Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvarsministeriet

Kontorchef for analyse og strategi til Center for Strategi, Forandring og Ressourcer i Forsvarsministeriets departement


Kontorchef for analyse og strategi til Center for Strategi, Forandring og Ressourcer i Forsvarsministeriets departement

Vil du gennem faglig solide analyser være med til at skabe holdbare resultater i samarbejde med engagerede medarbejdere, chefkolleger og underliggende myndigheder? Så er du måske vores nye kontochef til et nyligt etableret center – på et af de mest spændende ministerområder i staten.
Om os
Forsvarsministeriets Center for Strategi, Forandring og Ressourcer understøtter departementets strategiske retning for den samlede koncern og skal sikre den overordnede udvikling af ministerområdet gennem optimering af de samlede ressourcer og opbygning af forandringsevne, så ministerområdet kan navigere sikkert og levere effektivt på de politiske ønsker og kritiske dagsordner.

Centeret varetager således mange forskellige roller fra rådgivning, konsulentstøtte og kompetenceudvikling, projekt- og processtyring til koordinering og sagsbehandling samt understøttelse af direktionen. Vi håndterer bl.a. opgaver som bevillingsoverholdelse, koordinering og fastlæggelse af rammer for koncernens styring, udarbejdelse af budgetanalyser, betjening af direktionen, koordinering af sager til regeringsudvalg og forligskreds samt overordnet ansvar for at udarbejde mål- og resultatplaner og årsrapporter. Alle opgaver, der løses i tæt i samarbejde med underliggende myndigheder og fagkontorerne i departementet.
Om stillingen
Som kontorchef i Center for Strategi, Forandring og Ressourcer bliver du den del af en centerledelse bestående af fire kontorchefer, der udgør et ledelseskollektiv og samlet har ansvaret for centerets ca. 50 medarbejdere fordelt på pt. 10 teams.

Centeret har således en bred og spændende opgaveportefølje, hvilket også afspejles i de mange forskellige fagligheder og kompetencer. Kontorchefen, som vi søger, vil få det ledelsesmæssige ansvar for udarbejdelse af analyser på det samlede ministerområde, herunder analyser der forventes at skulle indgå i et kommende forsvarsforlig. Endvidere skal kontorchefen være den drivende ledelsesmæssige kraft i forhold til at realisere visionen om en sammenhængende koncernstyring på forsvarsområdet

Som kontorchef har du direkte fagligt og personalemæssigt ansvar for egne teams, mens centerledelsen i fællesskab foretager prioriteringer af de samlede ressourcer og koordinering af opgaveporteføljen på tværs. Centerledelsen fungerer også som ledelsesteam for den løbende ledelsessparring og udvikling af centeret. Derudover indgår du i departementets samlede chefgruppe med samarbejdsflader på tværs af centre.

Centerets resultater skabes i samarbejde på tværs af centeret og med det øvrige departement samt underliggende myndigheder. Vi forventer, at du bidrager aktivt til et fortsat konstruktivt samarbejde for et stærkt og sammenhængende ministerområde, der styrer efter fælles mål.
Om dig
Du har en relevant akademisk uddannelse på kandidatniveau og betydelig ledelseserfaring - gerne fra en offentlig myndighed eller større virksomhed, hvor du har skabt gode resultater.

Alternativt er du officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for militære ledere eller tilsvarende stabskursus.
Vi forventer, at du er en dygtig leder med ambitioner for den samlede ledelsesopgave, resultatskabelse og udviklende samarbejde, herunder at du:

• Skaber resultater, der kan anvendes og implementeres i praksis.
• Arbejder med blik for resultater på både det korte og det lange sigte.
• Udvikler dine medarbejdere med fokus på resultater og arbejdsglæde.
• Trives med ledelse i komplekse, politisk styrede organisationer.
• Har blik for dine egen styrker og udviklingspunkter og har mod til at være i udvikling som leder.

Derudover forventer vi, at du motiveres af samarbejde og bidrager aktivt til at skabe gode samarbejdsrelationer og løsninger i såvel det nære arbejdsfællesskab som i den samlede koncern.

Endelig er det en fordel, hvis du har kendskab til et eller flere af centerets sagsområder og ministerområdet generelt.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision. Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af koncernens strategier, som du formår at omsætte i effektivt og værdiskabende samarbejde med dine kolleger og medarbejdere.

Hvis du er militært ansat, vil der blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets område.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes i Forsvarsministeriets koncern i henhold til gældende rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Der er mulighed for at forhandle tillæg, der matcher dine kvalifikationer, ligesom der er mulighed for, at ansættelsen kan ske på åremål.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, er der mulighed for, at ansættelsen kan ske som tjenestemand i lønramme 37 efter konkret vurdering.

Hvis du er tjenestemand, skal ansøgningen stiles til Dronningen, medmindre du i forvejen er indplaceret i lønramme 37.

Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.
Dit daglige tjenestested er indtil videre i København.

Som ansat under Forsvarsministeriet er du omfattet af særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og kunne opretholde denne under hele ansættelsen.

Du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer mv.

Kontakt og ansøgning
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte direktør Anders Bager Jensen, tlf. 2362 9067.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Anja Baldorf på telefon 3266 5142.

Ansøgning, CV og eksamensbeviser skal indsendes via linket.

Ansøgningsfristen er den 23. januar 2022.
Vi forventer at afholde samtaler i uge 4.
Forventet tiltrædelse senest 1. marts 2022.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på FMN.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C400

Ansøgningsfrist

23.01.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent