Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Flyvevåbnet

Elementleder for sanitetsfaglige uddannelser til trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing - genopslag


Elementleder for sanitetsfaglige uddannelser til trænings- og uddannelseseskadrille ved Operations Support Wing - genopslag

Brænder du for ledelse og udvikling af mennesker? Har du interesse og evner inden for det sanitetsfaglige uddannelsesområde?
Så er du måske den nye elementleder med ansvar for de sanitetsfaglige uddannelser i Training and Reserve Squadron ved Operations Support Wing.
Om os
Training and Reserve Squadron er en selvstændig trænings- og uddannelseseskadrille i Operations Support Wing. Vi er ansvarlige for gennemførsel af kurser og uddannelser inden for sanitet, skydning, skyttetjeneste (herunder bevogtnings - og føringsuddannelser), militær fysisk træning og CBRN.

Herudover gennemfører vi missionsorienterede uddannelser for alt personel på Flyvestation Karup samt funktionsuddannelse for kadetter inden indtrædelse på Flyvevåbnets Officersskole. Rådighedspersonel er en integreret kapacitet i denne opgaveløsning – og underlagt de respektive fagelementer direkte. Eskadrillen består af 13 fastansatte og 100 reservister.
Om stillingen
Du ansættes som elementleder med reference til eskadrillens næstkommanderende, som vil fungere som din daglige leder. Elementet består af dig, samt ca. 30 instruktører som er ansat på en rådighedskontrakt.

Som elementleder får du ansvaret for at levere sanitetskurser af høj kvalitet for vore mange elever. Pt. udbyder vi kurser inden for grundlæggende førstehjælp, taktisk sanitet for enkeltmand og håndtering af tilskadekommende i Flyvevåbnet. Vi bidrager herudover til støtte og kvalitetssikring af andre kurser og uddannelser, hvori der indgår sanitetsfaglige aspekter.

Du skal endvidere bestride rollen som Subject Matter Expert, og i den forbindelse løse forskellige sanitetsfaglige udviklingsopgaver i tæt dialog med Flyverkommandoen og andre relevante interessenter som fx Forsvarets Sanitetskommando. Du skal i den forbindelse forvente, at der kan forekomme efteruddannelse i relation til varetagelsen af denne opgave. Vi vil i tæt dialog med dig udfærdige en karriere- og udviklingsplan, som tager højde for dette – det vil ske umiddelbart efter din ansættelse.

Der er tale om en spændende stilling med et stort ansvar. Der er også tale om en stilling, hvor den rigtige kandidat kan sætte sit eget præg på den videre udvikling af det sanitetsfaglige uddannelsesområde ved såvel Operations Support Wing som ved resten af Flyvevåbnets myndigheder.

Det endelige stillingsindhold vil blive tilpasset ud fra den valgte kandidats erfaring og kompetencer - der vil i den forbindelse være mulighed for medindflydelse på funktionsindholdet.
Om dig
Vi søger en holdspiller, som prioriterer fællesskabet og helheden højt. Vi forventer, at du har en oprigtig interesse i det sanitetsfaglige område, og at du er motiveret mht. at udvikle området yderligere. En udvikling, som vi forventer, vil ske i tæt dialog med dine fagligt dygtige medarbejdere i elementet samt i andre relevante og tværgående samarbejder
.
Det vil være en fordel, hvis du tidligere har arbejdet inden for det sanitetsfaglige område i enten Forsvaret eller civilt – og i den forbindelse erhvervet en relevant sundhedsfaglig uddannelse, men dette er dog ikke et krav. Vi går efter at ansætte den gode leder, samt ildsjælen som vil kunne tage elementet til næste niveau. Det faglige niveau skal vi nok skabe muligheden for at opnå.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte premierløjtnant Casper L. Sortberg på telefon 25 58 93 27 eller på mail OSW-TR-004.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent René Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FPS-BA-BS256@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 30. januar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.
Stillingen ønskes besat 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Operations Support Wing:
Operations Support Wing er hjemmehørende på Flyvestation Karup og er ansvarlig for opstilling af Flyvevåbnets kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Endvidere forestår Operations Support Wing uddannelser i form af Flyvevåbnets Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer Operations Support Wing administrativ støtte til Flyvevåbnets myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, og endelig varetager chefen for Operations Support Wing garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

11.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent