte og København.

Du er tilknyttet Veterancentret i Ringsted, hvor du bliver en del af et tværfagligt stærkt og kompetent fællesskab, der arbejder engageret og målrettet for at skabe bedre vilkår for vores soldater, veteraner og deres pårørende.

Du bliver en del af et større psykologfællesskab, hvor du får nogle talentfulde kollegaer med meget relevant viden og erfaring for psykotraumatologien. Teamet er karakteriseret ved at værdsætte faglige drøftelser og et lærende miljø, hvor man har let til grin i hverdagen og hvor vi kerer os om hinanden. Du referer til Klinikleder Dorte Hjortkjær, som selv er psykolog, og som praktiserer en uformel ledelsesstil og som du vil have en tæt kontakt med i det daglige.

Vi vægter værdien af vores tværfaglige samarbejde højt og ofte foregår behandlingen i samarbejde med Veterancentrets socialrådgivere, opsøgende rådgivere, beskæftigelsesrådgivere, børnerådgivere og fysioterapeuter, der har til huse i Slagelse.

I Klinikken arbejder vi forskningsbaseret, hvor vi udvikler, afprøver og løbende evaluerer nye metoder inden for kognitiv adfærdsterapi. Vi arbejder både med en manualiseret tilgang til behandling (PE, CBCT, CPT) og afprøver aktuelt i et pilot RCT en ny manual til Kompleks PTSD. Men vi arbejder også med individuelt tilrettelagte forløb og tilpasser løbende behandlingsplanen til klientens problemstilling i både varighed, form og indhold. Udover individuel psykoterapeutisk behandling tilbyder vi også gruppebehandling, mindfulness og kropsterapi ved fysioterapeut.

Du får adgang til den nyeste viden og forskning på veteranområdet; en viden og forskning, som du, som psykolog og behandler hos os, også selv bidrager til.

Vi har endvidere den nationale krisevagt, hvor psykologerne håndterer kriseopkald på telefon og kan indsættes nationalt med kort varsel til løsning af krisepsykologiske (Debriefing) opgaver i Forsvaret.
Om stillingen
I Veterancentret bliver der lagt vægt på høj faglighed i opgavens udførelse, og at beslutninger bliver truffet på et fagligt grundlag. Du får derfor mulighed for at bringe din faglighed i spil samtidig med, at du udvikler og styrker dine kompetencer inden for krise- og psykotraumatologien.

Vi understøtter en kultur, hvor man spiller hinanden gode, og hvor der er høj grad af tillid og omsorg for hinanden. Vi har et godt og uformelt arbejdsmiljø med fleksibilitet i hverdagen, og hvor arbejdsglæden er i top.

Vores team er karakteriseret ved, at vi bruger hinanden til faglig og kollegial sparring, og vi går ikke på kompromis med supervision. Efteruddannelse er en stor del af din kompetenceudvikling, og vi sørger for, at du bliver specialiseret inden for traumebehandling, hvis du ikke allerede er det.

Du må påregne en vis rejseaktivitet, da vi tilbyder undervisning på andre af landets kaserner, og når vi har fælles samlinger i klinikken.

Dine arbejdsopgaver vil fortrinsvis være:
• visitation af veteraner, soldater og pårørende
• psykoterapeutisk behandling individuelt og i gruppe
• rådgivning dagvagtstelefon
• tværfagligt samarbejde om klienter med andre fagpersoner i Veterancentret
• national krisevagt
• reintegration af de udsendte soldater
Om dig
Du er uddannet cand.psych. og gerne autoriseret og har erfaring med psykiatri.

Du er engageret og fagligt kompetent inden for den kognitive adfærdsterapeutiske ramme, og ønsker at arbejde evidensbaseret. Du har interesse for klinisk arbejde, herunder udredning og behandling samt telefonisk rådgivning,

Du er motiveret for at beskæftige dig med soldater, veteraner og pårørende, der har været udsat for svære hændelser med død og svær tilskadekomst. Derudover forventer vi, at du kan agere fleksibelt og selvstændigt.

Du er glad for klinisk fordybelse og behandlingsarbejde, men trives også i et udviklingsorienteret miljø, hvor du løbende vil blive både fagligt og personligt udfordret.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Lønnen er anciennitetsbestemt og dertil kommer et centralt forhandlet fleksibilitetstillæg, evt. autorisationstillæg samt mulighed for at forhandle et kvalifikationstillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Stillingen er på fuld tid; 37 timer om ugen inkl. frokostpause. Stillingen er til besættelse den 1. april 2022 eller snarest derefter.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Til stillingen er der også knyttet fysiske, psykiske og helbredsmæssige krav. Du skal derfor gennemgå en helbredsundersøgelse, fysisk afprøvning og psykologisk test forud for ansættelse. Kravene er begrundet i, at stillingen er relevant for udsendelse til internationale missioner. Afprøvningen gennemføres på Antvorskov Kaserne i Slagelse og er planlagt til den 17. februar, hvor du bedes sætte hele dagen af til formålet. Du kan læse om de fysiske krav på traenmedforsvaret.dk

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte klinikleder Dorte Hjortkjær på telefonnr. 7216 3260 eller psykolog Elias Kristjánsson telefonnr. 7216 3249. Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på telefonnr. 7281 9183.

Ansøgningsfristen er mandag den 31. januar 2022.
Ansættelsessamtalerne forventes at blive gennemført torsdag den 10. februar.

Vi beder dig om at søge stillingen via nedenstående link og vedhæfte ansøgning, CV samt uddannelsesbevis og evt. autorisationsbevis. Vær opmærksom på, at bilag kun kan tilføjes som pdf-filer.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM VETERANCENTRET
Veterancentret er forankret i Forsvarsministeriets Personalestyrelse og står for en systematisk indsats rettet mod alle veteraner og pårørende før, under og efter udsendelse. Udover de forebyggende indsatser har alle veteraner og pårørende adgang til tværfaglig støtte fra socialrådgivere, beskæftigelsesrådgivere, opsøgende rådgivere, familierådgivere og psykologer, hvis behovet er relateret til udsendelse.

Vi samarbejder med myndigheder, virksomheder og frivillige foreninger, der er i kontakt med vores veteraner. Opgaverne omfatter bl.a. forskning og formidling af viden om veteraner og deres forhold, socialområdet, rehabiliteringsområdet, det militærpsykologiske område, klinisk behandling og koordination af veteranområdets initiativer.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ringsted, København

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

31.01.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent