Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet


Kontorhjælper til Personeladministrationselementet ved Gardehusarregimentet

Brænder du for personeladministration og har du lyst til at levere en god service af høj kvalitet?
Om os
Stillingen som kontorhjælper er placeret i staben ved Gardehusarregimentet, som består af 46 fastansatte. Derudover kan staben støttes af op til 22 reservister.

Vi støtter med personaleadministration og -forvaltning, presse- og informationstjeneste, sikkerhedstjeneste, uddannelsesmateriel, arbejdsmiljø og idræt.

Det personeladministrative element består af en chefsergent som leder, en seniorsergent der er sagsbehandler og næstkommanderende, tre korporaler og syv konstabler, som er kontorhjælpere (KTHJ).

I hverdagen arbejder KTHJ sammen i tre teams som har ansvar for hver deres enheder, men alle kan indgå som støtte på tværs af teams.
Om stillingen
Du kommer til at indgå i et team på 3–4 medarbejdere, hvor I er fælles om opgaven med at administrere personel for de enheder teamet har ansvaret for, hvor der både kan være fastansatte militære og civile samt værnepligtige. Derudover personel af reserven som er tilknyttet enhederne.

I administrationen indgår bl.a. håndtering af følgende opgaver:
- Arbejdstid
- Rejseafregning
- Personel stamdata
- Sikkerhedsgodkendelser
- Disciplinarsager
- Kursusadministration

Stillingen vil være et rigtigt godt springbræt, hvis du senere ønsker en karriere indenfor administration og HR i Forsvaret eller i den private sektor.

Arbejdstiden er som udgangspunkt indenfor normal tjenestetid, med mulighed for at aftale fleksible komme/gå tider. I begrænset omfang kan der gives mulighed for hjemmearbejde.

Stillingen giver mulighed for en stabil hverdag i faste rammer, da du ikke skal deltage i øvelser og skydelejre sammen med enhederne.

Du skal dog kunne udsendes og indgå som KTHJ i et nationalt støtteelement, der udsendes til støtte for større udsendelsesbidrag, hvor der indgår enheder fra Hæren.

Udsendelsesperioden er på normalt på 6 måneder, men du skal kun udsendes i 3 måneder, enten de første eller sidste 3 måneder.
Om dig
Du skal som minimum være udnævnt konstabel eller kunne genansættes som konstabel og have et ønske om at være en del af administrationen.

Du har en gymnasial uddannelse og et uddannelsesbevis på en kontoruddannelse, som er afsluttet med en fagprøve.

Har du en gymnasial uddannelse men mangler et uddannelsesbevis for kontoruddannelsen, kan dette gøres over et forløb på ca. 6 uger.

Har du ingen af delene og skal starte med en gymnasial uddannelse, er forløbet med AMU og HF fjernstudie forventeligt 3–5 år.

Det er en fordel, hvis du har gennemført følgende kurser:
- Grundlæggende DeMars (FELS DeMars Grundkursus)
- DeMars tidsadministration (DeMars 908M/C),
- DeMars personeladministration (DeMars 926),
- DeMars rejsestyringsmodul (DeMars 910),
- DeMars arrangementsstyring (DeMars 980).

Har du ikke ovenstående kurser og uddannelser, skal du være indstillet på, at du skal oplæres i funktionen, herunder gennemføre fjernundervisningsuddannelser på diverse kurser, som kræver tilstedeværelse.

Vi forventer, at du som kontorhjælper kan løse dine opgaver selvstændigt, fokuseret og målrettet, således at du bidrager professionelt til elementets opgaveløsning samt yder den bedste service til den enkelte.

Du er god til at samarbejde med alle, uanset grad og niveau. Du er fagligt velfunderet og stræber altid efter at levere et godt resultat.

Herudover er du fleksibel i forhold til opgaveløsningen og de udfordringer du møder i et administrativt miljø.

Vi anser det som en fordel for bestridelse af stillingen, at du tidligere har forrettet tjeneste i internationale operationer og/eller tjeneste som kontor- eller stabshjælper i en enhed i Hæren.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært basisløn er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte lederen af Personeladministrationselementet seniorsergent Arthur Tom Nielsen på telefon 72 83 52 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er 27. januar 2022 og samtaler forventes afholdt løbende, dog senest mandag i uge 5. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022. 

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM GARDEHUSARREGIMENTET
Gardehusarregimentet er et moderne kamptropsregiment med enheder i både Slagelse og Rønne. På Gardehusarkasernen i Slagelse har regimentet I Panserinfanteribataljon, som består af fast personel i stående reaktionsstyrke, og V Uddannelsesbataljon, herunder Gardehusarregimentets Hesteskadron, som primært uddanner værnepligtige. På Almegårds Kaserne i Rønne har III Opklaringsbataljon, som indeholder både stående styrke og en uddannelsesenhed for værnepligtige, hjemme.

Hverdagen ved regimentet er i stor udstrækning styret af uddannelse og forberedelse til indsættelse både internationalt og nationalt samt at yde støtte til både enheder, enkeltpersoner og pårørende. For Gardehusarregimentet er det ligeledes en spændende og udfordrende opgave at eskortere og stille æreskommandoer for Hendes Majestæt Dronningen, når dette ønskes. Den beredne ceremonielle opgave løses primært af Hesteskadronen og dens 75 heste, men også personel ved de tre husarbataljoner har mulighed for at blive indsat i forbindelse i regimentets Hoftjeneste. Husaren i dag står således over for en række spændende opgaver; både i form af national og international tjeneste, som kræver et højt uddannelsesniveau samt Hoftjeneste, som ligeledes stiller store krav til professionalisme, engagement og grundighed.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Antvorskov, Danmark

Geografi

Region Sjælland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

27.01.2022

Indrykningsdato

12.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent