Fortsæt til indhold

VIGTIGT VEDR. COVID-19: Erhvervspraktik er desværre aflyst i uge 3 og 4 2022. Forsvarets Dag og Værnepligten gennemføres fortsat.

Forsvaret er i tæt dialog med relevante myndigheder og tager nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med deres anbefalinger. Vi holder jer løbende opdateret om eventuelle ændringer her på hjemmesiden.

Job i Hæren

Forsyningshjælper til UDDKMP ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet Varde


Forsyningshjælper til UDDKMP ved 2 MIBTN, Efterretningsregimentet Varde

Er du vores nye forsyningshjælper, som Uddannelseskompagniet skal bruge for at sikre kompetent uddannelse af værnepligtige og konstabelelever?
Om os
Uddannelseskompagniet (UDDKMP) er en del af 2 Military Intelligence Bataljon (2 MIBTN), som er underlagt EFR (Efterretningsregimentet) i Varde.

UDDKMP uddanner både HBU og HRU. Vi forventer at skulle uddanne 105 VPL og 30 KSE to gange om året. UDDKMP består af ca. 37 fastansatte fordelt med 8 officerer, 25 befalingsmænd samt 4 korporaler.

UDDKMP opgave er at uddanne de bedst mulige værnepligtige og dermed skabe et solidt grundlag for, at hverve de rigtige VPL både til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse (HRU) og til at indtræde på Grundlæggende sergentuddannelse (GSU), samt at uddanne VPL til at kunne indgå i Totalforsvaret.

UDDKMP skal derudover gennemføre HRU for vores KSE og sikre det bedst mulige udgangspunkt for at disse kan tilgå de øvrige enheder ved EFR og det øvrige Forsvar.

UDDKMP motto er: ”Viljen Sejrer” og det betyder for alle i KMP, at vi som soldater udviser professionalisme, har mod og vilje til fornyelse, og skaber rum for et godt sammenhold.

Vi kan tilbyde dig mulighed for en længere tjenesteperiode med stor alsidighed og gode muligheder for anvendelse og tilegnelse af en bred række kvalifikationer og kompetencer.
Om stillingen
Din primære opgave som forsyningshjælper (FSHJ) er i samarbejde med KMP anden FSHJ, og forsyningsbefalingsmanden (FSBM), samt vores vedligeholdelsessektion, at stå for forsyningstjenesten i Kompagniet.

Som forsyningshjælper vil dine primære arbejdsopgaver være, at bidrage til den interne logistik og daglige materieladministration, herunder:
- Modtage, registrere, bytte og udlevere udrustning og materiel til enkeltmand.
- Sørge for udlån, registrering og kontrol af materiel og køretøjer.
- Bestille, afhente, udlevere og modtage ammunition i forbindelse med den daglige uddannelse.
- Klargøre materiel m.m. til større uddannelsesaktiviteter.
- Stå for mønstring, og andre optællinger af materiel.
- Stå for tastning i SAP.

Vi ser gerne, at du er initiativrig, handlekraftig og kan løse forsyningsopgaver på egen hånd, ligeledes skal du være god til at samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Om dig
Du er konstabel og har en grundlæggende militæruddannelse, og det er en fordel, hvis du har arbejdet med forsyningstjeneste tidligere. Du skal være parat til at ville efteruddanne dig.

Du bliver en afgørende del af et lille energisk team, hvor dagligdagstempoet er højt, og hvor det er nødvendigt at kunne arbejde selvstændigt, være fokuseret og målrettet. Det er derfor vigtigt, at du har sans for god kommunikation, og har gode samarbejdsevner. Du skal gerne have flair for IT, logistik og punktlighed.

Det skal kunne påtage dig ansvar for den daglige drift med støtte fra forsyningsbefalingsmanden. Det forventes, at du ligeledes stræber efter altid at levere det bedste resultat for kompagniet, da du vil fungere som serviceorgan. Du skal være fleksibel i både tid og tankegang, grundet daglige opgaveløsninger og udfordringer.

Det er et krav, at du som minimum har B kørekort.

Det er ønskeligt, at du har kørekort (C), samt den fulde ADR 1-3 uddannelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Dit faste tjenestested vil være i Varde.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere information omkring stillingen kan du kontakte FSBM: OS Janni Gejl Gamborg Axelsen på telefon 41 38 55 13 eller på mail EFR-2B-302A@MIL.DK.

Ved spørgsmål omkring ansættelse kan du kontakte Kaptajn Jesper Clemmensen, Kompagnichef på telefon 41 38 55 10 eller på mail EFR-2B-300A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-BA-BS249@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfristen er den 6. februar 2022 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristen. Stillingen er til besættelse 1. marts 2022 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
 
OM EFTERRETNINGSREGIMENTET
Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer på det taktiske niveau på kampladsen. Informationerne danner grundlag for Hærens opgaveløsning i relation til militære operationer. Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste.
Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i Forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i Hæren.

Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 275 faste medarbejdere, fordelt på en garnisonsstøtteenhed og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året.
Endvidere er 1. Intelligence Surveillance Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen. Bataljonen tilhører 1. Brigade og har ca. 260 fastansatte.
 
Tilflytterservice i Varde og Esbjerg.
Efterretningsregimentet har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job. Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.
Tilflyttere med ansættelse, samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Mona Hansen, 7994 7493, monh@varde.dk og bosætningskoordinator Esbjerg Kommune Pia Enemark, piene@esbjergkommune.dk, 20 47 32 06.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Geografi

Region Syddanmark

Organisation/Værn

Hæren

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

06.02.2022

Indrykningsdato

10.01.2022

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent