Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Få et job som passer til dig i enten flyvevåbnet, hæren eller søværnet

Helhedsorienteret og analytisk stærk major/orlogskaptajn til Operationsstabens Planlægningssektion J5 Syd


Helhedsorienteret og analytisk stærk major / orlogskaptajn til Operationsstabens Planlægningssektion J5 Syd

Er du en helhedsorienteret og analytisk stærk major eller orlogskaptajn, der søger stort ansvar og udfordringer på værnsfælles operativt og militærstrategisk niveau? Trives du med et højt tempo, internationale og nationale relationer, høje krav til faglighed, stor indflydelse på centrale sagsområder samt at yde støtte til Forsvarets ledelse? Så er stillingen som stabsofficer og sagsbehandler ved Operationsstabens Planlægningssektion J5 Område Syd i Forsvarskommandoen i København måske noget for dig.
Om os
Operationsstaben er struktureret efter en traditionel J1-J9 struktur, og den ledige sagsbehandlerstilling er i J5 Område Syd; en af Operationsstabens sektioner i Planlægningsafdeling. Sektionen er fysisk placeret i Holmens Kanal 9 i København.

J5 Område Syd planlægger Forsvarets indsættelser i operationer i primært Afrika, Asien og Mellemøsten. Sektionen yder herunder støtte til Forsvarets ledelse i forhold til at skabe sammenhæng mellem politiske ønsker, operative behov og rådige militære kapaciteter – samt sikrer sammenhæng mellem det militærstrategiske, operative og taktiske niveau. Sektionen udarbejder policy i forhold til styrkeindsættelse og varetager det militærstrategiske samarbejde med internationale partnere og organisationer inden for militære operationer.

J5 Område Syd er normeret med en chef (M401) og 13 medarbejdere (M331 og 321), der er sammensat med bred baggrund fra forskellige værn og kommandoer.

Sektionen har desuden det opgavemæssige ansvar for de fire danske forbindelsesofficerer ved henholdsvis U.S. Joint Staff i Washington, U.S. Special Operations Command i Tampa, Permanent Joint Headquarters uden for London og Centre de Planification et de Conduite des Opérations i Paris.

Derudover udgør sektionen den hjemlige faglige forankring for det danske forbindelseselement ved U.S. Central Command i Tampa i USA.
Om stillingen
Sektionen er inddelt i teams, der har ansvar for hver sit geografiske område; Afrika, Asien og Mellemøsten.

Du vil indgå i et af disse teams, hvor du vil få ansvar for en række sagsområder inden for teamets geografiske ansvarsområde.

Du vil inden for for dine sagsområder være ansvarlig for sektionens varetagelse af planlægningsopgaver i relation til Forsvarets internationale operationer. Blandt flere specifikke opgaver kan nævnes:
- Rådgivning af Forsvarsministeriet i forhold til militære muligheder for indsættelse af danske styrkebidrag.
- Udarbejdelse af militære anbefalinger til Forsvarsministeriet med bidrag fra Operationsstabens øvrige sektioner, stabe og kommandoer i Forsvaret samt fra øvrige myndigheder inden og uden for Forsvarsministeriets område.
- Udarbejdelse af operationsplaner til styrkestrukturen for indsættelsen af styrkebidrag.
- Betjening og rådgivning af Operationsstabens ledelse og derigennem også forsvarschefen i relation til styrkeindsættelse i internationale operationer.
- Gennemførelse af koordination med internationale samarbejdspartnere vedrørende operative indsættelser.

Sektionen indgår i tætte relationer med resten af Forsvarskommandoens stabe, kommandoer og myndigheder, med Forsvarsministeriets departement, med Forsvarsministeriets øvrige styrelser og med allierede samarbejdspartnere. Du vil – som medarbejder i sektionen – således både i dit daglige virke og særligt som leder af operative planlægningsgrupper få en stor kontaktflade både internationalt og nationalt.

Sektionens hverdag er til tider præget af et højt arbejdstempo med altid høje kvalitetskrav, hvor opgaver, rammer, arbejdsbelastning og tidsfrister kan variere. Stillingen stiller derfor krav til dine analytiske evner, til din selvstændighed og til din fleksibilitet.

Stillingen er placeret i København, men du kan i perioder forvente en del rejseaktivitet både nationalt og internationalt. Ligeledes skal du forudse i f.m. en eventuel krisedesignering i perioder at kunne gøre tjeneste ved Operationsafdelingen i Karup.
Om dig
Du er analytisk stærk, helhedsorienteret, danner dig hurtigt et overblik over omfattende sager og formår hurtigt og sikkert at identificere de afgørende elementer i en sag. Du har en høj grad af integritet, besidder gennemslagskraft og er i stand til effektivt at prioritere. Du kommunikerer klart, præcist og korrekt i tale og især på skrift, såvel på dansk som på engelsk.

Du trives i et dynamisk miljø og er indstillet på, at arbejdsopgaver til tider kan falde uden for normal arbejdstid.

Du kan lide at rejse og befinder dig godt i internationale fora, hvor du enten selvstændigt repræsenterer Danmark eller ledsager en af Forsvarets chefer. I den forbindelse kommunikerer du klart og præcist på dansk og engelsk.

Du formår at vedligeholde et godt arbejdsklima i de sammenhænge, du indgår i, og forstår værdien af et sundt, konstruktivt samarbejde internt og med relationer i Forsvarskommandoen samt eksterne samarbejdspartnere.

Du er udnævnt major / orlogskaptajn. Du har en erfaring som leder af bredt sammensatte grupper på tværs af niveauer og faglige ekspertområder, hvor du har vist, at du formår at motivere andre, at skabe følgeskab og accept for valgte løsninger uden at gå på kompromis med kvaliteten, i de produkter du leverer.

Du har en operativ baggrund og erfaring fra internationale missioner eller internationale stabe og hermed forståelse for, hvorledes de opgaver du løser i Operationsstaben udmønter sig på det taktiske niveau.

Du har et godt kendskab til og eventuelt erfaring med indsættelse af Forsvarets kapaciteter og for arbejdet i en politisk styret organisation, herunder dynamikkerne mellem det militære og det politiske niveau.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet, kan du kontakte den fungerende chef for Operationsstabens Planlægningssektion J5 Område Syd, Major Jonatan Silberg Wigotski Hinrichsen på tlf. 72 84 05 12.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 30. januar 2022. Vi forventer at holde samtaler i uge 5. Stillingen er ledig til besættelse fra 1. april eller hurtigst muligt derefter.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Geografi

Region Hovedstaden

Organisation/Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

30.01.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent