Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Søværnet

Leder af Våben- og Elektronikelementet ved Center for Sømilitær Teknologi


Leder af Våben- og Elektronikelementet ved Center for Sømilitær Teknologi

Kunne du tænke dig at arbejde i et dynamisk uddannelsesmiljø, hvor der er både civilt og militært ansatte?
Ved Center for Sømilitær Teknologi søger vi en kaptajnløjtnant som leder af Våben- og Elektronikelementet.
Vi tilbyder dig en spændende lederstilling på et center, hvor vi har en uformel omgangstone, høj faglighed og stor professionalisme. Hverdagen er varieret og dynamisk, da der konstant er nye fagligt spændende udfordringer.
Om os
Center for Sømilitær Teknologi (CST) er et uddannelses- og kompetencecenter under Søværnskommandoen (SVK). CST er geografisk placeret på Nyholm i København, men store dele af vores læringsproduktion sker ved de to flådestationer og om bord på søværnets skibe, foruden at have et tæt samarbejde med Forsvarsakademiet (FAK) med tværfaglige interesser.

Vores opgave på CST er at uddanne og træne søværnets faglige personel, med det formål at tilvejebringe den viden, de færdigheder og de kompetencer inden for sømilitær teknologi, som efterspørges på søværnets enheder.

Som arbejdsplads lægger vi vægt på en konstruktiv og behagelig omgangsform, hvor der er plads til meningsudveksling. Det er vigtigt for os, at vi er ét hold. Du kan derfor forvente hjælp og støtte til at finde dig til rette i stillingen.

CST står over for en udflytning til Flådestation Korsør, hvor vi flytter ind i en nybygget skole. Skolebyggeriet er dog forsinket til primo 2026. CST åbnede dog allerede i 2020 en afdeling i Korsør, der fungerer som en satellit for CST.
Om stillingen
Du vil blive en af drivkræfterne bag driften såvel som udviklingen af fagområdet, og har derved mulighed for selv at præge din funktion.

Som leder af våben- og elektronikelementet bliver du leder for en række fagligt stærke specialister fordelt på civilt- og militært mellemlederniveau, inden for fagområderne våben, data, sensor og kommunikation, foruden bidrag til søtræning i regi af Danish Operational Sea Training.

Du vil have ansvar for udvikling, planlægning og gennemførsel af kurser inden for fagområderne, herunder behandling af elevevalueringer.

Du får ansvar for at koordinere dine medarbejderes kompetenceudvikling i forhold til de operative enheders behov for uddannelser og udvikle elementet i en retning, der understøtter Søværnets nuværende og kommende behov for uddannelse og træning.

Du vil få systemansvaret for centerets Battle Damage Management (BDM) Træner, som anvendes til træning af søværnets besætninger i kampmæssig skadeshåndtering (Internal Battle / C2), herunder udvikling og drift af denne.

Dine opgaver vil også indebære samarbejder med bl.a. FAK, FMI og FVT, samt de øvrige uddannelsescentre under Søværnets Centre.
Om dig
Du er uddannet til at fungere som våben- og elektronikofficer i søværnets enheder og har forrettet sejlende tjeneste i søværnets store enheder.

Du er kaptajnløjtnant og har lyst til at anvende dine tekniske færdigheder i forbindelse med ledelse, planlægning, træning og evaluering. Alternativt er du premierløjtnant, der er i gang med en VUK, du vil så kunne ansættes på en uddannelsesaftale.

Derudover skal du værdsætte at skabe resultater sammen med og gennem andre, og du skal have synlig integritet, fx ved at stille krav, sige fra og åbent kommunikere dine meninger og holdninger.

Du skal have, eller skal kunne etablere, et netværk til søværnets sejlende enheder.

Desuden har vi en forventning om, at du har lysten til og talent for at skabe kontakt og netværk, og kan samarbejde med mennesker med forskellige faglig og uddannelsesmæssig baggrund. Vi forventer ligeledes, at du har flair for koordination, evnen til at samarbejde, viljen til at lære nyt, og sidst, men ikke mindst, tager udfordringerne som de kommer.

Endeligt vil det være en klar fordel, hvis du har erfaring med søtræning i regi af DANSARC.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være København.

Kontakt og ansøgning
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefen for Uddannelse på CST, kaptajnløjtnant Maise M. Andersen, på tlf. 2712 7956.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er d. 26. januar 2022 og vi forventer at afholde samtaler umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse den 1. marts 2022.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

26.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent