Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Leder af personelforvaltningselementet i S1 ved Jydske Dragonregiment


Leder af personelforvaltningselementet i S1 ved Jydske Dragonregiment

Har du lyst til at arbejde med kompetenceudvikling og karriereplanlægning for dine kollegaer, og har du den nødvendige erfaring til at kunne rådgive både dem og deres chefer?
Om os
S1 – i daglig tale Personelsektionen – er en del af regimentsstaben ved Jydske Dragonregiment og har ansvaret for en lang række opgaver inden for personelforvaltning og –administration.

Opgaverne omfatter blandt andet udarbejdelse og vedligeholdelse af tjenesteplaner for yngste konstabel til og med kaptajnsniveauet, personeladministrativstøtte til samtlige enheder på kasernen, lønsumsstyring samt – ikke mindst – rådgivning af chefer og medarbejdere af alle grader. Alt sammen til støtte for de enheder, der er hjemmehørende på Dragonkasernen.

S1 består af en chef samt et forvaltningselement (som du bliver daglig leder af) og et personeladministrationselement. Sidst men ikke mindst, er regimentets feltpræst også en del af sektionen.

Fuldt bemandet er S1 på 21 medarbejdere og som sådan den største sektion i staben.

Udover ovennævnte er yderligere to af fire lokale HR-partnere fra FPS tilknyttet sektionen til støtte for udvikling og drift af tjenesteplaner og tjenesteplanlægning ligesom sektionen har et tæt og velfungerende samarbejde med de øvrige to HR-partnere.

S1 primære opgave er, som tidligere nævnt, at yde støtte til enhederne på Dragonkasernen. Vores fælles fokus er i den forbindelse, at støtten skal være rettidig for at skabe værdi og samtidigt af en kvalitet, der understøtter formålet. Grundighed, forudseenhed, fleksibilitet og rettidighed er derfor alle nøgleord, som beskriver de krav og forventninger vi stiller til os selv og hinanden i dagligdagen.

Trivsel på arbejdspladsen er ikke kun vigtigt, men også et fælles ansvar, hvilket vi alle er os bevidste om. Vi har derfor en god omgangstone og et godt socialt miljø, hvor vi hjælper hinanden når behovet er der og muligheden er til stede og i øvrigt behandler hinanden med respekt. Vi lægger vægt på åbenhed, positive interne relationer, godt humør og høj kvalitet i opgaveløsningen.
Om stillingen
Som leder af forvaltningselementet bliver du ansvarlig for den daglige drift og opgaveprioritering i elementet samtidigt med, at du er regimentets hovedsagsbehandler på forvaltning og udvikling af stampersonel (M200 og M100).

Ud over dig selv består elementet af en korporal der tager sig af forvaltning og tjenesteplaner for M100, ligesom den del af opgaven, der omfatter tjeneste- og karriereplanlægning for alt stampersonel, støttes af de to førnævnte HR-partnere dedikeret til denne opgave.

Opgaverne omfatter blandt andet:
- Udarbejdelse og vedligeholdelse af tjenesteplaner for stampersonel.
- Behandling af ansøgninger vedrørende udnævnelse til højere grad.
- Sagsbehandling i forhold til enkeltmandsudsendelser af befalingsmænd, korporaler og konstabler.
- Afgivelse af befalingsmænd til rotationsstillinger ved Hærens Sergentskole.
- Fastholdelse og rekruttering.
- Rådgivning af chefer og medarbejdere i relation til befalingsmandsgraden.
- Deltagelse i rådgivningsteam omkring Talent Management ved JDR.
- Udarbejdelse og vedligeholdelse af personelprognoser på stampersonelområdet.

Din andel af sektionens øvrige opgaver, vil blive fastlagt under mulig hensyntagen til dine kompetencer og interesser samt opgavernes nuværende forankring.
Om dig
Du er seniorsergent og har en erfaring i graden, der sammenholdt med din tjenestebaggrund, sætter dig i stand til at lede, rådgive og vejlede omkring tjeneste og uddannelsesforløb for befalingsmænd samt at initiere afledte forvaltningsaktiviteter.

Som person er du imødekommende, energisk og har masser af gåpåmod. Du er holdspiller men formår samtidigt at arbejde selvstændigt med pålagte opgaver.

Du er analytisk stærk, er velformuleret i skrift og tale, og sætter en ære i en positiv dialog.

Du har et udpræget helhedssyn og har blik for såvel regimentets som den enkelte befalingsmands og korporals/konstabels rolle i Hæren.

Du kan arbejde med programmer fra Office pakken, SAP og besidder generelt gode IT-færdigheder.

Din kontaktflade vil være stor, og det er vigtigt at du kan samarbejde på tværs af organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefen for S1, major Mogens Thomsen, på telefon 41 32 03 77 eller mail jdr-s1-01@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2022 og ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 4. Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2022.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.

Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.

Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen er også tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.

Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.

Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.

Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.

Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

24.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent