Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Observatør til finskyttesektionen ved Stabskompagniet, I Panserinfanteribataljon Den Kongelige Livgarde


Observatør til finskyttesektionen ved Stabskompagniet, I Panserinfanteribataljon Den Kongelige Livgarde

Vi søger en moden, stærk, professionel soldat med sans for detaljen. En som udviser initiativ og selvstændighed når situationen kræver det!
Om os
Finskyttesektionen består af fire skytter, to observatører, én gruppefører og én sektionsfører, i alt otte mand.

Stabskompagniet er for soldater der, med stor frihed under ansvar, løser en højt specialiseret opgave, serviceminded og med høj faglighed. Vi kendetegnes gennem stærke interne relationer, en løs og uformel tone, gensidig respekt, viljen til at blive hørt med plads til at prøve nye ting. Vi er stolte over at være en professionel enhed, hvor vi hver dag stræber efter at fastholde og udvikle vores faglige niveauer og kompetencer.

Stabskompagniet har stort fokus på soldatens trivsel, herunder det psykiske arbejdsmiljø og der er – trods højt tempo i dagligdagen – fokus på at den enkelte kan udvikles.
Om stillingen
Din funktion er primært, at virke som observatør for et finskyttehold. Men du vil også skulle, kunne virke som skytte.

Under den operative indsættelse, vil du primært beskæftige dig med tjenesten i finskyttesektionen, som er en af bataljonens dispositionsenheder. Dette enten selvstændigt indsat i rammen af sektionen eller afgivet til en kampunderafdeling for at understøtte dennes opgaveløsning.

Under garnisonstjeneste vil du primært beskæftige dig med, videreudvikling af dine soldatermæssige færdigheder.

Uddannelsens primære fokus vil være på skydeuddannelsen, tjenesten under feltforhold og samtræning med landets andre finskytter.

Dine opgaver vil i hovedtræk være:
Støtte til bataljonens taktiske opgaveløsning i rammen af finskyttesektionen.
Videreudvikling af dine færdigheder, med fokus på observation-, skyde- og feltmæssige færdigheder.
Støtte stabskompagniets samlede opgaveløsning.
Om dig
Du har gennemført et finskyttekursus og er certificeret finskytte.

Du er engageret og er bevidst om, at opgaver i små enheder løses gennem samarbejde. For dig er det naturligt, at løse dine opgaver med stor faglighed og du søger selv aktivt udvikle denne. Du udviser initiativ, høj faglighed i opgaveløsningen, bidrager herigennem til sektionens samlede opgaveløsning.

Du har erfaring også fra tjeneste i internationale operationer.

Du har teknisk forståelse og viljen til, at udvikle disse kompetencer i forhold til indsættelsen i operative opgaver.

Du har kørekort til kategori C.

Derudover er, eller kan du sikkerhedsgodkendt til NATO CONFIDENTIAL.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem den til enhver tid gældende overenskomstaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Stillingen kan besættes af en i konstabelgruppen med et godt udviklingspotentiale.
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til korporal kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Allerød.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kaptajn A.B. Fischer på LG-1B-000A@MIL.DK eller Kompagnibefalingsmand seniorsergent J.N. Walbum på LG-1B-001A@MIL.DK eller telefon 22 61 45 48.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anders Malik Larsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 57 eller mail FPS-BA-BS246@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 24. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Om Den Kongelige Livgarde (LG)
Den Kongelige Livgarde er i dag et topmoderne infanteriregiment og en livgarde med en operativ fokusering, der stiller vagt om Majestæten og den kongelige familie, samt fast opstiller en beredskabsenhed i de nationale operationer. Denne kombination af feltenheder – der deltager i internationale operationer - og vagtgående soldater, gør Den Kongelige Livgarde til et unikt regiment. Den Kongelige Livgardes historie strækker sig tilbage til 1658, hvor Livgarden blev oprettet af Kong Frederik den III den 30. juni. Også dengang løste Livgarden begge opgaver: som livvagt at beskytte landets højeste myndighed – kongen, og som infanteriregiment at indgå i den danske hær.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Allerød, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M113 Korporal

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent