Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Chef for S7 ved IGR stab


CH S7 STAB IGR

Vil du være med til at sætte rammen for og præge det uddannelsesmæssige område ved Ingeniørregimentet sammen med regimentets bataljoner og Hærkommandoens G7. Vil du være med til at tilsikre at udviklingen og rulningen af uddannelsesgrundlaget sker løbende i tæt koordination med tjenestegrensinspektionselementet og regimentets dispositionsenheder, så er stillingen som chef S7 ved stab, Ingeniørregimentet ledig.
Om os
CH S7 er en nyoprettet stilling i staben ved Ingeniørregimentet, der i samarbejde med Tjenestegrensinspektionselementet indledningsvist skal have sin primære fokus på udviklingen og rulning af Ingeniørregimentets uddannelsesgrundlag.

Endvidere vil øvrige regimentsopgaver, som relaterer sig til uddannelse eksempelvis SIMULATION/GSIMS og kurser (Min Uddannelse) være placeret i sektionen.

Sektionen ses endvidere at være koordinationsansvarlig for at regimentets uddannelsesmæssige faciliteter som øvelsesterræn, skydebaner og idrætsfaciliteter er indrettet, så de modsvarer de krav, der er for uddannelse af regiments enheder.

Ingeniørregimentets stab er forholdsvist nyoprettet fra september 2021, og består af en LESEK, S1, S2, S35, S4 og S7, der er den sidste sektion, der bliver oprettet i staben. Staben vil på sigt have 65 medarbejdere heraf 9 af reserven.

Stabens sammensætning er bred med både civile og militære medarbejdere, og sammen med TI-elementet løser vi en langt række spændende opgaver, der til tider kræver støtte på tværs bl.a. i rammen af Tjenestegrensinspektionselementet, det Nationale Landmilitære Ope-rative Center og Multi National Division North.

Vi udfordrer hinanden dagligt både på det faglige mens også på det personlig plan i ønsket om at udvikle os selv og vores processer – dette med et smil på læben og plads til den enkeltes behov.
Om stillingen
De første opgaver bliver:
- I samarbejde med Tjenestegrensinspektionselementet at udarbejde en plan for udvikling og rulning af Ingeniørregimentets uddannelsesgrundlag, der i løbet af de sidste par år har været igennem en opdateringsproces, herunder sikre at der er en rød tråd fra gruppe- og op til bataljonsniveauet.
- Opfølgning på de netop gennemførte uddannelseskontrolbesøg ved regimentets enheder i samarbejde med Tjenestegrensinspektionselementet.
- I samarbejde med HKO G7 og 2 EOD-BTN S7 at udvikle og skabe rammerne for Ingeniør-regimentets S7.
- Skabe et overblik over uddannelser i rammen af HSGS og FAK (Føringsuddannelserne og OFU), samt danne et billede af hvilke uddannelser, der er rammen for virket på M200 og M300 niveauet.
- Koordinere og prioritere fordeling af faciliteter til brug for uddannelse, så det passer med uddannelsesprioriteringen i årsbefaling for HKO.

I rammen af S7 vil du være en del af det hold som Ingeniørregimentet stiller med til det Nationale Landmilitære Operative Center, hvormed du kan forvente øvelsesaktivitet 1 – 2 uger om året i denne ramme.

Stillingen kræver at du kan arbejde selvstændigt, og vil inden for nogle arbejdsområder kræve tålmodighed og et langt træk, derudover vil der være meget fleksibilitet, frihed under ansvar og mulighed for evt. at læse en eller anden form for videreuddannelse i stillingen.
Om dig
Du er major (M331) med kendskab til ingeniørspecialerne, og har interessere for og evt. erfaring fra det uddannelsesmæssige område.

Du har et ønske om at prøve kræfter med tværgående koordination, og er klar til at sætte retning, samt stå i spidsen for et område der kontinuerligt kræver udvikling og opfølgning.

Du kan se det brede perspektiv og har en udpræget grad af helhedsforståelse, hvormed alle Ingeniørregimentsuddannelser inden for de forskellige uddannelsesretninger får hver sin plads og fokus – men også at det hele samles i forbindelse med gennemførelse af vores førings-uddannelser

Som person er du dedikeret, engageret og ser muligheder frem for begrænsninger. Du er en udpræget teamspiller, som vægter og vedligeholder relationer, og har et godt humør og kan både arbejde selvstændigt og indgå i et samarbejde med andre.

Sagsbehandling kommer til at foregå i WorkZone, hvormed det er væsentligt, at du har flair for at anvende dokumenthåndteringsprogrammer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte stabschef major Henrik Madsen på tlf.: +45 72 82 50 31.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 1. februar 2022. Stillingen er ledig til besættelse snarest, men endelig tiltrædelsesdato koordineres og aftales i samarbejde med afgivende chef.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Ingeniørregimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniør-specialer; kampingeniør-, EOD-, konstruktions-, CBRN- og GEO-tjeneste. Regimentet består af tre professionelle bataljoner, og en operativ stab. Regimentet uddanner årligt ca. 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og har derudover årligt knap 10.000 elevmandage med kursister fra alle våbenarter og værn. Regimentet har enheder på Pionergården på Vest-amager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til. Ingeniørkasernen er en af landets største kaserner, og huser også Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland, Hjemmeværnets Uddannelsescenter Midt- & Vestjylland samt Prinsens Musikkorps. Derudover huser Kasernen også elementer fra Forsvarsministeriets styrelser; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarets Ejendomsstyrelse, Udleverende Depot Skive under Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse samt Værkstedsområde Skive under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen kan dermed tilbyde gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste. Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Geografi

Region Midtjylland

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

01.02.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent