Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Forsvaret som Civil

Lager- og logistikoperatør eller Forsyner til Frederikshavn


Lager- og logistikoperatør eller Forsyner til Frederikshavn

Trives du i et miljø med afvekslende opgaver, og har du et godt fundament inden for styring af lager- og logistik.
Så er du måske vores nye kollega ved Lager- og Logistikelementet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste på Flådestation Frederikshavn.
Om os
Vi understøtter værkstedsdriften for værkstederne i Frederikshavn og er en del af Drifts- og Støtteelementet.

Vi har ansvaret for varemodtagelse, lagerekspeditioner, opbevaring og forsendelse af materialer samt materielintroduktioner i relation til områdets værkstedsenheder på Flådestation Frederikshavn.

Vi forestår desuden optælling og mønstring, vartning af råvarelagre samt vartning af vedligeholdelsesområdets puljekøretøjer på Flådestation Frederikshavn.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.

Vi består af 1 materielmester, 1 materielforvalter, 1 materielassistent, 7 Lager- og logistikoperatører samt 1-2 lærlinge.
Om stillingen
Du vil indgå i Driftsstøtteelementet, og du vil komme vidt omkring i alle opgaver inden for logistik lige fra kontrol af reservedele til vedligeholdelsesordre til myndighedsbeholdningsmateriel.

Du vil komme i berøring med alle værkstederne, der hører under vores organisation, og som har lokation på flådestationen.

Dine opgaver ville kunne være at:
- komme med input til introduktion af nye materialer
- foretage opfølgning på indkøb
- foretage controlling på reservedele samt
- sørge for lagringer af materialer via SAP
- bidrage med tilsyn af Batch og andre tidsbegrænsede produkters udløbsdato og bortskaffelse af disse.

Du skal stå for varemodtagelse og udlevering af forsyningsgenstande samt transport og forsendelser af gods, herunder også farliggods. Du skal tilsikre, at beholdningerne vartes og oplægges i henhold til vores gældende bestemmelser og processer.

Du skal bidrage til, at stamdata digitalt er opdateret, herunder at give forslag til sikkerhedsbeholdninger.

Du bidrager ligeledes ved optælling og afvikling af optællingsdifferencer af Lager Danmark beholdninger, ved forbrugskontrol og mønstring af myndighedsbeholdninger samt input til forbedringer af processer og procedurer.
Om dig
Stillingen kan besættes af civile såvel som militære ansøgere.

Vi ser gerne at du har en lager-og logistikoperatør uddannelse, og at du har et indgående kendskab til SAP. Det vil være ønskeligt, hvis du er uddannet inden for farligt gods, lagerstyring og lagerbeholdning.

At du er en engageret, struktureret og samarbejdsorienteret person med gode kommunikative evner i både skrift og tale.

Vi forventer, at du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver, og at du er i stand til at opsøge informationer efter behov med henblik på at sikre kvalitet i dit arbejde. Du er punktlig og serviceminded.

Du har erfaring inden for forsyningsområdet og har under dit virke varetaget dit ansvar professionelt.

Du har kørekort til kategori B og gerne gaffeltruck (certifikat B).

Derudover er det en fordel med følgende uddannelser:
- ADR 1.3 pakke og afsender
- PM Rekvirent
- MM Rekvirent.

Ansættelsesvilkår
For de civile:
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for
specialarbejdere m.fl. i staten mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriets og Offentlige Ansattes Organisationer- Det statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen udgør pr. måned kr. 25.072,19 med svendebrev. Er du ufaglært, vil en ansættelse ske som specialarbejder, her udgør basislønnen pr. måned kr. 22.723,17.

For de militære:
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.


Afhængigt af dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i
internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte overværkmester Anders Larsen på telefon 7285 6273.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår som civil ansøger er du velkommen til at Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent June Bastholm på telefon 3266 5470.

Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår som militær ansøger er du velkommen til at Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Birgit Dyrholm på telefon 7281 9171 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK..

Ansøgningsfristen er 30. januar 2022. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse pr. 1. marts 2022 eller efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Geografi

Region Nordjylland

Organisation/Værn

Civil

Funktionsniveau

C100

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent