Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Logistikbefalingsmand (S4) til Logistiksektionen ved Stab Command Support Battalion (Genopslag)


Logistikbefalingsmand (S4) til Logistiksektionen ved Stab Command Support Battalion (Genopslag)

Er du nysgerrig på at arbejde multinationalt og i rammen af NATO indenfor logistik og operationer på divisionsniveau? – så tilbyder vi hermed muligheden for både at udvikle dig og lade dig deltage i udviklingen af bataljonen som NATO enhed!
Om os
Command Support Battalion er en direkte støttenhed tilnyttet Multinational Division North (MNDN), der er en NATO enhed under NATO Force Structure. MNDN er et operativt divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland, hvor den indgår som en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt i tilfælde af krise og krig kan føre landmilitære styrker indenfor det fulde opgavespektrum.

Danmark, Estland og Letland udgør Framework Nations til opstillingen af Command Support Battalion (CSBn), der tilsvarende indgår i NATOs styrkestruktur med hhv. en stab på 17 personer samt tre UAFD, der fortrinsvist er opstillet nationalt af de tre nationer. CSBn er ansvarlig for at yde støtte til MNDN og dens enheder indenfor logistik, føringsstøtte og nærforsvar i såvel fred, som krise og krig.
CSBn består af et Force Protection Company (Estisk), Real Life Support Company (Lettisk) og et Command Support Company (Dansk), som alle er under fortsat opbygning frem mod MNDN Combat Readiness Evalution ledende til Full Operational Capability i 2023.

CSBn, såvel som MNDN, har dele af staben placeret i Fredericia, Karup og Slagelse og hovedparten i Adazi, Letland.
Den danske S4 stilling er placeret I Fredericia. Der vil således skulle forventes rejseaktivitet til øvrige dele af staben i forbindelse med såvel interne aktiviteter, såvel som i forbindelse med øvelse og uddannelse.
Staben i CSBn er organiseret i en S struktur, hvor S1 – S8 (undtaget S5) funktionsområderne alle er repræsenteret multinationalt. Dine direkte samarbejdspartnere er således både danske, lettiske og estiske. Det primære arbejdssprog er derfor engelsk og størstedelen af arbejdet foregår på MNDN og NATO netværk.
Om stillingen
Som logistikbefalingsmand (LOGBM) vil du være ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af de logistiske opgaver til støtte for CSBn aktiviteter og operative opgaver i tæt koordination med logistikofficeren, kompagnierne, den øvrige del af CSBn stab og MNDN. Du vil være med til at udvikle en nyetableret, multinational og operativ bataljon frem til Divisionens certificering.

Du forventes selvstændigt at kunne gennemføre sagsbehandling inden for det logistiske område. Du varetager bl.a. normeringer samt råder, vejleder og kontrollerer kompagnierne indenfor materielforvaltning. Med baggrund i dine kompetencer indenfor national og multinational logistik, er der en spændende opgave i, at få beskrevet og struktureret en multinational tilgang til håndteringen af logistikken. Du vil være et vigtigt element i dette arbejde.

Det forventes, at du som LOGBM medvirker til at optimere logistiske processer og procedurer ved bataljonen, så bataljonen har et solidt beslutningsgrundlag.
I forbindelse med stabsarbejder, øvelser og deployeringer vil du være ansvarlig for, at den operative logistik understøtter CSBn indsættelse.

Stillingen er en NATO stilling og skal derfor ikke sidestilles med en dansk S4 eller logistikbefalingsmand; du vil få opgaver der kan ligge udenfor dette område og dit ansvar er derfor også større end du vil opleve i nationale bataljoner. Da vi arbejder multinationalt i NATO er der et stort fokus på den enkeltes kompetencer, og baseret på dig og dine kompetencer vil du have mulighed for at påvirke udviklingen indenfor hele bataljonens opgavespektrum. Det medfører naturligvis også, at du aldrig vil stå alene – we are one team!
Du vil derfor både kunne anvende og udvikle dine nuværende operative og administrative kompetencer, hvorfor stillingen på sigt kan kvalificere til nærmeste højere grad.

Stillingen er p.t. ubesat, og ønskes besat hurtigst muligt, dog under hensyntagen til nuværende tjeneste.
Om dig
Du er uddannet seniorsergent. Alternativt er du oversergent, der er vurderet egnet til næste niveau
Du har tidligere været forsyningsbefalingsmand, materielbefalingsmand og/eller logistikbefalingsmand på ansvar 4/5 niveau samt varetaget evt. anden relevant tjeneste inden for logistik. Det vil være en fordel, hvis du har forståelse for SAP, som det danske eksempel på et system til logistisk håndtering – men stillingens fokus er på NATO og det multinationale.
Tidligere erfaring med NATO er ønskelig, men ikke et ubetinget krav. Det er dig som person og dine samlede kompetencer vi er interesserede i. Vi lægger vægt på dit personlige drive og ønske om at gøre en forskel.

Du fremstår som en rollemodel og er bredt respekteret som en kompetent befalingsmand.
Du har gode samarbejds- og sproglige evner og udviser høj grad af selvstændighed, for herigennem at opnå brugbare og velfunderede resultater.
Du arbejder desuden struktureret og er god til at omsætte komplekse opgavestillinger til overskuelige delopgaver.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og
organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være ved Stab/ Command Support Battalion i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschefen for CSBn; major Brian K. Weber på telefon: 72 83 14 02 / 22 26 53 30 (mobil) eller via email: MNDN-CB-COS@FIIN.DK
Ved kontakt bedes du som minimum sende en mail eller SMS, idet jeg under normal tjeneste arbejder i et klassificeret område med begrænset adgang til FIIN og mobiltelefon.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.
Ansøgningsfrist er 25. januar 2022. Stillingen er til besættelse snarest muligt derefter.

For at komme i betragtning til stillingen, skal vi bede dig fremsende din ansøgning med tilhørende bilag elektronisk via linket i annoncen. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM MULTINATIONAL DIVISION NORTH
Multinational Division North (MND N) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland samt i Karup og Slagelse.
MND N er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af alle hærstyrker i de baltiske lande, samt en kapacitet der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum med op til seks brigader, herunder 1-2 danske brigader, i operationsområdet indtil eksempelvis NATOs hurtige udrykningsstyrke og efterfølgende opfølgningsstyrker ankommer.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer med op til syv brigadestabe. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet med henblik på at skabe en sammenhængende plan på tværs af landegrænser, der i højere grad tager højde for NATOs operative planlægning.
Herudover bidrager MND N til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent