Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Udstationering: Sektionschef ved NATOs Internationale Militære Stab i Bruxelles (genopslag)


Udstationering: Sektionschef ved NATOs Internationale Militære Stab i Bruxelles

En spændende og udfordrende militær stilling som Sektionschef ved Operations- og Planlægningsdivisionen ved NATO’s Internationale Militære Stab i NATOs hovedkvarter i Bruxelles er ledig pr. 1. november 2022.
Om os
NATO’s Militærkomité er Alliancens højeste militære organ og består af de permanente militære repræsentanter for de 30 medlemslande. Militærkomitéen er det militære rådgivende organ for det Nordatlantiske Råd, som repræsenterer medlemslandenes stats og regeringschefer.

Den Internationale Militære Stab er NATOs Militærkomités militære stab og består af fem divisioner og en C3 stab med i alt ca. 500, primært militære, medarbejdere.

Den Internationale Militære Stab støtter Militærkomitéen med bl.a. militærfaglige oplæg, forslag til policy og koncepter, vurderinger på militære områder samt implementering af Militærkomitéens beslutninger i Alliancen. Endvidere er den Internationale Militære Stab bindeled mellem Militærkomitéen og de to strategiske kommandoer, de nationale militære repræsentationer til NATO, partnerlande og den civile Internationale Stab, som støtter NATO’s Generalsekretær. Den Internationale Militære Stab er ligeledes ansvarlig for planlægning og ledelse af Militærkomitéens arbejdsgrupper, hvor de 30 medlemsnationers repræsentanter deltager.
Om stillingen
For den rette er der tale om en udviklende, spændende og udfordrende stilling i et miljø af dedikerede, internationale medarbejdere. Du har en bred berøringsflade med en stor del af hovedkvarterets komitéer, stabe, delegationer, partnere med flere. Du har mulighed for at sætte dit præg på vigtige beslutninger og militærfaglig rådgivning på strategisk niveau.

Din primære opgave er at lede en sektion med fire erfarne internationale stabsofficerer (major til oberstniveau) med ansvar for de militære aspekter på Militærkomiténiveau, primært vedrørende NATOs strategiske planer. Du skal lede forberedelsen af Militærkomitéens beslutninger og dens forslag til Rådet. Dette omfatter også at være formand for Militærkomitéens arbejdsgruppe for operationer. Som formand er du mødeleder for de 30 nationers militære repræsentanter og leder arbejdet med at finde konsensus i Militærkomitéens rådgivning til det Nordatlantiske råd. Du står i spidsen for udarbejdelse af notater, indlæg og briefings på dit fagområde til brug for divisionen og stabens ledelse. Du briefer topledelsen og klargør den til møder i komitéerne, og du får en høj profil i staben som ekspert på dit område.

Arbejdet er fokuseret på operativ planlægning, herunder Alliancens policy for operativ planlægning, behandling af den strategiske kommandos forslag til af NATOs operationsplaner og øvrige strategiske planer. Du har et tæt og dagligt samarbejde med Planlægningsstaben i NATOs militærstrategiske hovedkvarter (SHAPE) i Mons og med medarbejdere i den civile Internationale Stab.

Opgavespektret for sektionen omfatter tillige anvendelse af og policy for NATO Response Force og specialoperationsstyrker, NATOs Joint Personel Recovery, targeting og behandling af forhold vedr. NATOs afskrækkelsesdagsorden. Du vil skulle indgå som chef for planlægningselementet i krisestyringsorganisationen i NATOs hovedkvarter. Normalt deltager du i en årlig krisestyringsøvelse.

Du skal forvente to - tre ugers årlig rejseaktivitet i forbindelse med deltagelse i konferencer og møder mv.

Stillingen er værnsfælles. Du refererer til chefen for den Internationale Militære Stabs Operations og Planlægningsafdeling, som i øjeblikket er en polsk oberst.
Om dig
Du forventes at have erfaring fra en eller flere funktioner i den militære chefgruppe samt godt kendskab til NATO forhold, herunder NATO policy og planlægning inden for det operative område. Optimalt har du haft stillinger, hvor du har arbejdet med operativ planlægning nationalt eller ved en international stab. Kendskab til krisestyring er en fordel.
Det forventes, at du kan agere i et politisk styret miljø, har gode forhandlingsevner, en veludviklet tålmodighed og god diplomatisk forståelse. Du skal befinde dig godt med at være i centrum for opmærksomheden fra de 30 nationers militære repræsentanter, og som mødeleder være den der driver arbejdet fremad.

Du skal være velformuleret på engelsk, mundtligt og skriftligt, samt gerne have erfaring og evner inden for ledelse og håndtering af internationale medarbejdergrupper. Det vil være en fordel med et grundlæggende kendskab til fransk.

Du skal være initiativrig og handlekraftig og kunne se muligheder samt finde de rette løsninger. Din erfaring sætter dig i stand til at håndtere vekslende krav til ressourcer, opgaveløsninger og arbejdsindsats.

Vi lægger vægt på, at du er helhedsorienteret, har et godt overblik, er udadvendt og god til at skabe og anvende kontakter samt netværk.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke ministerområdets udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Der vil blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår forhandles efter rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Den endelige lønpakke vil afhænge af din baggrund og dine kvalifikationer, men stillingen er indplaceret i
løngruppe 1. Derudover er der mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Stillingen er til besættelse pr. 1. november 2022.

Dit daglige tjenestested er Bruxelles, Belgien

Ansøgere skal kunne opnå sikkerhedsgodkendelse samt kunne opretholde denne
under hele ansættelsesforløbet.

Du skal kunne helbredsgodkendes til ”egnet uden begrænsninger” og bestå en sprogtest ved Forsvarsakademiet.

Du vil blive tillagt grad af kommandør/oberst i forbindelse med udstationeringen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvaret ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte DAMIREP stabschef Peter Alexa på tlf. +32 491 998 407. Du er også velkommen til at kontakte nuværende stillingsindehaver oberst Thomas Boll Bork på e-mail: bork.thomas@hq.nato.int.
Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse kaptajn Palle Hvirvelkær på tlf. 7281 9680..

Ansøgningsfristen er den 25. januar 2022
Samtaler forventes afholdt i uge 5 eller 6 2022.

Du kan søge stillingen via nedenstående link.
Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets ministerområde er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Geografi

Udlandet

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

25.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent