Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Quality Manager (QM) PART 147 og DKMAR 147 til Kvalitetselement Karup (Genopslag)


Quality Manager (QM) PART 147 og DKMAR 147 til Kvalitetselement Karup (Genopslag)

Vil du være med til at lede og udvikle Forsvarets flytekniske grunduddannelse samt Forsvarets typeuddannelser for helikopterkapaciteterne, og vil du gerne arbejde med kvalitetsstyring, så har Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) brug for dig.
Om os
Vedligeholdelsesafdeling luft består af ca. 650 medarbejdere samt op til 100 elever. Afdelingen består af Koordinationssektion LUFT, Kvalitetssektion, Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille (FFU), Vedligeholdelsesområde Karup (VO KAR), Vedligeholdelsesområde Aalborg (VO AAL) samt en central stab i Brabrand. 147- organisationen består af en basis- og typeuddannelse, der er placeret på Flyvestation Karup. Den praktiske træning på basisuddannelsen gennemføres på flyvestation Aalborg, Flyvestation Karup og Flyvestation Skrydstrup.

Kvalitetssektionen har ansvaret for kvalitetssystemerne, der overvåger overensstemmelse med gældende standarder og procedurer i produktionen ved henholdsvis VO KAR og VO AAL og understøtter rapportering af afvigelser, herunder kvalitetsinspektioner på luftdygtighedskritisk vedligeholdelse og intern audit, hvor systemansvaret er placeret ved VO KAR og VO AAL.
Kvalitetssektionen består af et Kvalitetselement Aalborg og Kvalitetselement Karup, hvor den ledige stilling er. I Karup får du 5 kolleger, som er klar til at tage imod dig.

Vores styrke og vigtigste ressource er vores medarbejdere, og den forskellighed de bringer ind i vores fælles arbejdsplads. Vi har brug for alle, som vil bidrage konstruktivt, proaktivt og fleksibelt til vores opgaveløsning. Medarbejderne i FVT er innovative og dedikerede og leverer løsninger af høj kvalitet. FVT arbejder for at skabe et arbejdsmiljø, der er præget af udvikling, trivsel og gensidig respekt.
Om stillingen
Du vil være den ansvarlige EASA FORM 4 godkendte postholder for Forsvarets Vedligeholdelsestjenestes EASA PART 147 godkendte flytekniske grunduddannelse. Endvidere vil du være DKMAR 147 QM for typeuddannelser på Forsvarets helikoptere samt træningsfly. Du arbejder selvstændigt som QM, men er vil være en integreret del af den samlede kvalitetsafdeling i Vedligeholdelsesafdeling LUFT.

Du har ansvaret for, at dit ansvarsområde er i overensstemmelse med de gældende europæiske civile og danske militære luftdygtighedsstandarder. Du sikrer dig gennem audits, at uddannelsernes teoretiske og praktiske del overholder standarderne. Du udarbejder auditrapporter samt årsberetninger til EASA 147 styregruppen. En del af dit ansvarsområde er at gennemføre audits på praktikstederne.

Du bliver en central del af drift og udvikling af Forsvarets flytekniske uddannelser. Du bliver en af de vigtigste funktioner i at omsætte observationer og afvigelser til ny praksis, så organisationen hele tiden udvikler sin produktion.

Stillingen vil være placeret på Flyvestation Karup. Der vil være mulighed for hjemmearbejde efter aftale med nærmeste chef.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en uddannelsesmæssig baggrund inden for det flytekniske område. Du har sandsynligvis gennemført akademiuddannelsen eller har anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau. Såfremt du ikke allerede har uddannelsen, skal du være indstillet på at gennemføre denne inden for en periode på 4-5 år.

Du kan også have en relevant baggrund som ingeniør med minimum fem års erhvervserfaring inden for praktisk og administrativt arbejde i flyvedligeholdelse.

Du har en konstruktiv og imødekommende personlighed. Du skal kunne lide at indgå i en dialog med dine kolleger i de to uddannelsesstrukturer. Du skal have en naturlig nysgerrighed på din omverden, og hvordan organisationens processer, procedurer og produkter hænger sammen. Du har en proaktiv indstilling til tingene og har en ambition om at afdække risici, før de dukker op og påvirker organisationen.
Du arbejder selvstændigt og har gode analytiske kompetencer, som du bringer i anvendelse, når du planlægger dine auditprogrammer og omsætter dine datasæt til værdiskabende anbefalinger.

Det forventes, at du har et indgående kendskab til EASA PART 147 samt DKMAR 147 regimerne og har et generelt kendskab til EASA/ DKMAR 145, M og 21 samt ICAO. Desuden har du et indgående kendskab til kvalitetsledelses- styrings- og sikringssystemer og erfaring som lead auditor.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnens i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og gældende organisationsaftale.
Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Til stillingen hører en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionschef Major Niels Schøning på telefon 5148 5342.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er 25. januar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

25.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent