Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Teknisk Sagsbehandler


Teknisk Sagsbehandler

Er du en fremadstræbende og målbevidst seniorsergent, der kan lide at arbejde i PM og MM samtidig med at du har mod på at gøre hverdagen lettere for dine kollegaer i såvel den sejlende tjeneste som på landtjenestestederne er denne stilling måske noget for dig.
Om os
Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) i Ballerup anskaffer, drifter og bortskaffer materiel for Forsvaret. Den ledige stilling er i Kapacitetscenter Maritim (KAMA), der er ansvarlig for alle kapaciteter, der anvendes i det maritime miljø, d.v.s. på havet, under havets overflade eller fra havet.

KAMA er organiseret i 4 forskellige forretningsområder og stillingen er i Platformsområdet under Drift- og Støttesektionen. Sektionens primære opgave er at yde støtte til KAMA sagsbehandlere bl.a. i forbindelse med materielintroduktion samt andre SAP relaterede opgaver samt udvikling og drift af planlagte vedligehold i PM.
Om stillingen
Du kommer til at arbejde i et team på 6 personer og dine opgaver bliver at sikre, at der finder dataoverførsel sted mellem skib og SAP PM, således at enhederne får deres planlagte vedligehold ud i PM. Denne opgave skal ses i sammenhæng med, at FMI er i gang med at klasse skibene i nye DNV-klasser, hvilket du bliver én af de drivende kræfter af, hvilket bl. a. kræver de del arbejde i PM. Dette arbejder kræver en tæt dialog med enhederne.

Du bliver ligeledes superbruger på MSG-systemet, du kommer til at indgå i forskellige arbejdsgrupper/erfa-grupper, du kommer til at arbejde sammen med udenlandske kollegaer vedr. materiel og endelig er der alle de opgaver, der kommer ind fra skibene/FVT med forespørgsler af forskellige slags.

Der er en fleksibel tilgang til hjemmearbejde, så har du specielle ønsker skal du ikke holde dig tilbage.
Om dig
Vi forestiller os, at du er en driftig person, der har mod på nye og spændende opgaver. Du kan lide at arbejde i et afvekslende miljø og er ikke bange for påtage dig nye opgaver.

Du kan lide at arbejde i SAP MM og PM og du kan lide at skabe bedre vilkår for andre ved at lade SAP lave så meget af arbejdet som muligt. Samtidig kan du lige at gå på opdagelse i SAP og finde nye løsninger.

Du har en teknisk uddannelse, der gør dig i stand til at overskue, hvorledes en motor/et maskinrum er skruet sammen, således at SAP afspejler virkeligheden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Ballerup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte OK Jørn Abel Nielsen på telefon 72 81 54 41 eller på mail FMI-MA-CHPDS@mil.dk .

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 23. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS MATERIEL- OG INDKØBSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er en styrelse under Forsvarsministeriet, og vi administrerer op mod 10 milliarder kroner årligt af det samlede forsvarsbudget. Vi har ansvaret for det samlede forsvar og beredskabs materiel- og IT-systemer, så det er os, der anskaffer, driver og bortskaffer alt materiel og IT lige fra kampvogne, krigsskibe og kampfly til computere, kabler og knapper.
Vi er ca. 2.500 civile og militære medarbejdere fordelt over hele Danmark, og vores hovedkvarter ligger i Ballerup.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent