Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Stærk kommunikator med helhedssyn søges til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland


Stærk kommunikator med helhedssyn søges til Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland

Har du interesse for at arbejde med information, kommunikation, efterretning og skarpe indsættelser og bringe disse kompetencer i spil i en frivillig militær organisation? En organisation, som rummer både ansatte, frivillige og reservepersonel i sin bemanding. Er du samtidigt fleksibel, innovativ og klar til at blive fagligt og personligt udfordret? Så er denne stilling lige noget for dig.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, der er en del af Landsdelsregion Vest, har domicil i Søgårdlejren syd for Åbenrå, blot 150 meter fra motorvejsafkørsel nr. 15 på rute 8 – Sønderborgmotorvejen.

Her vil du indgå i et team, der i dagligdagen beskæftiger 19 faste medarbejdere (10 militære og 9 civile) samt ca. 900 frivillige aktive og knap 2000 hjemmeværnssoldater i distriktsreserven.

Overordnet har vi ansvaret for uddannelsesniveauet, den operative parathed, samt indsættelsen af 14 Hjemmeværnskompagnier, fordelt på Varde, Esbjerg, Fanø, Ribe, Tønder, Vejen, Haderslev, Åbenrå og Sønderborg kommuner; svarende til Syd- og Sønderjyllands politikreds. Derudover er HDSSJ ansvarlig for opbygning og uddannelse af to Totalforsvarskompagnier (TFS).

Ud over vores krigsmæssige opgave, så yder vi også støtte til samfundet, og har således tætte samarbejdsrelationer til Hæren, Politiet og øvrige myndigheder. Distriktet er samtidig ansvarlig for Forsvarets støtte til den landfaste dansk/tyske grænse, ligesom den væsentligste ind- og udskibningshavn i Esbjerg ligger i vores ansvarsområde.

Vores arbejde med en frivillig organisation, bestående af nogle særdeles engagerede hjemmeværnssoldater, er forbundet med en del aften- og weekendarbejde. Men som udgangspunkt har vi en 37-timers arbejdsuge, hvor optjent merarbejde som udgangspunkt søges afspadseret, så den tid du har været væk fra familien, gives igen til familien.

Ikke mindst derfor har vi stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vores arbejdsplads er præget af en god tone og en god stemning, og vores målsætning er den, at distriktets medarbejdere skal være glade for at gå på arbejde.


Om stillingen
Du kommer til at indgå i en samlet stabsstruktur med 6 fastansatte officerer og 3 befalingsmænd, samt frivillige stabsofficerer og personel af reserven. Vi har mange lighedspunkter med en kampbataljon, og har således også en S-struktur.

I S2 og S9 indgår alle personalekategorier, hvor du bliver det vitale omdrejningspunkt. Ét af tyngdeområderne for Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland er tilvejebringelse af relevant og tilstrækkeligt personel til de underlagte enheder og staben, og i den opgaveløsning vil du være den primære rådgiver og sparringspartner for distriktschefen.

Du vil få ansvaret for en række udvalgte emneområder, herunder efterretningstjeneste, pressehåndtering, kommunikation, støtte til opstilling og opbygning af enheder, samt understøttelse af distriktets virksomhedsplan. Du vil skulle udvikle og fastholde både S2- og S9-søjlen mod opgaveløsning internt og til understøttelse af kompagniernes opgaveløsning. Jobbet er meget selvstændigt og alsidigt. Det indeholder en interessant hverdag, hvor du selv har stor indflydelse på sagsbehandlingen, samt hvor du selv udleder og analyserer de afgørende forhold og faktorer for opgaveløsningen.

Du vil i det daglige virke referere til stabschefen, men vil også indgå i direkte opgaveløsning med selvstændigt direktiv fra distriktschefen på udvalgte områder. Det kunne f.eks. være i relation til rekruttering og fastholdelse af frivillig personel og personel af reserven.

Du bliver ansvarlig for:

Udførelse af den daglige tjeneste som sagsbehandler inden for efterretning og kommunikation.

Opstilling, uddannelse og indsættelse af personel fra S2- og S9-søjlen under stabsarbejde og under operative opgaveløsninger.

Deltagelse i udarbejdelse af distriktets planer, herunder efterretningsplaner, samt planer for hvervning og budget på området.

Udarbejdelse af policy og kommunikationsplaner i forbindelse med indsættelser i det fulde spektrum under fred (indsættelser og øvelser), krise og krig.

Rådgivning af distriktschefen inden for rekruttering, hvervning, fastholdelse og kommunikationsstrategi.

Styring af distriktets elektroniske formidlingsplatforme (nyhedsbreve, nyheder på hjv.dk via pressemeddelelser, SoMe og andre informationskanaler).

Udviklingsstøtte til underafdelingernes rekrutteringsspecialister, herunder gennemførelse af seminarer og samlinger.

Endelig skal du:

Indgå i vagtordningen ved distriktet, som er en tilkaldevagt ca. hver fjerde/femte uge. Hertil gives et vagttillæg.

Deltage i distriktets-/regionens øvelsesvirksomhed som rådgiver/mentor for de frivillige officerer samt

Indgå som efterretningsofficer ved distriktets operationscenter under krise/krig.

Du tildeles enmandskontor, med mulighed for fjernarbejdsplads i perioder. Du får udleveret internet- og FIIN-maskine (FAP), samt tjenestemobiltelefon.

Der vil i stillingen være mulighed for at videreudvikle og videreuddanne sig med henblik på din fortsatte karriere i Forsvaret.
Om dig
Du er kaptajn med VUT I/L eller VUK, eller erfaren premierløjtnant med bestået Føringskursus.

Du lever op til kerneværdierne for en officer i Hæren, som er et grundlæggende værdisæt for enhver befalingsmand. Du er således en rollemodel, der inspirere og motivere gennem dit personlige eksempel. Du møder andre i øjenhøjde og behandler dem høfligt og med gensidig respekt, med formål at udvikle god mandskabsbehandling og herigennem bidrage til disciplin, korpsånd og samarbejde. Samtidig tager du ansvar for, og bidrager aktivt til andres udvikling.

Du er i besiddelse af et godt humør, så også du bidrager til det gode arbejdsmiljø ved distriktet.

Du er god til at kommunikere i skrift og tale, og kan arbejde selvstændigt, da du bliver ansvarlig for dine egne sagsområder.

Du formår at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af vores organisation, som kan styrke vores netværk i Hæren, hos politiet som hos øvrige samarbejdspartnere.

Du er fleksibel og omstillingsparat, da vi dels arbejder i en frivillig organisation, og dels skal kunne yde støtte til samfundet i en tid, der er præget af konstant forandring.

Det er derudover en fordel at du har operativ erfaring fra stabs- og eller international tjeneste, da denne erfaring hurtig kan blive nyttig i distriktsstaben ved en pludselig opstået krisesituation.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Såfremt du er premierløjtnant og ikke har gennemført VUK BTN, BDE eller føringsuddannelsen, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenested vil være i Søgårdlejren, 6200 Åbenrå.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef ved Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland, major Tobias Tesch på telefon: 298 298 38 eller via mail: HDSSJ-CHOPU@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR konsulent ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse Pia Knudsen på tlf. 728 191 14 eller via mail: FPS-BA-BS206@mil.dk

Ansøgningsfristen er den 18. februar 2022 og ansættelsessamtaler gennemføres forventelig i uge 8. Stillingen er til besættelse snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det om-givende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset alder, køn, religion eller etnisk oprindelse til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland indgår som et ud af seks Hærhjemmeværnsdistrikter under Landsdelsregion Vest.

Alle medlemmer af Hærhjemmeværnet har gennemgået en militær grunduddannelse på linje med Hærens Basisuddannelse. Opgaverne spænder lige fra trafikregulering og bevogtning, til sikring af samfundsvigtige virksomheder. Hærhjemmeværnet støtter også Forsvaret i forbindelse med uddannelse af værnepligtige og soldater, som skal udsendes til internationale operationer. I de senere år har hjemmeværnssoldater selv været indsat i internationale operationer under forsvaret, som eksempelvis i Afghanistan, Kosovo, Irak og senest Ukraine.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Søgård, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.02.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent